PC Ninh Bình: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
 
21/02/2023 15:34

Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) của Công ty Điện lực Ninh Bình đã từng bước được kiện toàn; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; góp phần tích cực cho việc công khai, minh bạch thông tin trong quá trình mua bán điện năng. Công tác KTGSMBĐ cũng đã góp phần tích cực trong việc giảm trộm cắp điện, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo an toàn điện, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong vấn đề sử dụng điện, đồng thời kịp thời tư vấn, đôn đốc, kiểm tra và vận động khách hàng sử dụng điện về công tác kiểm soát năng lượng tiêu thụ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

Năm 2022, Công ty tiến hành 123.443 lượt kiểm tra khách hàng, chiếm tỷ lệ 33,69% so với tổng số khách hàng sử dụng điện, xử lý 4.458 biên bản kiểm tra sử dụng điện trong đó: Kiểm tra phát hiện và xử lý theo đúng quy định 46 vụ trộm cắp điện; 767 trường hợp vi phạm giá bán điện, sử dụng điện sai mục đích đã đăng ký, 68 trường hợp vi phạm định mức số hộ sử dụng điện và 1099 trường hợp vi phạm công suất giờ cao điểm. Tổng số tiền truy thu, bồi thường và phạt vi phạm do sai giá bán điện là trên 1,6 tỷ đồng bằng 388,99% so với năm 2021.

Để đạt được kết quả trên chính là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, kịp thời của lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Bình và các đơn vị; sự phát huy sức mạnh tập thể của cả hệ thống KTGSMBĐ; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc xử lý các hành vi vi phạm sử dụng điện ngoài ra đó còn là sự vào cuộc một cách rốt ráo, quyết liệt như những “người lính” trên trận tuyến chống vi phạm sử dụng điện của hệ thống KTGSMBĐ – Công ty Điện lực Ninh Bình.

Kiểm tra giám sát mua bán điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần giảm tổn thất điện năng và kịp thời ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm sử dụng điện của khách hàng

Trên cơ sở định hướng của EVN, EVNNPC chủ đề thực hiện năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ” Lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Ninh Bình quyết tâm tiếp tục đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Ninh Bình; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng một cách hiệu quả và thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện mới. Cùng với đó, Công ty Điện lực Ninh Bình cũng đã có chỉ đạo cụ thể đối với toàn thể CBCNV trong Công ty, đặt biệt là đội ngũ làm công tác KTGSMBĐ, đội ngũ kỹ thuật viên Điện lực là những người làm việc trực tiếp với các khách hàng sử dụng điện về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đó là phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, cả khu vực công cũng như khu vực tư; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của CBCNV và khách hàng sử dụng điện.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của khách hàng sử dụng điện

Nâng cao chất lượng công tác KTGSMBĐ là một trong những giải pháp quan trọng, cần thiết của Công ty Điện lực Ninh Bình để truyền tải và thực hiện việc sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát mua bán điện sẽ góp phần giúp doanh nghiệp và người dân sử dụng điện hiệu quả, hạn chế tối đa thất thoát trong công tác kinh doanh điện hiện nay cũng như đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ theo chủ đề năm 2023 của EVN đó là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Phương Thảo, Mạnh Tuân – PC Ninh Bình

146 lượt xem.
Các tin khác :
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục