Chuyển đổi số
PC Ninh Bình: Hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu Chuyển đổi số
Công ty Điện lực Ninh Bình đã và đang chuyển đổi số mạnh mẽ từ nhiều năm nay với những bước tiến vượt bậc về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình làm việc như đưa vào vận hành trung tâm điều khiển xa và các trạm 110kV không người trực, sử dụng hệ thống điều khiển tự động Recloser, kiểm tra đường dây bằng flycam, …
2023-02-02 07:23
1
Điện lực Thành phố Ninh Bình, PC Ninh Bình: Công tác chăm sóc khách hàng hiệu quả từ số hóa
Cùng với chuyển đổi số trong công tác điều hành hệ thống điện trên khắp địa bàn tỉnh Ninh Bình, Điện lực Thành phố Ninh Bình - Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã và đang gặt hái được những thành công với công tác chăm sóc khách hàng đến từ việc chuyển đổi số.
2022-11-30 16:47
-63
Công ty Điện lực Ninh Bình: Đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm tổn thất điện năng
Cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân và doanh nghiệp, Công ty Điện lực Ninh Bình đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện để nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng đồng thời đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
2022-11-10 09:19
-83
PC Ninh Bình hợp tác với ngân hàng nông nghiệp phát hành thẻ thấu chi thanh toán tiền điện cho khách hàng
Để nâng cao hiệu quả và tỷ lệ khách hàng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, vừa qua Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài toản thanh toán phát hành thẻ có thấu chi tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Ninh Bình.
2022-10-19 11:20
-105
Công ty Điện lực Ninh Bình với hành trình chuyển đổi số quốc gia
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Tập đoàn Điện lực Việt nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành văn bản chỉ đạo để triển khai Đề án 06 về chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2022-10-14 16:22
-110
Điện lực Yên Khánh,PC Ninh Bình: Thí điểm mô hình xã không dùng tiền mặt
Chỉ tiêu không dùng tiền mặt là một trong những chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của công ty Điện lực Ninh Bình trong năm 2022. Để hiện thực hóa chỉ tiêu đó, các đơn vị trong công ty đã và đang đề ra những nhóm giải pháp cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến về thói quen của khách hàng khi thanh toán tiền điện đồng thời nâng cao năng suất lao động, tạo sự thuận tiện, văn minh khi thanh toán.
2022-10-07 17:37
-117
Điện lực Nho Quan - PC Ninh Bình đa dạng các giải pháp thanh toán tiền điện cho khách hàng
Công ty Điện lực Ninh Bình nói chung và Điện lực Nho Quan nói riêng hiện đang triển khai thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp tuyên truyền, khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt và đăng ký trích nợ tự động qua ngân hàng và các tổ chức trung gian.
2022-09-19 20:30
-135
Sáng kiến hữu ích nâng cao hiệu quả trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại PC Ninh Bình
Thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, Công ty Điện lực Ninh Bình ( PC Ninh Bình) đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh phát triển trong điều kiện bình thường mới trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
2022-09-13 13:32
-141
Trích nợ tự động tiền điện, đánh thức tiềm năng tại vùng quê Yên Khánh, Ninh Bình
Với những tiện ích từ dịch vụ thanh toán tiền điện đa kênh, Điện lực Yên Khánh đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức thu, địa điểm thu để khách hàng có thể nộp tiền điện mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt là Điện lực chú trọng, tăng cường trong công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt với hình thức thanh toán trích nợ tự động.
2022-09-06 08:20
-148
Nhận tin nhắn dịch vụ điện miễn phí từ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình - Tổng công ty Điện lực miền Bắc thật dễ dàng
Công nghệ thông tin đã và đang thay đổi cuộc sống của con người một cách nhanh chóng và trong mọi lĩnh vực. Lĩnh vực Điện lực không nằm ngoài xu thế đó. Một trong những trải nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ điện, đó là khách hàng hoàn toàn có thể nhận tin nhắn dịch vụ điện miễn phí từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc qua ứng dụng Zalo một cách dễ dàng.
2022-08-31 14:51
-154
1234
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục