Điện lực TP Ninh Bình phát động phong trào "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023"
 
21/12/2023 07:30

Hưởng ứng Tháng hành động với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới", Công ty TNHHMTV Điện lực Ninh Bình đã ban hành kế hoạch về "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023". Trên cơ sở đó Điện lực TP Ninh Bình, BCH Công đoàn Điện lực, Ban nữ công Điện lực TP Ninh Bình phát động phòng trào “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023” 

Chủ đề phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 đó là: Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Thời gian từ ngày 15/11/2023 đến 15/12/2023 và đối tượng phát động là toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc Điện lực TP Ninh Bình 

Để tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 hoạt động được đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. Ngay từ 15/11/2023 các đơn vị, Tổ chức Đoàn thể thuộc Điện lực đã thực hiện đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tới CBCNV trong đơn vị, cập nhật các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động gửi về phòng Tổng hợp để gửi Ban biên tập Công ty đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty, mạng xã hội (facebook, fanpage...). 

Chương trình đã được triền khai thành công và mang sức lan tỏa lớn đến toàn thể CBCNV Điện lực Thành phố Ninh Bình
 
 

Hồng Hải – Điện lực TP Ninh Bình

72 lượt xem.
Các tin khác :
PC Ninh Bình giảm 18% sự cố do nguyên nhân thiết bị từ việc đầu tư hạ tầng trọng điểm (19/01)
Video clip Văn hóa doanh nghiệp EVN (25/12)
Điện lực Yên Khánh thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (21/12)
Tấm gương học tập chủ động Bùi Xuân Hưng (30/11)
Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp (30/11)
Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức Hội thảo văn hóa doanh nghiệp năm 2023 (27/11)
Phòng truyền thống - Hành trình về nguồn của các lớp CBCNV PC Ninh Bình (14/11)
PC Ninh Bình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ công tác đào tạo nội bộ (05/10)
Tấm gương về tinh thần học tập chủ động với nhiều sáng kiến hiệu quả (02/10)
Phòng truyền thống PC Ninh Bình - nơi lưu giữ những chặng đường phát triển (02/10)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/