PC Ninh Bình với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
 
06/05/2022 13:51

Nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác Văn hóa doanh nghiệp (VHDN), nên những năm qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đưa công tác này vào nền nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Tinh thần đổi mới được toàn thể CBCNV đồng lòng triển khai 

Từ việc thấm nhuần tư tưởng định hướng chung của Tổng công ty và quán triệt Chỉ thị của Tổng giám đốc về nâng cao chất lượng VHDN, trong những năm qua Công ty đã có những chuyển biến tích cực về chỉ đạo, quản lý và thực thi VHDN trong mọi lĩnh vực, từ kinh doanh, vận hành kỹ thuật đến quản trị nội bộ. Thi đua “Thực thi tốt Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC”, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn bộ lĩnh vực hoạt động theo chỉ đạo của Tổng công ty, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cho thấy sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo trong việc đổi mới hiệu quả toàn diện công tác SXKD, dịch vụ khách hàng gắn với văn hóa số.

Nhằm đưa VHDN thấm nhuần vào nhận thức CBCNV, giúp người lao động ứng dụng hiệu quả các giá trị văn hóa vào trong công việc cũng như cuộc sống, các Thủ trưởng đơn vị đã chủ động triển khai tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng VHDN cho CBCNV theo hình thức phù hợp. Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom, Google Meeting hoặc qua hệ thống E-learning của EVN như: Thực thi văn hóa đổi mới sáng tạo; Thực thi văn hóa kinh doanh - dịch vụ khách hàng; Thực thi văn hóa làm việc; Thực thi văn hóa lãnh đạo; Thực hiện Văn hóa An toàn lao động.

Lễ phát động văn hóa an toàn lao động hàng năm 

Với những mục tiêu, kế hoạch và cách thức triển khai hiệu quả của chương trình ″Hành trình văn hóa EVNNPC″, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận mà cụ thể là sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đổi mới tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc cộng tác, tạo môi trường làm việc tích cực cho CBCNV; nâng cao sự ảnh hưởng và tác động của Văn hóa doanh nghiệp đến năng suất lao động, hiệu quả SXKD và sự hài lòng của khách hàng. Toàn thể CBCNV đã nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vai trò của việc thực thi VHDN trong đó việc đổi mới phong cách lãnh đạo, coi đó vừa là động lực, vừa là mục tiêu để phát triển. Chính vì vậy, sự chuyên nghiệp trong lãnh đạo đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ công nhân viên và người lao động. 

Để công tác VHDN tiếp tực thành công những chặng đượng phía trước, Công ty định hướng tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục đào tạo để thực hiện chương trình lan tỏa văn hóa EVNNPC không chỉ đến tất cả các CBCNV trong Công ty mà lan tỏa đến tận khách hàng, đối tác, đặc biệt đội ngũ lao động dịch vụ tiếp xúc trực tiếp khách hàng với mục tiêu làm nâng cao độ hài lòng và sự tin yêu của nhân viên, khách hàng, đối tác với thương hiệu và con người EVNNPC; chú trọng công tác gắn kết CBCNVvới Hành trình văn hóa thông qua các hoạt động VHDN và đổi mới Doanh nghiệp một cách thiết thực và hiệu quả;  Lãnh đạo Công ty và các Thủ trưởng đơn vị đặc biệt coi trọng việc gắn kết CBCNV với các nội dung và chương trình VHDN quan trọng của Tổng công ty. Xem sự hài lòng và gắn kết của nhân viên là một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả lãnh đạo của cán bộ quản lý các cấp.

 

Vũ Thủy – PC Ninh Bình

357 lượt xem.
Các tin khác :
PC Ninh Bình thực hành tiết kiệm điện triệt để tại nơi làm việc (20/06)
Tăng cường kỹ năng truyền thông cho cán bộ, công nhân viên PC Ninh Bình (25/11)
PC Ninh Bình tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam (24/10)
Nữ công PC Ninh Bình: Chủ động, sáng tạo để hội nhập và phát triển (24/10)
Gia đình truyền thống ngành điện “Nét giao thoa của cha truyền con nối các thế hệ” (29/06)
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình 30 năm vững bước trên con đường phát triển cùng đất nước (14/05)
PC Ninh Bình tổ chức ra mắt và gặp mặt Hội CCB nhân kỷ 76 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2020) (21/12)
“Lan tỏa yêu thương” của Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI tại PC Ninh Bình (14/12)
Những chiến sỹ "áo cam" cháy mình cùng nắng gió (26/06)
PC Ninh Bình tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện (06/06)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/