Văn Bản Pháp Quy
Những điểm mới trong nhận diện thương hiệu EVN
Hồ sơ nhận diện thương hiệu
2023-03-25 17:06
-248
Thông báo tuyển dụng 2021
Thông báo tuyển dụng 2021
2021-11-27 20:14
-731
Quyết định số: 353/QĐ-EVN ngày 17/03/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc:" Ban hành quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định số: 353/QĐ-EVN ngày 17/03/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc:" Ban hành quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2021-04-02 15:46
-970
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
2020-12-27 19:53
-1066
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư Quy định về thực hiện giá bán điện số 16/2014/TT-BCT
2020-12-26 17:16
-1067
Công văn 8255 của EVN hướng dẫn giảm giá điện,giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid19 đợt 2
Công văn 8255 của EVN hướng dẫn giảm giá điện,giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid19 đợt 2
2020-12-26 17:13
-1067
Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan
Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan
2020-10-23 15:05
-1131
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của BCT Quy định PT dự án và HĐMBD mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của BCT Quy định PT dự án và HĐMBD mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
2020-10-23 15:04
-1131
Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
2020-10-23 15:02
-1131
Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
2020-10-23 15:00
-1131
123456
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/