Công đoàn điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên tập thể CBCNV công ty Điện lực Ninh Bình PC Ninh Bình tổ chức ra mắt và gặp mặt Hội CCB nhân kỷ 76 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2020)
Công đoàn điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên tập thể CBCNV công ty Điện lực Ninh Bình Diễn ra vào chiều ngày 21/12/2020 tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình với sự tham gia của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty và 42 thành viên Hội cựu chiến binh (CCB) Công ty.

Danh Mục