Chuyển đổi số
PC Ninh Bình hướng tới thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt một cách toàn diện
Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc tăng cường triển khai các hình thức thanh toán tiền điện, nhằm mang lại nhiều lợi ích đối với khách hàng.
2023-04-28 16:21
-30
Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng điện
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là ưu tiên phát triển của mọi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Công ty Điện lực Ninh Bình (Công ty) đã từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số. Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số đã mang lại lợi ích nhiều mặt trong sản xuất, kinh doanh của ngành Điện.
2023-04-10 13:58
-48
Điện lực Hoa Lư (PC Ninh Bình): Hiệu quả từ công tác lắp đặt công tơ điện tử
Điện lực Hoa Lư (PC Ninh Bình) hiện quản lý 30.985 công tơ. Nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo chỉ đạo của Công ty đồng thời đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng...
2023-03-14 09:32
-75
Công ty Điện lực Ninh Bình thực thi văn hóa lãnh đạo hướng tới mục tiêu doanh nghiệp số
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong đó xác định năng lượng là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số.
2023-03-08 15:02
-81
Điện lực Yên Mô (PC Ninh Bình) hướng tới thay thế 100% công tơ điện tử
Thay thế 100% công tơ điện cơ sang công tơ điện tử là mục tiêu đang được điện lực Yên Mô – PC Ninh Bình tập trung toàn lực hoàn thành, không chỉ tiến tới mục tiêu phát triển lưới điện thông minh theo định hướng của tập đoàn điện lực EVN
2023-03-02 16:25
-87
Dịch vụ trực tuyến tại điện lực Kim Sơn ( PC Ninh Bình) được khách hàng đánh giá cao
Đồng hành cùng mục tiêu cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2023 của Công ty Điện lực Ninh Bình, Điện lực Kim Sơn đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đã mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện.
2023-02-27 13:58
-90
PC Ninh Bình: Hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu Chuyển đổi số
Công ty Điện lực Ninh Bình đã và đang chuyển đổi số mạnh mẽ từ nhiều năm nay với những bước tiến vượt bậc về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình làm việc như đưa vào vận hành trung tâm điều khiển xa và các trạm 110kV không người trực, sử dụng hệ thống điều khiển tự động Recloser, kiểm tra đường dây bằng flycam, …
2023-02-02 07:23
-115
Điện lực Thành phố Ninh Bình, PC Ninh Bình: Công tác chăm sóc khách hàng hiệu quả từ số hóa
Cùng với chuyển đổi số trong công tác điều hành hệ thống điện trên khắp địa bàn tỉnh Ninh Bình, Điện lực Thành phố Ninh Bình - Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã và đang gặt hái được những thành công với công tác chăm sóc khách hàng đến từ việc chuyển đổi số.
2022-11-30 16:47
-179
Công ty Điện lực Ninh Bình: Đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm tổn thất điện năng
Cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân và doanh nghiệp, Công ty Điện lực Ninh Bình đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện để nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng đồng thời đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
2022-11-10 09:19
-199
PC Ninh Bình hợp tác với ngân hàng nông nghiệp phát hành thẻ thấu chi thanh toán tiền điện cho khách hàng
Để nâng cao hiệu quả và tỷ lệ khách hàng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, vừa qua Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài toản thanh toán phát hành thẻ có thấu chi tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Ninh Bình.
2022-10-19 11:20
-221
12345
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục