Chuyển đổi số
Những công nhân Hotline với nhịp sống hàng ngày
Nói đến Người công nhân ngành Điện trong thời kỳ công nghiệp 4.0 không thể không nhắc đến những Người công nhân sửa chữa điện nóng (Hotline) đây là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa lưới điện đang mang điện, đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện.
2022-05-25 09:11
-36
Điên lực Tam Điệp - PC Ninh Bình thúc đẩy thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt
Nhằm tăng tiện ích và minh bạch cho khách hàng trong việc thu tiền điện, thời gian qua, Điện lực Tam Điệp đã phối hợp với ngân hàng và các tổ chức trung gian triển khai đa dạng các kênh thanh toán, thúc đẩy các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong bối cảnh dịch Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hình thức thanh toán này thể hiện rõ ưu thế về tính thích ứng ,an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.
2022-04-28 14:04
-63
PC Ninh Bình : 90 % khách hàng đủ điều kiện đã tham gia Chương trình điều tiết phụ tải
Những năm qua, Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, khách hàng lớn tham gia thực hiện chương trình điểu chỉnh phụ tải điện (DR).
2022-04-27 08:55
-64
PC Ninh Bình áp dụng phương pháp CBM trong công tác bảo trì thiết bị lưới điện
PC Ninh Bình áp dụng phương pháp CBM trong công tác bảo trì thiết bị lưới điện
2022-02-24 16:39
-126
PC Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị cấp điện mùa nắng nóng
PC Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị cấp điện mùa nắng nóng
2022-02-24 16:37
-126
PC Ninh Bình thực thi văn hóa Lãnh đạo có chiều sâu, hướng tới cuộc chuyển đổi số toàn diện năm 2022
PC Ninh Bình thực thi văn hóa Lãnh đạo có chiều sâu, hướng tới cuộc chuyển đổi số toàn diện năm 2022
2021-12-15 15:19
-197
"Người tiếp lửa" cho công tác chuyển đổi số văn phòng tại PC Ninh Bình
"Người tiếp lửa" cho công tác chuyển đổi số văn phòng tại PC Ninh Bình
2021-12-10 16:40
-202
Hành trình chuyển đổi số: Dễ hay khó
Hành trình chuyển đổi số: Dễ hay khó
2021-12-10 14:00
-202
Thực hiện số hóa hợp đồng khách hàng trong kinh doanh tại Điện Lực Kim sơn
Thực hiện số hóa hợp đồng khách hàng trong kinh doanh tại Điện Lực Kim sơn
2021-12-09 15:23
-203
Công ty Điện lực Ninh Bình tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông
Công ty Điện lực Ninh Bình tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông
2021-12-08 16:28
-204
123
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/

Danh Mục