Thông báo đấu giá tài sản tháng 11 năm 2023
 
28/11/2023 14:31

Tải file

65 lượt xem.
Các tin khác :
EVNNPC sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và phục vụ lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2024 đợt 2 (15/02)
TCBC: EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 (15/02)
Công bố thông tin về Độ tin cậy cung cấp Điện, tổn thất điện năng, chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 01.2024 (07/02)
Giao chỉ tiêu Độ tin cậy cung cấp điện và kế hoạch cắt điện tháng 02 năm 2024 (31/01)
EVN kiến nghị các địa phương tận dụng lấy nước tối đa từ các Hồ thủy điện để phục vụ gieo cấy lúa Vụ Đông Xuân 2024 khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ (30/01)
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (18/01)
Công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2023 (08/01)
Công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 12 năm 2023 (08/01)
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (08/01)
Thông cáo báo chí quý 4 năm 2023 (04/01)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/