PC Ninh Bình: Hơn 680 triệu đồng tiết kiệm từ chi phí nhắn tin thông báo đến khách hàng trong 8 tháng đầu năm 2023
 
20/09/2023 17:07

 Năm 2023, Công ty Điện lực Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 gắn với nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn đơn vị. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn Công ty đã tập trung thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Trong sản xuất kinh doanh, tính đến hết tháng 8 năm 2023, PC Ninh Bình hiện đang bán điện cho 372.090 khách hàng, trong đó có 327.845 khách hàng mua điện sinh hoạt và 44.245 khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt. Thực hiện chỉ đạo của EVNNPC nhằm tiết kiệm chi phí nhắn tin thông báo đến khách hàng, 8 tháng đầu năm Công ty đã vận động thêm được 25.580 khách hàng nhận tin qua Zalo, lũy kế số khách hàng nhận đăng ký tin nhắn qua Zalo là 188.858 khách hàng đạt tỉ lệ 50,76% số lượng khách hàng Công ty quản lý. Lũy kế đến tháng 8/2023 số lượng tin nhắn Công ty gửi qua Zalo là 2.268.890 tin thông báo về việc cắt điện, thông báo tiền điện, truyền thông … tương ứng với việc giảm được 680,667 triệu đồng tiền tin nhắn nếu gửi qua SMS.

Làm việc với khách hàng về chương trình điều chỉnh phụ tải DR

Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, các văn bản chỉ đạo của EVN, của NPC, Công ty đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp điện trong điều kiện nắng nóng, thành lập Ban chỉ đạo chương tình tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023 của Công ty Điện lực Ninh Bình, chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, báo cáo hàng ngày theo quy định. Đối với việc sử dụng điện tại trụ sở Công ty và các đơn vị, Công ty đã ban hành quy định về việc sử dụng điện tiết kiệm, giao chỉ tiêu tiết kiệm điện đảm bảo tiết kiệm 15% đối với các tháng cao điểm (tháng 6,7,8/2023) và 10% đối với các tháng còn lại đồng thời có biện pháp theo dõi sản lượng sử dụng hàng ngày của các điểm đo để có chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, nội dung tiết kiệm điện đã được đưa vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét văn hóa doanh nghiệp của từng cá nhân trong đơn vị. Mỗi CBCNV Công ty Điện lực Ninh Bình đều ý thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng thói quen, công việc hàng ngày. Tại trụ sở công ty và các đơn vị trực thuộc tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt các bóng đèn, thiết bị điện không cần thiết, không để thiết bị ở chế độ chờ (máy tính, máy in, máy photocopy); tắt hoàn toàn đèn hành lang, đèn trang trí bảng hiệu, bảng led…các phòng làm việc được trang bị thêm quạt để làm mát, hết giờ làm việc, kiểm tra và tắt toàn bộ các thiết bị điện trước khi ra về. 

 

Đặc biệt, để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, PC Ninh Bình chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm để hạn chế tình trạng lưới điện bị quá tải, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.  Với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, ý thức sử dụng điện của CBCNV Công ty, đặc biệt là của người dân và doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. Lũy kế đến tháng 6/2023 điện năng tiết kiệm được là 23,628 triệu kWh, tương ứng với 2,10% điện năng thương phẩm. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện tiết kiệm được là 29.092.952 kWh trên tổng số 1.351.455.051 kWh điện thương phẩm. Như vậy mức tiết kiệm bình quân là 2,15% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm, đạt kế hoạch và yêu cầu Chính phủ đề ra.

Triển khai mạnh mẽ các giải pháp kỹ thuật để giảm tổn thất điện năng, giảm thiểu sự cố lưới điện trung -hạ áp

Hiện nay, toàn Công ty đã và đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng, trong đó tập trung nhiều giải pháp đảm bảo giảm thiểu sự cố lưới điện trung – hạ áp; Thực hiện mua sắm các vật tư thiết bị cần thiết, đúng mục đích, phục vụ hiệu quả cho công tác sản xuất; Tiếp tục tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch SXKD, triển khai lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện và trong điều hành SXKD của đơn vị, chú trọng bố trí số lao động nữ đã được đào tạo nhân viên tổ trực vận hành Điện lực tham gia Trực ban vận hành tại đơn vị tìm hiểu thiết bị và các công việc thực tế, thực hành kèm ca đến 30/11/2023 trên 50%/tổng số lao động nữ thực hiện nhiệm vụ Trực ban vận hành tại các đơn vị Điện lực trực thuộc.

Căn cứ Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Công ty Điện lực Ninh Bình sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá thường xuyên việc thực hiện chương trình, có các biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản, lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong sử dụng nguồn vốn.

 

Phương Thảo - PC Ninh Bình

110 lượt xem.
Các tin khác :
Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (08/11)
Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN (08/11)
Infographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2023 (08/11)
Ninh Bình tiết kiệm được trên 23 nghìn kWh điện trong 6 tháng đầu năm 2023 (08/08)
“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tại PC Ninh Bình (29/06)
Quý I/2023, Ninh Bình tiết kiệm được gần 20 tỷ đồng tiền điện (05/05)
Công ty Điện lực Ninh Bình cụ thể hóa công tác thực hành tiết kiệm điện (21/03)
PC Ninh Bình: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (21/02)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/