Thông cáo báo chí
EVNNPC sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và phục vụ lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2024 đợt 2
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ các yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 và lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2024 đợt 2.
2024-02-15 14:58
-9
TCBC: EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024
Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 08/02/2024 tức ngày 29 Tết đến hết ngày 14/02/2024 tức ngày mùng 05 Tết), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Giáp Thìn 2024.
2024-02-15 14:53
-9
Công bố thông tin về Độ tin cậy cung cấp Điện, tổn thất điện năng, chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 01.2024
Công bố thông tin về Độ tin cậy cung cấp Điện, tổn thất điện năng, chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 01.2024
2024-02-07 09:25
-17
Giao chỉ tiêu Độ tin cậy cung cấp điện và kế hoạch cắt điện tháng 02 năm 2024
Giao chỉ tiêu Độ tin cậy cung cấp điện và kế hoạch cắt điện tháng 02 năm 2024
2024-01-31 16:24
-24
EVN kiến nghị các địa phương tận dụng lấy nước tối đa từ các Hồ thủy điện để phục vụ gieo cấy lúa Vụ Đông Xuân 2024 khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ
EVN kiến nghị các địa phương tận dụng lấy nước tối đa từ các Hồ thủy điện để phục vụ gieo cấy lúa Vụ Đông Xuân 2024 khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ
2024-01-30 08:05
-25
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phía Bắc, thực hiện chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
2024-01-18 09:33
-37
Công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2023
Công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2023
2024-01-08 21:08
-47
Công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 12 năm 2023
Công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 12 năm 2023
2024-01-08 21:07
-47
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
2024-01-08 15:11
-47
Thông cáo báo chí quý 4 năm 2023
Thông cáo báo chí quý 4 năm 2023
2024-01-04 20:10
-51
12345678910...
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/