Công ty Điện lực Ninh Bình thực thi văn hóa lãnh đạo hướng tới mục tiêu doanh nghiệp số
 
27/02/2023 10:43

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong đó xác định năng lượng là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số. Xác định chuyển đổi số là một hành trình tất yếu trong quá trình phát triển, công tác chuyển đổi số đã và đang được triển khai mạnh mẽ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình nói riêng với những bước tiến vượt bậc về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình làm việc. Tuy nhiên để chuyển đổi số thành công, công nghệ không phải là yếu tố quyết định, mà đầu tiên phải là yếu tố con người và văn hóa doanh nghiệp. Trong đó văn hóa lãnh đạo là yếu tố tiên quyết tạo nên những giá trị về tầm nhìn và phong cách. 

Từ việc thấm nhuần tư tưởng định hướng chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về nâng cao chất lượng Văn hóa doanh nghiệp(VHDN), Công ty đã ban hành kế hoạch triển khai Hành trình văn hóa, tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu với sự cam kết về thực thi tốt VHDN theo chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo tuân thủ và tích cực đổi mới, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD” gắn với chuyển đổi số. Trong những năm qua Công ty Điện lực Ninh Bình đã có những chuyển biến tích cực về chỉ đạo, quản lý và thực thi VHDN trong mọi lĩnh vực, từ kinh doanh, vận hành kỹ thuật đến quản trị nội bộ. Ban lãnh đạo Công ty không ngừng học tập, trau dồi, phát triển phong cách của mình theo các đặc trưng mang tính đại diện cho bản sắc văn hoá lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Đổi mới- Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả. Văn hóa lãnh đạo phản ánh đặc trưng và hiệu quả của văn hóa doanh nghiệp, do đó mỗi lãnh đạo phải là một đại sứ văn hóa đích thực, nói tiếng nói chung của ngành điện, hành động theo cam kết đối với hệ thống giá trị cốt lõi và niềm tin chung của tổ chức.

Công ty Điện lực Ninh Bình vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập

Lãnh đạo Công ty chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trưởng tổ chức triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung của kế hoạch VHDN đề cao sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp; Thực hiện nội dung quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn VHDN của Tổng công ty, cụ thể hóa các nội dung quy tắc bằng các hoạt động thực tiễn trong cuộc sống cũng như trong công việc hàng ngày như: Thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, các quy định nơi làm việc; Tiếp tục triển khai hiệu quả văn hóa 5S từ văn phòng ra lưới điện; văn hóa kinh doanh - dịch vụ khách hàng, an toàn vệ sinh lao động…

Văn hóa doanh nghiệp được phổ biến, triển khai tới các đơn vị trực thuộc Công ty 

Đặc biệt, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn cạnh tranh, hội nhập sâu rộng, kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, các mục tiêu phát triển đặt ra lớn, đòi hỏi phải đổi mới phong cách lãnh đạo với tư duy, hành động hướng đến tính chuyên nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ có tầm nhìn, đổi mới, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm mà còn phải là người hỗ trợ, truyền lửa, tạo cảm hứng cho cán bộ, công nhân viên. Qua đó, người lao động đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các công tác về an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động cũng được công ty chú trọng thường xuyên đã tạo sự đồng lòng, thống nhất trong tập thể.

Với tư duy đổi mới, bản lĩnh, trách nhiệm và quyết liệt hành động của người đứng đầu đơn vị đã tạo sự chuyển biến rõ nét. Đến nay, Công ty đã và đang thực hiện tốt công tác kinh doanh, dịch vụ, chăm sóc khách hàng với tinh thần cầu thị, lắng nghe...tạo thành nét văn hóa rất đặc trưng của đơn vị để hướng tới cuộc chuyển đổi số toàn diện và cơ bản trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Việc thực thi văn hóa lãnh đạo đó đã tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi chuyên môn, giao tiếp văn minh, lịch sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Các cán bộ, công nhân viên toàn Công ty cũng đã nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc, tác phong làm việc, mặc đồng phục và mang thẻ chức danh đúng quy định, nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện văn hóa an toàn lao động, tích cực triển khai hoạt động 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng) từ văn phòng tới lưới điện góp phần đưa hoạt động thực thi văn hóa doanh nghiệp ngày càng đi vào nề nếp. 

Hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đội ngũ CBCVN chuyên nghiệp, tận tình  

Với tinh thần luôn nêu cao gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệp theo phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”, Công ty Điện lực Ninh Bình đã và đang phấn đấu xây dựng hình ảnh người Lãnh đạo tận tâm, trách nhiệm, thân thiện, từ đó tạo động lực thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giao cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Phương Thảo – PC Ninh Bình

1427 lượt xem.
Các tin khác :
PC Ninh Bình hướng tới thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt một cách toàn diện (28/04)
Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng điện (10/04)
Điện lực Hoa Lư (PC Ninh Bình): Hiệu quả từ công tác lắp đặt công tơ điện tử (14/03)
Điện lực Yên Mô (PC Ninh Bình) hướng tới thay thế 100% công tơ điện tử (02/03)
Dịch vụ trực tuyến tại điện lực Kim Sơn ( PC Ninh Bình) được khách hàng đánh giá cao (27/02)
PC Ninh Bình: Hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu Chuyển đổi số (02/02)
Điện lực Thành phố Ninh Bình, PC Ninh Bình: Công tác chăm sóc khách hàng hiệu quả từ số hóa (30/11)
Công ty Điện lực Ninh Bình: Đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm tổn thất điện năng (10/11)
PC Ninh Bình hợp tác với ngân hàng nông nghiệp phát hành thẻ thấu chi thanh toán tiền điện cho khách hàng (19/10)
Công ty Điện lực Ninh Bình với hành trình chuyển đổi số quốc gia (14/10)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục