Điện lực Thành phố Ninh Bình triển khai các hoạt động hướng đến tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
 
07/05/2020 09:36

Đảm bảo an toàn lao động cả về con người, trang thiết bị, lưới điện... là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành điện nói chung và Điện lực Thành phố Ninh Bình nói riêng.

Các hoạt động hướng đến tháng ATVSLĐ

Nhận thức rõ về vấn đề then chốt này, CBCNV Điện lực Thành phố Ninh Bình từ lâu đã luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình an toàn điện, các quy định trình tự công tác trên lưới điện, thực hiện đầy đủ phiếu công tác, lệnh công tác, phiếu thao tác… theo đúng quy định về quản lý an toàn điện tại các quy chuẩn, quy trình của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Thường xuyên thực hiện công tác bồi huấn, huấn luyện các kỹ năng, chuyên môn cho CBCNV để đảm bảo an toàn cho con người và máy móc, thiết bị trong quá trình lao động sản xuất liên quan đến hệ thống điện.

Cùng với đó, đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng tránh và sử dụng điện an toàn theo đúng quy định; tổ chức phát quang hành lang lưới điện, thực hiện hạ ngầm một số tuyến đường dây, nắn tuyến đường dây hạn chế đi qua khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị viễn thông bó gọn đường dây, quản lý chặt chẽ việc treo các biển quảng cáo… nhằm hạn chế tối đa tai nạn, sự cố không đáng có xảy ra trong lao động và trên lưới điện.

          Hàng ngày khi thực hiện công việc trên lưới điện theo kế hoạch hoặc không theo kế hoạch. Điện lực đều phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai đầy đủ theo quy trình, quy định, sử dụng tốt phần mềm quản lý an toàn lao động phân hệ kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động bằng hình ảnh…Cùng với các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của các đồng chí lãnh đạo, các cá nhân làm về công tác an toàn vệ sinh viên…Mỗi người công nhân lao động tại Điện lực cũng luôn có ý thức giám sát, nhắc nhở, giúp đỡ nhau trong công tác thực hiện các quy trình, quy định về an toàn lao động.       

                                                                     Trịnh Văn Tùng  -  Điện lực TP Ninh Bình

 

                                                        

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

574 lượt xem.
Các tin khác :
Công ty Điện lực Ninh Bình đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện năm 2022 (30/11)
Điện lực Tam Điệp, PC Ninh Bình chú trọng công tác PCCC tại đơn vị (28/10)
PC Ninh Bình: Chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện (18/11)
PC Ninh Bình tổ chức huấn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2020 (24/09)
PC Ninh Bình: Tuyệt đối an toàn trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (06/08)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức tập huấn PCCC&CNCH năm 2020 (10/06)
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (04/05)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2020 (28/03)
Điện lực Thành phố Ninh Bình duy trì công tác vệ sinh, phát quang hành lang an toàn lưới điện (20/02)
Công nghệ sửa chữa điện nóng (Hotline), nét đột biến mang đến sự hài lòng cho khách hàng tại PC Ninh Bình (03/12)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục