Điện mặt trời mái nhà
EVNNPC dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020
EVNNPC dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020
2020-12-30 08:42
-1063
Lưu đồ thực hiện đấu nối mua bán điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà
-Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ hệ thống ĐMTMN,xác nhận chỉ số công tơ, điện năng giao nhận và thanh toán tiền điện từ hệ thống ĐMTMN
2020-12-18 13:44
-1075
Lợi ích cho gia đình và cộng đồng từ việc
sử dụng điện mặt trời mái nhà

Tính đến cuối tháng 5 năm 2020, tại Ninh Bình đã có hơn 30 hộ lắp đặt điện mặt trời mái nhà (MTMN) đưa vào vận hành được ngành điện trả tiền điện dư hàng trăm triệu đồng.
2020-07-09 08:44
-1237
Ứng dụng trong việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời
tại Ninh Bình

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống năng lượng mặt trời đang dần phổ biến trong vài năm trở lại đây, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời sẽ góp phần tiết kiệm điện, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
2020-05-18 09:39
-1289
Câu hỏi thường gặp về điện mặt trời mái nhà
Câu hỏi thường gặp về điện mặt trời mái nhà
2019-07-18 16:33
-1594
Trình tự thủ tục: Nội dung và lưu đồ
Nội dung thông tin và lưu đồ quy định điện mặt trời trên mái nhà
2019-07-18 16:31
-1594
Văn bản pháp quy điện mặt trời mái nhà
Văn bản pháp quy điện mặt trời mái nhà
2019-07-18 16:17
-1594
Thư ngỏ của EVNNPC đến khách hàng
Thư ngỏ của EVNNPC đến khách hàng
2019-07-18 15:28
-1594
Thông tin chung điện mặt trời mái nhà
Thông tin chung điện mặt trời mái nhà
2019-07-18 15:20
-1594
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/