Nữ công PC Ninh Bình đồng hành cùng "Hành trình văn hóa EVNNPC 2019"
 
06/05/2019 09:26

        Kế hoạch nữ công năm 2019 hướng tới Hành trình văn hóa EVNNPC 2019 với thông điệp ONENPC "01 đội ngũ - 01 mục tiêu - 01 hành trình" "Vì một EVNNPC hợp lực - đoàn kết - thống nhất và không ngừng đổi mới".

 

 

Từ thông điệp đó chương trình nữ công tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đặt ra những nội dung có tính chất định hướng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về mọi mặt cho lao động nữ, nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo quản lý, kỹ năng, tinh thần hành động lan tỏa VHDN của Tổng Công ty tới CBCNV nữ, tiếp tục phấn đấu cao hơn các chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt được năm 2018 để đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

Cùng với đó thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong các chương trình, chính sách do Tổng Công ty, Công ty ban hành nhằm tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để lao động nữ phát huy năng lực. Bám sát chủ đề năm 2019 của Tổng Công ty là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ gắn với hoạt động VSTBPN và bình đẳng giới để chú trọng đến công tác bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn, hội thảo để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Với xu thế của “cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Công ty khuyến khích chị em ý thức cập nhật công nghệ mới, phát triển văn hóa học tập không ngừng, nâng cao công tác phối hợp, vận động nguồn lực từ các tổ chức, đoàn thể, đơn vị trong Công ty, xây dựng hình ảnh lao động nữ Công ty Điện lực Ninh Bình theo đúng chuẩn mực trong thực thi văn hóa doanh nghiệp.


Từ đó đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tổng kết năm 2019, lao động nữ tham gia vào các vị trí quản lý từ cấp Điện lực trở lên đạt tỷ lệ 10%.  Quy hoạch lao động nữ vào chức danh quản lý từ cấp Điện lực trở lên đạt tỷ lệ trên 15%.

- Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm: Tỷ lệ lao động nữ trong Công ty duy trì mức dưới 35%, không để có lao động nữ “dôi dư” do sự thay đổi về mô hình tổ chức hay thay đổi công nghệ cũng như trong quá trình sắp xếp tái cấu trúc lại đơn vị. Phân công lao động phù hợp với sức khỏe, giới tính và đảm bảo thu nhập cho CBCNV nói chung và lao động nữ nói riêng ở mức ổn định.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ: Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho lao động nữ, phấn đấu đạt 100% lao động nữ được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn. Bố trí cho lao động trong đó có lao động nữ được đào tạo chuyển đổi ngành nghề khi có thay đổi về mô hình tổ chức hay đổi mới về công nghệ. Tăng cường đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng, tinh thần hành động cho lao động nữ.

- Đảm bảo đời sống vật chất tinh thần đối với lao động nữ nói riêng và toàn thể lao động nói chung. Tăng cường tuyên truyền bình đẳng giới trong lao động nói chung (nam, nữ).

 - Nâng cao năng lực của Ban VSTBPN: Giám đốc Công ty là Trưởng ban VSTBPN và thường trực ban VSTBPN là phòng tổ chức nhân sự của đơn vị. Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng các thành viên Ban VSTBPN về bình đẳng giới, trao đổi giao lưu về công tác bình đẳng giới với các đơn vị trong và ngoài Công ty. Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động VSTBPN và Bình đẳng giới trong Công ty trên phương tiện truyền thông nội bộ, truyền thông ra bên ngoài, xây dựng các video clip, các cuộc thi viết, thi ảnh…

- Xây dựng đội ngũ CBCNV nữ: Có phẩm chất đạo đức; Có tri thức và văn hóa cao; Có phong cách chuyên nghiệp; Có kỹ năng làm việc hiệu quả;  Sống có trách nhiệm và nghĩa tình.

- Xây dựng văn hóa trong công việc:

+ Trách nhiệm: Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Sẵn sàng tham gia thực hiện công việc chung, nghiên cứu triển khai nhiệm vụ được giao

+ Đam mê: Là chìa khóa của mọi thành công, khơi dậy tính sáng tạo trong công việc. Luôn có cái nhìn tích cực khi thực hiện công việc, cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và phát triển

+ Chủ động: Chủ động nghiên cứu công việc, không chờ cấp trên giao, chủ động xin ý kiến lãnh đạo và trao đổi với đồng nghiệp; chủ động học tập ứng dụng công nghệ và các phương pháp, công cụ mới vào công việc nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động

+ Sáng tạo: Luôn tìm tòi phương án tối ưu để thực hiện công việc. Khi có vấn đề mới cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Đối với những vấn đề quan trọng, trình xin ý kiến lãnh đạo trước khi làm

+ Kỷ luật: Mọi hành động, mọi lời nói, mọi việc làm phải được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPC và Công ty; thực hiện công việc theo đúng quy trình, quy định và đúng chức trách, quyền hạn được giao

- Xây dựng tốt nếp sống văn hoá nơi cơ quan công sở. Mỗi nữ CNVCLĐ nâng cao trách nhiệm của mình trong việc xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp. Triển khai mạnh mẽ và sâu rộng các nội dung chương trình “Hành trình văn hóa EVNNPC” vào hoạt động SXKD nói chung và hoạt động nữ nói riêng tại Công ty với phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”.

                                                          Vũ Thủy - Bích Hằng

       

 

 

835 lượt xem.
Các tin khác :
PC Ninh Bình thực hành tiết kiệm điện triệt để tại nơi làm việc (20/06)
Tăng cường kỹ năng truyền thông cho cán bộ, công nhân viên PC Ninh Bình (25/11)
PC Ninh Bình tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam (24/10)
Nữ công PC Ninh Bình: Chủ động, sáng tạo để hội nhập và phát triển (24/10)
Gia đình truyền thống ngành điện “Nét giao thoa của cha truyền con nối các thế hệ” (29/06)
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình 30 năm vững bước trên con đường phát triển cùng đất nước (14/05)
PC Ninh Bình với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” (06/05)
PC Ninh Bình tổ chức ra mắt và gặp mặt Hội CCB nhân kỷ 76 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2020) (21/12)
“Lan tỏa yêu thương” của Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI tại PC Ninh Bình (14/12)
Những chiến sỹ "áo cam" cháy mình cùng nắng gió (26/06)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/