Infographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2023
 
08/11/2023 15:04

 Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tập đoàn.

Nguồn: evn.com.vn

37 lượt xem.
Các tin khác :
Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (08/11)
Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN (08/11)
PC Ninh Bình: Hơn 680 triệu đồng tiết kiệm từ chi phí nhắn tin thông báo đến khách hàng trong 8 tháng đầu năm 2023 (20/09)
Ninh Bình tiết kiệm được trên 23 nghìn kWh điện trong 6 tháng đầu năm 2023 (08/08)
“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tại PC Ninh Bình (29/06)
Quý I/2023, Ninh Bình tiết kiệm được gần 20 tỷ đồng tiền điện (05/05)
Công ty Điện lực Ninh Bình cụ thể hóa công tác thực hành tiết kiệm điện (21/03)
PC Ninh Bình: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (21/02)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/