DANH BẠ

 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Trụ sở Công ty: Km 02 - Quốc lộ 1A - Phường Đông Thành

Thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 02292.210.209; Fax: 02293.622.711;

Website: http://pcninhbinh.npc.com.vn

E-mail: cskhpcninhbinh@gmail.com;

Phòng giao dịch khách hàng: 02292.210.218

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc 

Số cơ quan

02292.210.888

Ông: Trần Đăng Sơn   

Số di động

0963638868

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2210.555

Ông: Phạm Văn Đức

Số di động

0966252888

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

02292.210.688

Ông: Đinh Quang Thuần

Số di động

0963737377

PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng

 Số cơ quan

 02292.210.215

Ông: Trần Văn Tuyến

Số di động 

0963234555

Phó phòng

Số di động

0963773999

Bà: Trần Thị Bích Hằng

Phó phòng

Số di động 

0968576135 

Ông: Quách Việt Dũng

Phó phòng

Số di động 

0963378999

Ông: Chu Ngọc Cảnh

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Trưởng phòng

Số cơ quan

02292.210.227

Ông: Vũ Hữu Hân

Số di động

0966868858

PHÒNG KỸ THUẬT

Trưởng phòng

Số cơ quan

02292.229.666

Ông: Mai Xuân Trường

Số di động

0962011112

Phó phòng

Số di động

0339842868

 

Ông: Nguyễn Huy Hoàng

PHÒNG AN TOÀN

Trưởng phòng

Số cơ quan

02292.210.231

Ông: Nguyễn Xuân Lân

Số di động

0973256709

PHÒNG KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Trưởng phòng

Số cơ quan

02292.460.777

Ông: Lê Văn Toàn

Số di động

0975984297

Phó Phòng

Số di động

0963368555

Ông: Vũ Quang Hà

Phó Phòng

Số di động

0966357888

Ông: Kim Văn Sáng

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Giám đốc

Số cơ quan

02292.210.243

Ông: Nguyễn Văn Lộc

Số di động

0962005678 

Phó Giám Đốc

Số di động

0966575868

Ông: Phạm Hữu Minh

Phó Giám Đốc

Số di động

0962221369

Ông: Phạm Quốc Khánh

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.210.258

Bộ phận vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.471.718

Đội quản lý cao thế

Số cơ quan

02292.471.718

Ông: Nguyễn Việt Khoa

Số di động

0963235333; 0916622979

Đội QLKV 1

Số cơ quan

02292.210.840

Ông: Bùi Trọng Thịnh

Số di động

0913018505

Đội QLKV 2

Số cơ quan

02292.210.760

Ông: Dương Đức Chiến

Số di động

0963234153

Đội trưởng Đội QLKV3

Số cơ quan

02292.210.247

Ông: Lê Danh Hoàn

Số di động

0918392991

Đội QLKV 4

Số cơ quan

02292.246.345

Ông: Đinh Khánh Hải

Số di động

0963637389

Đội xây lắp và PT KH

Số cơ quan

02292.210.741

Ông: Trần Đức Hiến

Số di động

0963373999

Đội Trung Gian

Số cơ quan

02292.210.247

Ông: Trần Đức Viên

Số di động

0966290268

ĐIỆN LỰC TAM ĐIỆP

Giám Đốc

Số di động

0963347888

Ông: Nguyễn Xuân Toàn

Phó Giám Đốc

Số di động

0966135999

Ông: Lưu Văn Xuyền

Phó Giám Đốc

Số di động

0963236368

Ông: Nguyễn Ngọc Phàn

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.212.111

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02296.506.888

Đội quản lý Trung Sơn

Số cơ quan

02292.212.579

Ông: Ngô Tiến Thành

Số di động

0963115333

Đội quản lý Chợ Chiều

Số cơ quan

02292.212.205

Ông: Hồ Văn Sinh

Số di động

0968.116.268

Đội quản lý Đồng Giao

Số cơ quan

02292.212.204

Ông: Lê Thế Trung

Số di động

0904.340.153

ĐIỆN LỰC HOA LƯ

Giám đốc

Số di động

0912230708

Ông: Đặng Minh Hiển

Phó Giám Đốc

Số di động

0963738388

Ông: Trần Trung Hiếu

Phó Giám Đốc

Số di động

0913292235

Ông: Vũ Đức Hoài

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.214.233

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.214.200

Đội quản lý TT Thiên Tôn

Số cơ quan

02292.474.490

Ông: Nguyễn Văn Phương

Số di động

0966858666

Đội quản lý Ninh Vân

Số cơ quan

02292.214.205

Ông: Trần Ngọc Hùng

Số di động

0979658969

Đội quản lý Tràng An

Số cơ quan

02292.214206

Ông: Bùi Tuấn Thành

Số di động

0963336368

ĐIỆN LỰC GIA VIỄN

Giám đốc

Số di động

0963232686 

Ông: Hoàng Văn Ngọc

Phó Giám Đốc

Số di động

0963556777

Ông: Bùi Duy Đức

Phó Giám Đốc

Số di động

0966682368

Ông: Mai Văn Bảy

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.213.203

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.221.212

Đội Quản lý Gia Lạc

 

 

Ông: Trần Quốc Hậu

Số di động

0963171666

Đội quản lý Gia Thắng

Số cơ quan

02292.213.207

Ông: Trần Cao Thắng

Số di động

0968018666

Đội QL Trung gian TT Me

Số cơ quan

02292.210.204

Ông: Nguyễn Thanh Hùng

Số di động

0963972999

Đội quản lý TG Gia Vân

Số cơ quan

02292.473.500

Ông: Vũ Anh Tuấn

Số di động

0917345126

Đội QLTrung Gian Gia Tân

Số cơ quan

02292.213.205

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Số di động

0966763888

ĐIỆN LỰC KIM SƠN

Giám Đốc

Số cơ quan

02292.215.200

Ông: Tạ Hữu Ngữ

Số di động

0963153599

Phó Giám Đốc

Số di động

0963089999

Ông: Ngô Nam Phong

 Phó Giám Đốc

Số di động

0968345789

Ông: Hoàng Anh

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.215.203

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.215.203

Đội quản lý TT Phát Diệm

Số cơ quan

02292.491.009

Ông: Trần Văn Hưng

Số di động

0968176289

Đội quản lý Lai Thành

Số cơ quan

02292.215.213

Ông: Trần Văn Đức

Số di động

0968991189

Đội quản lý Hồi Ninh

Số cơ quan

02292.215.207

Ông: Bùi Minh Tuấn

Số di động

0968885567

 Đội quản lý Kim Mỹ

Số cơ quan

02292215206

Ông: Lưu Văn Đông

Số di động

0966616828

Đội quản lý Như Hoà

Số cơ quan

02292.215.205

Ông: Đỗ Văn Vị

Số di động

0972023669

Đội quản lý Kim Đông

Số cơ quan

02292.484.988

Ông: Phạm Linh Giang

Số di động

0964556566

ĐIỆN LỰC NHO QUAN

Giám đốc

Số cơ quan

02292.216.200

Ông: Nguyễn Hồng Vân

Số di động

0969633399; 0913370071

Phó Giám Đốc

Số di động

0966232999

Ông: Lê Văn Nhương

Phó Giám Đốc

Số di động

0963200222

Ông: Phạm Cao Sơn

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.216.201

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02293.866.888

Đội quản lý TG Rịa

Số cơ quan

02292216205

Ông: Nguyễn Hà Thuận

Số di động

0986260888; 0983017889

Đội quản lý TG Lạc Vân

Số cơ quan

02292.216.204

Ông: Nguyễn Văn Tám

Số di động

0971990888

Đội quản lý TT Nho Quan 

Số cơ quan

02296.540.116

Ông: Đinh Văn Quynh

Số di động

0969315409; 0914928550

Đội quản lý Gia Tường

Số cơ quan

02292.477.370

Ông: Nguyễn Ngọc Cảnh

Số di động

0917382005

Đội quản lý Văn Phú 

Số cơ quan

02292.476.193

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Số di động

0947676371

ĐIỆN LỰC YÊN KHÁNH

Giám đốc

Số di động

0918292526

Ông: Dương Duy Kiệm

Phó Giám Đốc

Số di động

0966266226

Ông: Bùi Thế Anh

Phó Giám Đốc

Số di động

0962588799

Ông: Trần Việt Hùng

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02293.596.777

Tổ vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.460.789

Đội quản lý Yên Ninh

Số cơ quan

2292217233

Ông: Đoàn Văn Chiến

Số di động

0919597186

Đội quản lý TG Khánh Cư 

Số cơ quan

02292.217.204

Ông: Lã Ngọc Hiền

Số di động

0946868131

Đội Quản lý TG Khánh Nhạc

Số cơ quan

02292.217.205

Ông: Trương Quang Thụy

Số di động

0944570666

Đội QL TG Khánh Cường

Số cơ quan

02292.217.206

Ông: Đinh Văn Hữu

Số di động

0984865777

Tổ Khánh Thành

Số cơ quan

02293.596.162

Ông: Ngô Văn Tuyên

Số di động

0912123921

ĐIỆN LỰC YÊN MÔ

Giám đốc 

Số cơ quan

02292.218.200

Ông: Nguyễn Đại Dương

Số di động

0913333689

Phó Giám đốc 

Số cơ quan

02292.218.201

Ông: Đào Quang Huy

Số di động

0963833555

Phó Giám đốc 

Số di động

0966266226

Ông: Bùi Thế Anh 

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.218.203

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02293.571.777

Đội Quản lý TG Yên Hòa

Số cơ quan

02292.489.333

Ông: Đỗ Xuân Lộc

Số di động

0963835982

Đội Quản lý Yên Bình

Số cơ quan

02292.218.204

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Số di động

0982281212

Đội Quản lý Yên Mỹ

Số cơ quan

02292.218.205

Ông: Chu Văn Ân

Số di động

0962800299

Đội QLKV Yên Đồng

Số cơ quan

02292.218.200

Ông: Đỗ Văn Hoạt

Số di động

0936360119

Đội QLKV Yên Lâm

Số cơ quan

2292218818

Ông: Phạm Văn Hội

Số di động

0936120936

 

DANH BẠ

 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Trụ sở Công ty: Km 02 - Quốc lộ 1A - Phường Đông Thành

Thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 02292.210.209; Fax: 02293.622.711;

Website: http://pcninhbinh.npc.com.vn

E-mail: cskhpcninhbinh@gmail.com;

Phòng giao dịch khách hàng: 02292.210.218

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc 

Số cơ quan

02292.210.888

Ông: Trần Đăng Sơn   

Số di động

0963638868

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2210.555

Ông: Phạm Văn Đức

Số di động

0966252888

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

02292.210.688

Ông: Đinh Quang Thuần

Số di động

0963737377

PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng

 Số cơ quan

 02292.210.215

Ông: Trần Văn Tuyến

Số di động 

0963234555

Phó phòng

Số di động

0963773999

Bà: Trần Thị Bích Hằng

Phó phòng

Số di động 

0968576135 

Ông: Quách Việt Dũng

Phó phòng

Số di động 

0963378999

Ông: Chu Ngọc Cảnh

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Trưởng phòng

Số cơ quan

02292.210.227

Ông: Vũ Hữu Hân

Số di động

0966868858

PHÒNG KỸ THUẬT

Trưởng phòng

Số cơ quan

02292.229.666

Ông: Mai Xuân Trường

Số di động

0962011112

Phó phòng

Số di động

0339842868

 

Ông: Nguyễn Huy Hoàng

PHÒNG AN TOÀN

Trưởng phòng

Số cơ quan

02292.210.231

Ông: Nguyễn Xuân Lân

Số di động

0973256709

PHÒNG KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Trưởng phòng

Số cơ quan

02292.460.777

Ông: Lê Văn Toàn

Số di động

0975984297

Phó Phòng

Số di động

0963368555

Ông: Vũ Quang Hà

Phó Phòng

Số di động

0966357888

Ông: Kim Văn Sáng

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Giám đốc

Số cơ quan

02292.210.243

Ông: Nguyễn Văn Lộc

Số di động

0962005678 

Phó Giám Đốc

Số di động

0966575868

Ông: Phạm Hữu Minh

Phó Giám Đốc

Số di động

0962221369

Ông: Phạm Quốc Khánh

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.210.258

Bộ phận vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.471.718

Đội quản lý cao thế

Số cơ quan

02292.471.718

Ông: Nguyễn Việt Khoa

Số di động

0963235333; 0916622979

Đội QLKV 1

Số cơ quan

02292.210.840

Ông: Bùi Trọng Thịnh

Số di động

0913018505

Đội QLKV 2

Số cơ quan

02292.210.760

Ông: Dương Đức Chiến

Số di động

0963234153

Đội trưởng Đội QLKV3

Số cơ quan

02292.210.247

Ông: Lê Danh Hoàn

Số di động

0918392991

Đội QLKV 4

Số cơ quan

02292.246.345

Ông: Đinh Khánh Hải

Số di động

0963637389

Đội xây lắp và PT KH

Số cơ quan

02292.210.741

Ông: Trần Đức Hiến

Số di động

0963373999

Đội Trung Gian

Số cơ quan

02292.210.247

Ông: Trần Đức Viên

Số di động

0966290268

ĐIỆN LỰC TAM ĐIỆP

Giám Đốc

Số di động

0963347888

Ông: Nguyễn Xuân Toàn

Phó Giám Đốc

Số di động

0966135999

Ông: Lưu Văn Xuyền

Phó Giám Đốc

Số di động

0963236368

Ông: Nguyễn Ngọc Phàn

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.212.111

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02296.506.888

Đội quản lý Trung Sơn

Số cơ quan

02292.212.579

Ông: Ngô Tiến Thành

Số di động

0963115333

Đội quản lý Chợ Chiều

Số cơ quan

02292.212.205

Ông: Hồ Văn Sinh

Số di động

0968.116.268

Đội quản lý Đồng Giao

Số cơ quan

02292.212.204

Ông: Lê Thế Trung

Số di động

0904.340.153

ĐIỆN LỰC HOA LƯ

Giám đốc

Số di động

0912230708

Ông: Đặng Minh Hiển

Phó Giám Đốc

Số di động

0963738388

Ông: Trần Trung Hiếu

Phó Giám Đốc

Số di động

0913292235

Ông: Vũ Đức Hoài

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.214.233

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.214.200

Đội quản lý TT Thiên Tôn

Số cơ quan

02292.474.490

Ông: Nguyễn Văn Phương

Số di động

0966858666

Đội quản lý Ninh Vân

Số cơ quan

02292.214.205

Ông: Trần Ngọc Hùng

Số di động

0979658969

Đội quản lý Tràng An

Số cơ quan

02292.214206

Ông: Bùi Tuấn Thành

Số di động

0963336368

ĐIỆN LỰC GIA VIỄN

Giám đốc

Số di động

0963232686 

Ông: Hoàng Văn Ngọc

Phó Giám Đốc

Số di động

0963556777

Ông: Bùi Duy Đức

Phó Giám Đốc

Số di động

0966682368

Ông: Mai Văn Bảy

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.213.203

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.221.212

Đội Quản lý Gia Lạc

 

 

Ông: Trần Quốc Hậu

Số di động

0963171666

Đội quản lý Gia Thắng

Số cơ quan

02292.213.207

Ông: Trần Cao Thắng

Số di động

0968018666

Đội QL Trung gian TT Me

Số cơ quan

02292.210.204

Ông: Nguyễn Thanh Hùng

Số di động

0963972999

Đội quản lý TG Gia Vân

Số cơ quan

02292.473.500

Ông: Vũ Anh Tuấn

Số di động

0917345126

Đội QLTrung Gian Gia Tân

Số cơ quan

02292.213.205

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Số di động

0966763888

ĐIỆN LỰC KIM SƠN

Giám Đốc

Số cơ quan

02292.215.200

Ông: Tạ Hữu Ngữ

Số di động

0963153599

Phó Giám Đốc

Số di động

0963089999

Ông: Ngô Nam Phong

 Phó Giám Đốc

Số di động

0968345789

Ông: Hoàng Anh

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.215.203

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.215.203

Đội quản lý TT Phát Diệm

Số cơ quan

02292.491.009

Ông: Trần Văn Hưng

Số di động

0968176289

Đội quản lý Lai Thành

Số cơ quan

02292.215.213

Ông: Trần Văn Đức

Số di động

0968991189

Đội quản lý Hồi Ninh

Số cơ quan

02292.215.207

Ông: Bùi Minh Tuấn

Số di động

0968885567

 Đội quản lý Kim Mỹ

Số cơ quan

02292215206

Ông: Lưu Văn Đông

Số di động

0966616828

Đội quản lý Như Hoà

Số cơ quan

02292.215.205

Ông: Đỗ Văn Vị

Số di động

0972023669

Đội quản lý Kim Đông

Số cơ quan

02292.484.988

Ông: Phạm Linh Giang

Số di động

0964556566

ĐIỆN LỰC NHO QUAN

Giám đốc

Số cơ quan

02292.216.200

Ông: Nguyễn Hồng Vân

Số di động

0969633399; 0913370071

Phó Giám Đốc

Số di động

0966232999

Ông: Lê Văn Nhương

Phó Giám Đốc

Số di động

0963200222

Ông: Phạm Cao Sơn

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.216.201

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02293.866.888

Đội quản lý TG Rịa

Số cơ quan

02292216205

Ông: Nguyễn Hà Thuận

Số di động

0986260888; 0983017889

Đội quản lý TG Lạc Vân

Số cơ quan

02292.216.204

Ông: Nguyễn Văn Tám

Số di động

0971990888

Đội quản lý TT Nho Quan 

Số cơ quan

02296.540.116

Ông: Đinh Văn Quynh

Số di động

0969315409; 0914928550

Đội quản lý Gia Tường

Số cơ quan

02292.477.370

Ông: Nguyễn Ngọc Cảnh

Số di động

0917382005

Đội quản lý Văn Phú 

Số cơ quan

02292.476.193

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Số di động

0947676371

ĐIỆN LỰC YÊN KHÁNH

Giám đốc

Số di động

0918292526

Ông: Dương Duy Kiệm

Phó Giám Đốc

Số di động

0966266226

Ông: Bùi Thế Anh

Phó Giám Đốc

Số di động

0962588799

Ông: Trần Việt Hùng

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02293.596.777

Tổ vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02292.460.789

Đội quản lý Yên Ninh

Số cơ quan

2292217233

Ông: Đoàn Văn Chiến

Số di động

0919597186

Đội quản lý TG Khánh Cư 

Số cơ quan

02292.217.204

Ông: Lã Ngọc Hiền

Số di động

0946868131

Đội Quản lý TG Khánh Nhạc

Số cơ quan

02292.217.205

Ông: Trương Quang Thụy

Số di động

0944570666

Đội QL TG Khánh Cường

Số cơ quan

02292.217.206

Ông: Đinh Văn Hữu

Số di động

0984865777

Tổ Khánh Thành

Số cơ quan

02293.596.162

Ông: Ngô Văn Tuyên

Số di động

0912123921

ĐIỆN LỰC YÊN MÔ

Giám đốc 

Số cơ quan

02292.218.200

Ông: Nguyễn Đại Dương

Số di động

0913333689

Phó Giám đốc 

Số cơ quan

02292.218.201

Ông: Đào Quang Huy

Số di động

0963833555

Phó Giám đốc 

Số di động

0966266226

Ông: Bùi Thế Anh 

Phòng Giao dịch KH

Số cơ quan

02292.218.203

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

02293.571.777

Đội Quản lý TG Yên Hòa

Số cơ quan

02292.489.333

Ông: Đỗ Xuân Lộc

Số di động

0963835982

Đội Quản lý Yên Bình

Số cơ quan

02292.218.204

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Số di động

0982281212

Đội Quản lý Yên Mỹ

Số cơ quan

02292.218.205

Ông: Chu Văn Ân

Số di động

0962800299

Đội QLKV Yên Đồng

Số cơ quan

02292.218.200

Ông: Đỗ Văn Hoạt

Số di động

0936360119

Đội QLKV Yên Lâm

Số cơ quan

2292218818

Ông: Phạm Văn Hội

Số di động

0936120936

Danh Mục

 

BẢNG GIÁ BÁN ỆN CHBẢbanNG GIÁ BBẢN N ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ 

NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtÁN ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiết

 

BẢNG GIÁ BÁN ỆN CHBẢbanNG GIÁ BBẢN N ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ 

NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtÁN ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiết