PC Ninh Bình: Tuyệt đối an toàn trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
 
06/08/2020 10:44

Công tác KTGSMBĐ không những đảm bảo việc thực hiện đúng hợp đồng giữa bên bán và bên mua điện mà cùng với đó là việc theo dõi, kiểm tra tổn thất các lộ đường dây và TBA mà ở đó việc trực tiếp tiếp xúc với đường dây, các thiết bị đo đếm là công việc thường xuyên. Do đó, việc đảm bảo an toàn trong khi thực hiện công việc đối với đội ngũ nhân viên làm công việc này là hết sức quan trọng.