Quyết định số: 353/QĐ-EVN ngày 17/03/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc:" Ban hành quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
 
02/04/2021 15:45

Xem nội dung chi tiết tại đây

803 lượt xem.
Các tin khác :
Những điểm mới trong nhận diện thương hiệu EVN (25/03)
Thông báo tuyển dụng 2021 (27/11)
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (27/12)
Công văn 8255 của EVN hướng dẫn giảm giá điện,giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid19 đợt 2 (25/12)
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện (25/12)
Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan (23/10)
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của BCT Quy định PT dự án và HĐMBD mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (23/10)
Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực (23/10)
Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (23/10)
Thông tư 23/2020/TT- BCT ngày 09/9/2020 của BCT, Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại (23/10)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/