Lợi ích cho gia đình và cộng đồng từ việc
sử dụng điện mặt trời mái nhà
 
09/07/2020 08:42

         Tính đến cuối tháng 5 năm 2020, tại Ninh Bình đã có hơn 30 hộ lắp đặt điện mặt trời mái nhà (MTMN) đưa vào vận hành được ngành điện trả tiền điện dư hàng trăm triệu đồng.