Thực hiện chủ đề năm
Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 325/KH- CĐĐVN ngày 23/06/2023 về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây là phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022.
2023-11-08 15:07
-20
Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN
Tại Quyết định số 248/QĐ-EVN ngày 23/3/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN.
2023-11-08 15:06
-20
Infographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2023
Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tập đoàn.
2023-11-08 15:04
-20
PC Ninh Bình: Hơn 680 triệu đồng tiết kiệm từ chi phí nhắn tin thông báo đến khách hàng trong 8 tháng đầu năm 2023
Năm 2023, Công ty Điện lực Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 gắn với nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn đơn vị. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn Công ty đã tập trung thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
2023-09-20 17:07
-69
Ninh Bình tiết kiệm được trên 23 nghìn kWh điện trong 6 tháng đầu năm 2023
Với nhiều giải pháp thúc đẩy tiết kiệm điện hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đã tiết kiệm được 23.628.336 kWh điện, tương đương gần 45 tỷ đồng.
2023-08-08 08:33
-112
“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tại PC Ninh Bình
Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực, để đảm bảo đúng chủ để của EVN đã đề ra.
2023-06-29 07:37
-152
Công ty Điện lực Ninh Bình cụ thể hóa công tác thực hành tiết kiệm điện
Trong những năm qua, cùng với việc cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Ninh Bình luôn quan tâm đến công tác tiết kiệm điện.
2023-05-10 06:59
-202
PC Ninh Bình: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) của Công ty Điện lực Ninh Bình đã từng bước được kiện toàn; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; góp phần tích cực cho việc công khai, minh bạch thông tin trong quá trình mua bán điện năng.
2023-05-10 06:59
-202
Quý I/2023, Ninh Bình tiết kiệm được gần 20 tỷ đồng tiền điện
Miền Bắc đang chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện của người dân dự báo sẽ tăng cao. Do vậy, Công ty Điện lực Ninh Bình khuyến nghị khách hàng, người dân cần thật sự quan tâm thực hành các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
2023-05-09 17:11
-203
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/