Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình: 31 năm song hành cùng sự phát triển của tỉnh
 
15/05/2023 13:10

Trong suốt 31 năm xây dựng và phát triển, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thử thách, Công ty Điện lực Ninh Bình vẫn luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “điện đi trước một bước” bảo đảm cung ứng điện phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đồng hành cùng tỉnh nhà hiện thực hóa mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

 

Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành hệ thống lưới điện 

Năm 1992 trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình vừa mới được tái lập tách ra từ tỉnh Hà Nam Ninh cũ, cùng với cả nước bước vào thời kỳ đổi mới, sở Điện lực Ninh Bình cũng được thành lập với chức năng nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện, phát triển điện năng phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày mới thành lập, Sở điện lực Ninh Bình đứng trước nhiều khó khăn  khi hệ thống lưới điện có 9 trạm trung gian 35/10 kV với tổng công suất 34.400 kVA; 10 trạm hạ thế gồm : 6 tạm ở khu vực Thị xã Ninh Bình và 4 trạm tại khu vực huyện Tam Điệp. Do hệ thống lưới điện đã xây dựng lâu năm, không có quy hoạch, không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, quá trình sử dụng không được sửa chữa và nâng cấp, các đường dây quá cũ nát, chắp nối, không đảm bảo khi mang tải, sự cố thường xuyên xảy ra, tổn thất điện năng 32%, sản lượng điện thương phẩm năm 1992 là 52 triệu kWh và phục vụ trên 6.000 khách hàng dùng điện. Đội ngũ CBCNV chỉ có 105 người, phần lớn là lao động phổ thông, phương tiện và dụng cụ phục vụ sửa chữa thiếu thốn... địa bàn quản lý khó khăn do điều kiện địa lý và vất vả trong việc đi lại trong quá trình quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện. Mặc dù khó khăn về cơ sở vật chất và con người nhưng với tinh thần phấn khởi và khí thế mới, lãnh đạo và CBCNV đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, Công ty Điện lực I giao cho.

Mặc dù cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, quản lý vận hành và kinh doanh bán điện của Sở Điện lực Ninh Bình rất khó khăn, như toàn thể cán bộ, công nhân viên Sở Điện lực Ninh Bình khi đó đoàn kết phấn đấu, hăng hái nhiệt tình đem hết sức mình để tập trung vào cải tạo, nâng cấp toàn bộ hệ thống lưới điện từ khu vực Thị xã Ninh Bình đến các huyện: Tam Điệp, Nho Quan và Kim Sơn phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng và phục vụ ánh sáng sinh hoạt cho các cơ quan của tỉnh, của thị xã, phục vụ chiếu sáng cho các bệnh viện, trường học và nhân dân ở những khu vực nội thị… Với những nỗ lực không mệt mỏi, hệ thống lưới điện đã về với các vùng từ miền núi huyện Nho Quan, vùng chiêm trũng của huyện Gia Viễn, vùng núi đồi của Tam Điệp, đến vùng biển của huyện Kim Sơn, rồi qua huyện Yên Khánh, Yên Mô. Chỉ trong vòng gần 3 năm, Sở Điện lực Ninh Bình đã cấp điện đến 95% các địa phương trong tỉnh để cho nhân dân có điện sản xuất và sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hoá xã hội.

 

 

Lấy lợi ích và sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ  

Năm 1995, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam được thành lập, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của ngành Điện Việt Nam. Sở điện lực Ninh Bình cũng được đổi tên thành Điện lực Ninh Bình, là một trong 26 Điện lực hạch toán kinh tế phụ thuộc Công ty Điện lực I. Từ đây, Điện lực Ninh Bình không còn chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện và trở thành đơn vị quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện. Từ năm 1996 đến 2002, Điện lực Ninh Bình đã phát triển xây dựng hệ thống lưới điện đến 100% số xã trong toàn tỉnh, đưa tỷ lệ số hộ dân được dùng lưới điện quốc gia đến 96%, cung cấp điện điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thành phần kinh tế và đời sống dân sinh trong tỉnh. Thời điểm này Công ty đặc biệt coi trọng công tác quản lý kỹ thuật và kinh doanh điện năng. Từ đó, đến cuối năm 2002, điện thương phẩm toàn tỉnh Ninh Bình đạt 212 triệu kWh (tăng 4 lần so với ngày mới thành lập); tổn thất điện năng chỉ còn 6,93%. Bên cạnh đó, Công ty đã nâng khối lượng quản lý lên tầm cao mới với 8 Chi nhánh điện trực thuộc tại các huyện, thị trong toàn tỉnh; đầu tư xây dựng và vận hành mới 3 trạm 110kV, 16 Trạm trung gian 35/10kV, 707 Trạm phân phối với tổng dung lượng 177.590 kVA, 1.350 km đường dây cao hạ thế và 400 CBCNV làm công tác quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện.  Đánh dấu những kết quả đã đạt, năm 2001 Điện lực Ninh Bình vinh dự và tự hào được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ công nhân viên đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình. Đó là những mốc son chói lọi, là niềm tự hào của các thế hệ trong suốt chặng đường dài xây dựng sự nghiệp điện khí hoá quê hương Ninh Bình.

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm thành lập 

Sau 31 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đầu tư của tỉnh Ninh Bình, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc; sự nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Ninh Bình đã đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh bằng nhiều nguồn lực, đã đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, phục vụ phát triển  kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những thành quả đạt được trong giai đoạn này, năm 2012 Công ty vinh dự và tự hào được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể CBCNV Công ty Điện lực Ninh Bình; ngoài ra Công ty còn được nhận nhiều bằng khen của Bộ Công thương, của UBND tỉnh Ninh Bình; Bằng khen, cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.Thực hiện đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai đồng bộ từ công tác kỹ thuật, tài chính kế toán, đến kinh doanh dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, Công ty Điện lực Ninh Bình đã cơ bản thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu về khách hàng, CBCNV; dữ liệu lưới điện 110 kV, lưới điện trung áp; dữ liệu liên quan tới các công trình đầu tư xây dựng, thiết bị đo đếm, hồ sơ tài liệu, hợp đồng với khách hàng... Với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đã giúp Công ty thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo cung cấp đủ điện, liên tục, ổn định, với chất lượng điện năng ngày càng cao. Điều kiện làm việc của người lao động Công ty không ngừng được cải thiện. Cơ sở vật chất của các đơn vị, các đội sản xuất đều được đầu tư; phương tiện bảo hộ lao động, dụng cụ an toàn, phương tiện chuyên dùng thường xuyên bổ sung, thay thế, đảm bảo an toàn, tăng năng suất lao động. Các chế độ, chính sách đối với người lao động, như tiền lương, tiền thưởng, tham quan nghỉ mát, điều dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, nâng lương, nâng bậc, học tập nâng cao trình độ… đều được quan tâm giải quyết thỏa đáng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể Công ty không ngừng được củng cố; nhiều phong trào thi đua được phát động và hưởng ứng sôi nổi; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển toàn diện, rộng khắp với chất lượng ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó Công ty còn phối hợp với các địa phương, tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội như chăm sóc, phụng dưỡng người có công với cách mạng, các hoạt động từ thiện, nhân đạo vì cộng đồng… được chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương đánh giá cao.

 

 

Các hoạt động an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho người lao động không ngừng được củng cố và nâng cao 

Trong giai đoạn mới ngoài việc đảm bảo nhu cầu về điện , Công ty Điện lực Ninh Bình hướng tới mục tiêu xây dựng thành công thương hiệu, hình ảnh một doanh nghiệp phát triển bền vững, thân thiện, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng, lấy lợi ích và sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho mọi hoạt động. Với truyền thống 31 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, không ngừng đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc trọng trách và nhiệm vụ được giao.

Vũ Thủy, Phương Thảo - PC Ninh Bình

2917 lượt xem.
Các tin khác :
PC Ninh Bình chủ động công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong mùa nắng nóng năm 2023 (27/05)
Điện lực Yên Mô luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện mùa nắng nóng (27/05)
Điện lực Kim Sơn phối hợp kiểm tra bơm phục vụ tiêu úng phòng chống lụt bão (27/05)
PC Ninh Bình triển khai thực hiện tiết kiệm điện và chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) trong mùa nắng nóng năm 2023 (27/05)
Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc tại Công ty Điện lực Ninh Bình (27/05)
Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên Điện lực năm 2023 (27/05)
Hội nghị trực tuyến phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2023 (23/05)
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc (23/05)
CĂNG THẲNG CUNG ỨNG ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG 2023 (22/05)
kêu gọi chung tay tiết kiệm điện (22/05)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục