PC Ninh Bình: Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên Điện lực các huyện, thành phố về trực thuộc Đảng ủy Công ty
 
03/01/2023 11:35

Ngày 28/12, Công ty Điện lực Ninh Bình đã tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên điện lực các huyện, thành phố trực thuộc các huyện ủy, thành ủy về trực thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đến dự có các đồng chí trong Thường trực, ban thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo, chuyên viên Ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối. Về phía Công ty Điện lực Ninh Bình có các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ điện lực các huyện, thành phố.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh cho Đảng ủy Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để các tổ chức Đảng được chuyển giao về sớm ổn định và đi vào hoạt động như làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị , nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, chú trọng làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên, công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ Đảng viên cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy, chi ủy điện lực các huyện, thành phố sau khi chuyển giao về Đảng bộ Công ty tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn đơn vị, phát huy thành tích, kết quả đã đạt được tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 

Ban tổ chức các huyện, thành phố và Ban tổ chức Đảng ủy Khối ký biên bản bàn giao sổ danh sách và hồ sơ đảng viên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình hiện có 19 chi bộ với tổng số 200 đảng viên. Sau khi thực hiện quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên Điện lực các huyện, thành phố về trực thuộc Đảng ủy Công ty, số lượng tổ chức đảng tăng thêm thành 27 tổ chức đảng và 491 đảng viên. Trong những năm qua, Công ty, Đảng ủy Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh luôn đạt và vượt chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, góp phần đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, kịp thời phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong tỉnh. Việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên Điện lực các huyện, thành phố về trực thuộc Đảng ủy Công ty cơ bản là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty. Với số lượng tổ chức đảng và đảng viên là rất lớn, đòi hỏi Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty tiếp tục cố gắng, nỗ lực, kịp thời đề ra chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, trước mắt tập trung vào triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như : tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy chế, quy định của công ty; tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng Công ty phát triển bền vững, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chủ động phối hợp với Lãnh đạo Công ty quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; kịp thời đề ra chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bên cạnh đó làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên; quan tâm rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng nhất là những lao động trẻ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có ý chí phấn đấu, rèn luyện cho Đảng xem xét, kết nạp. Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo đúng Điều lệ của các tổ chức.

Phương Thảo – PC Ninh Bình

949 lượt xem.
Các tin khác :
PC Ninh Bình: Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 (17/01)
Công đoàn PC Ninh Bình tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVC lao động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (13/01)
56 tình nguyện viên PC Ninh Bình tham gia “Ngày chủ nhật đỏ” (09/01)
Người cán bộ tâm huyết trong công tác vận hành điều độ tại Điện lực Hoa Lư (05/12)
PC Ninh Bình với công tác Quốc phòng, quân sự năm 2022 tại địa phương (02/12)
PC Ninh Bình với công tác an sinh xã hội nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)
Công đoàn PC Ninh Bình chăm lo đời sống cho người lao động (23/09)
PC Ninh Bình: Trao tiền hỗ trợ thân nhân người lao động bị tử vong (10/08)
Đoàn thanh niên PC Ninh Bình sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè năm 2022 (03/08)
Công đoàn PC Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 (24/07)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục