Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hà Nam
 
29/06/2022 15:20
toan canh

Chiều ngày 28/6/2022, tại trụ sở Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hà Nam.

Tham dự Hội nghị, về phía EVNNPC có sự tham gia của ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV, ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn và Ban Quản lý dự án BA1, BA2, BA3. Về phía Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Trưởng ban Kế hoạch, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn liên quan. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo của Công ty Điện lực Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hà Nam. 

A sơn ban KH
Ông Hồ Anh Sơn - Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC đã báo cáo công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra nghiệm thu công trình điện khu vực Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hà Nam 

Tại Hội nghị, ông Hồ Anh Sơn - Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC đã báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình điện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hà Nam. Nhìn chung, lưới điện trên địa bàn 4 tỉnh vận hành với chất lượng tốt, đảm bảo an toàn trong truyền tải, cung cấp điện ổn định cho các phụ tải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, dịch vụ... Các Công ty đã chủ động bám sát, tham mưu và thực hiện theo quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được phê duyệt. 

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016-2025, tỉnh Ninh Bình được phê duyệt 46 hạng mục lưới điện 110kV, 22 hạng mục đã đưa vào vận hành, đạt khoảng 47.82% so với quy hoạch được duyệt. Tại tỉnh Nam Định được phê duyệt 48 hạng mục lưới điện 110kV, 22 hạng mục đã đưa vào vận hành, đạt khoảng 45,83% so với quy hoạch. Tỉnh Thái Bình được phê duyệt 49 hạng mục lưới điện 110 kV, 22 hạng mục đã được thực hiện, đạt 47.89% so với quy hoạch được duyệt. Tỉnh Hà Nam đã được phê duyệt 55 hạng mục lưới điện 110kV, đã đưa vào vận hành 24 hạng mục đạt 43.63% so với quy hoạch được duyệt. 

A Kiên
Ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Văn Kiên chia sẻ, các Trạm 500kV, 220kV hiện đang vận hành ở mức đầy tải do nhu cầu phụ tải trong các năm qua tăng cao và do nhiều dự án luôn triển khai chậm so với tiến độ. Ông Bùi Văn Kiên đề nghị với UBND, Sở Công Thương các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam và Thái Bình đẩy mạnh việc phối hợp với ngành điện để các dự án công trình điện trong khu vực được thực hiện đúng tiến độ.

A Nam
Ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV Tổng công ty EVNNPC phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, ông Vũ Thế Nam nhấn mạnh, nhiệm vụ đảm bảo cấp điện gắn liền với các Công ty Điện lực, các Sở Công Thương của các tỉnh. Tính đến năm 2022, tốc độ phát triển phụ tải tại 04 tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam và Thái Bình tăng cao nhưng chất lượng điện áp vẫn ổn định, không có khu vực điện áp thấp. Để có được sự ổn định đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa ngành điện cùng với các cơ quan chính quyền địa phương là việc làm cần thiết để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trình điện trên địa bàn các tỉnh. Ông Vũ Thế Nam đề nghị UBND các tỉnh cùng các Sở ban ngành địa phương đưa vào quy hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất phục vụ phát triển các dự án điện, đồng thời, quan tâm, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện các dự án sau khi Quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt. Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tối đa thời gian mất điện trên đường dây 110kV, ông Vũ Thế Nam khẳng định, trong giai đoạn tới, EVNNPC sẽ triển khai thực hiện đạt 50% số đường dây đảm bảo các tiêu chí cho việc tự động hóa lưới điện và đến năm 2045 sẽ đạt 100% số đường dây. 

SCT Ninh Bình SCT Nam ĐỊnh
SCT Thái BÌnh SCT Hà Nam

 Lãnh đạo Sở Công Thương của tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hà Nam phát biểu  

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh cho biết, các tỉnh luôn chủ động phối hợp với ngành điện trong quá trình thực hiện các dự án điện trên địa bàn. Đối với các dự án thuộc quy hoạch lưới điện giai đoạn đến năm 2026, Sở Công Thương các tỉnh đã thực hiện đưa vào Quy hoạch sử dụng đất. Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh đánh giá cao việc luôn đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH, cũng như sinh hoạt dân sinh của EVNNPC. Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh đề nghị các Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ các dự án để sớm được hoàn thành đưa vào vận hành. Đối với các dự án trong thời gian tới, EVNNPC cần tiếp tục chủ động đi trước một bước trong công tác cung cấp điện để tạo tiền đề thu hút nhiều nhà đầu tư đến với địa phương. Về công tác quy hoạch, Sở Công Thương các tỉnh sẽ tập trung lưu ý đến chủ trương phát triển kinh tế xã hội tại địa phương để xây dựng quy hoạch lưới điện đảm bảo sát với nhu cầu điện năng, có tầm nhìn chiến lược để thuận lợi khi triển khai thực hiện quy hoạch. Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở Công Thương các tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các Ban QLDA và các cấp chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

A TháiÔng Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu kết luận Hội nghị 

Sau khi nghe các báo cáo về hiện trạng lưới điện, tình hình cung cấp điện tại Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình giai đoạn 2016-2025, tình hình thực hiện các quy hoạch phát triển lưới điện trong thời gian tới và các ý kiến thảo luận của lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, ông Lê Quang Thái mong muốn, trong giai đoạn tới các ngành, các cấp chính quyền và người dân địa phương cùng phối hợp, hỗ trợ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án để các dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ông Lê Quang Thái đề nghị Sở Công Thương các tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án. Các Công ty Điện lực cần phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và UBND các tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án mạng lưới điện để quy hoạch đảm bảo tính khả thi. Đối với Tổng công ty truyền tải quốc gia, ông Lê Quang Thái mong muốn, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia quan tâm hơn nữa, đồng thời có các giải pháp vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án 220kV.
Tại Hội nghị, ông Lê Quang Thái đã đề nghị các tỉnh quan tâm và sớm thành lập Ban chỉ đạo phát triển điện lực ở các tỉnh. Ban chỉ đạo này sẽ thực hiện các chức năng như: tham gia vào xây dựng phương án mạng lưới điện; giám sát việc thực hiện quy hoạch; phối hợp và chỉ đạo các thành viên trong ban chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án theo quy hoạch.  
Đối với các Ban Quản lý Dự án của EVNNPC và của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, ông Lê Quang Thái đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan đến Sở Công Thương và các sở ngành liên quan. Đồng thời, các Ban Quản lý dự án cần tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Sở Công Thương trong quá trình nghiệm thu các dự án.

 

Thu Hương.Ban TT.EVNNPC & Phương Thảo.PC Ninh Bình

208 lượt xem.
Các tin khác :
Cẩm nang tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng (13/08)
PC Ninh Bình tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão (08/08)
Nhiều giải pháp để nâng cao giá bán điện bình quân năm 2022 tại Điện lực Hoa Lư (03/08)
PC Ninh Bình: Mọi vướng mắc về PCCC&CNCH được giải đáp tại buổi huấn luyện định kỳ năm 2022 (01/08)
PC Ninh Bình tổ chức hội nghi sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (21/07)
Điện lực Yên Mô: Ra quân xử lý các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố trên lưới điện (21/07)
PC Ninh Bình: Đảm bảo cấp điện an toàn ổn định, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng (21/07)
PC Ninh Bình tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng con CBCNV có thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2021-2022 (15/07)
PC Ninh Bình đảm bảo cung cấp điện tới các khu, cụm Công nghiệp (12/07)
Điện lực Hoa Lư thực hiện luân chuyển MBA, chống quá tài cục bộ trong mùa nắng nóng (08/07)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/

Danh Mục