Chuyển đổi số
PC Ninh Bình thực thi văn hóa Lãnh đạo có chiều sâu, hướng tới cuộc chuyển đổi số toàn diện năm 2022
PC Ninh Bình thực thi văn hóa Lãnh đạo có chiều sâu, hướng tới cuộc chuyển đổi số toàn diện năm 2022
2021-12-15 15:19
-38
"Người tiếp lửa" cho công tác chuyển đổi số văn phòng tại PC Ninh Bình
"Người tiếp lửa" cho công tác chuyển đổi số văn phòng tại PC Ninh Bình
2021-12-10 16:40
-43
Hành trình chuyển đổi số: Dễ hay khó
Hành trình chuyển đổi số: Dễ hay khó
2021-12-10 14:00
-43
Thực hiện số hóa hợp đồng khách hàng trong kinh doanh tại Điện Lực Kim sơn
Thực hiện số hóa hợp đồng khách hàng trong kinh doanh tại Điện Lực Kim sơn
2021-12-09 15:23
-44
Công ty Điện lực Ninh Bình tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông
Công ty Điện lực Ninh Bình tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông
2021-12-08 16:28
-45
Thấy gì trong việc chuyển đổi số từ công tác thu tiền điện
Thấy gì trong việc chuyển đổi số từ công tác thu tiền điện
2021-11-30 14:06
-53
PC Ninh Bình nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý văn phòng trên nền tảng số
PC Ninh Bình nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý văn phòng trên nền tảng số
2021-11-29 08:48
-54
PC Ninh Bình tập trung đầu tư hạ tầng, hướng tới vận hành lưới điện thông minh hiệu quả
PC Ninh Bình tập trung đầu tư hạ tầng, hướng tới vận hành lưới điện thông minh hiệu quả
2021-11-26 14:46
-57
PC Ninh Bình triển khai đồng bộ chuyển đổi số công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
PC Ninh Bình triển khai đồng bộ chuyển đổi số công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
2021-11-16 14:07
-67
Văn hóa kinh doanh, dịch vụ khách hàng tại PC Ninh Bình mang đến nhiều nét mới
Văn hóa kinh doanh, dịch vụ khách hàng tại PC Ninh Bình mang đến nhiều nét mới
2021-11-16 09:20
-67
12
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/

Danh Mục