DANH BẠ

 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Trụ sở Công ty: Km 02 - Quốc lộ 1A - Phường Đông Thành

Thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 02292.210.209; Fax: 02293.622.711;

Website: http://pcninhbinh.npc.com.vn

E-mail: cskhpcninhbinh@gmail.com;

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền bắc:
SĐT: 19006769
Website: cskh.npc.com.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc 

Số cơ quan

2.292.210.888

Ông: Trần Đăng Sơn   

Số di động

0963.638.868

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2210.555

Ông: Phạm Văn Đức

Số di động

0966.252.888

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2210.688

Ông: Đinh Quang Thuần

Số di động

0963.737.377

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2216.200

Ông: Nguyễn Hồng Vân

Số di động

0969.633.399
0913.370.071

PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng

 Số cơ quan

 02292.210.215

Ông: Trần Văn Tuyến

Số di động 

0963.234.555

Phó phòng

Số di động

0963.773.999

Bà: Trần Thị Bích Hằng

Phó phòng

Số di động 

0968.576.135 

Ông: Quách Việt Dũng

Phó phòng

Số di động 

0963.378.999

Ông: Chu Ngọc Cảnh

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Trưởng phòng

Số cơ quan

0229.2210.227

Ông: Vũ Hữu Hân

Số di động

0966.868.858

PHÒNG KỸ THUẬT

Trưởng phòng

Số cơ quan

0229.2229.666

Ông: Mai Xuân Trường

Số di động

0962.011.112

Phó phòng

Số di động

0339.842.868

Ông: Nguyễn Huy Hoàng

Phó phòng

Số di động

0989.483.858

Ông: Đồng Quý Cường

PHÒNG AN TOÀN

Trưởng phòng

Số cơ quan

0229.2210.231

Ông: Nguyễn Xuân Lân

Số di động

0973.256.709

PHÒNG KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Trưởng phòng

Số cơ quan

0229.2460.777

Ông: Lê Văn Toàn

Số di động

0975.984.297

Phó Phòng

Số di động

0963.368.555

Ông: Vũ Quang Hà

Phó Phòng

Số di động

0966.357.888

Ông: Kim Văn Sáng

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Giám đốc

Số cơ quan

0229.2210.243

Ông: Nguyễn Văn Lộc

Số di động

0962.005.678 

Phó Giám Đốc

Số di động

0966.575.868

Ông: Phạm Hữu Minh

Phó Giám Đốc

Số di động

0963.357.555

Ông: Vũ Ngọc Thủy

Bộ phận vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2471.718

Đội quản lý cao thế

Số cơ quan

0229.2471.718

Ông: Nguyễn Việt Khoa

Số di động

0963.235.333
0916.622.979

Đội QLKV 1

Số cơ quan

0229.2210.741

Ông: Trần Đức Hiến

Số di động

0963.373.999

Đội QLKV 2

Số di động

0913.018.505

Ông: Bùi Trọng Thịnh

Đội KDDV

Số cơ quan

0229.2210.247

Ông: Lê Danh Hoàn

Số di động

0969.795.473

ĐIỆN LỰC TAM ĐIỆP

Giám Đốc

Số di động

0963.347.888

Ông: Nguyễn Xuân Toàn

Phó Giám Đốc

Số di động

 

Ông: 

Phó Giám Đốc

Số di động

0963.206.678

Ông: Nguyễn Minh Khôi

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.6506.888

Đội quản lý Trung Sơn

Số cơ quan

0229.2212.579

Ông: Ngô Tiến Thành

Số di động

0963.115.333

Đội quản lý Chợ Chiều

Số cơ quan

0229.2212.205

Ông: Hồ Văn Sinh

Số di động

0968.116.268

Đội quản lý Đồng Giao

Số cơ quan

0229.2212.204

Ông: Lê Thế Trung

Số di động

0904.340.153

ĐIỆN LỰC HOA LƯ

Giám đốc

Số cơ quan

0229.2214.200

Ông: Trần Trung Hiếu

Số di động

0963.738.388

Phó Giám Đốc

Số di động

0966.232.999

Ông: Lê Văn Nhương

Số di động

0966.232.999

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2214.200

Đội quản lý Khu vực 1

Số cơ quan

0229.2474.490

Ông: Nguyễn Văn Phương

Số di động

0966.858.666

Đội quản lý Khu vực 2

Số cơ quan

0229.2214.205

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Số di động

0966.616.588

ĐIỆN LỰC GIA VIỄN

Giám đốc

Số di động

0963.232.686 

Ông: Hoàng Văn Ngọc

 

Phó Giám Đốc

Số di động

0963.556.777

Ông: Bùi Duy Đức

 

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2221.212

Đội quản lý Khu vực 3

Số cơ quan

0229.2213.205

Ông: Trần Cao Thắng

Số di động

0968.018.666

Đội quản lý TG KVI

Số cơ quan

0229.2210.204

Ông: Vũ Anh Tuấn

Số di động

0917.345.126

Đội QLKV2

Số cơ quan

0229.2473.500

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Số di động

0966.763.888

ĐIỆN LỰC KIM SƠN

Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2215.200

Ông: Ngô Nam Phong

Số di động

0963.089.999

Phó Giám Đốc

Số di động

0968.345.789

Ông: Hoàng Anh

 

 Phó Giám Đốc

Số di động

0966.123.777

Ông: Ngô Sỹ Luật

 

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2215.202

Đội Quản lý tổng hợp khu vực 1

Số cơ quan

0229.2215.205

Ông: Đỗ Văn Vị

Số di động

0972.023.669

Đội Quản lý tổng hợp khu vực 2

Số cơ quan

0229.2491.009

Ông: Trần Văn Hưng

Số di động

0968.176.289

Đội Quản lý tổng hợp khu vực 3

Số cơ quan

0229.2215.206

Ông: Trần Thanh Việt

Số di động

0977.676.679

ĐIỆN LỰC NHO QUAN

Giám Đốc

Số di động

0962221369

Ông: Phạm Quốc Khánh

Phó Giám Đốc

 Số di động

 

0908.029.886

Ông: Lê Minh Công

 

 

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.3866.888

Đội quản lý tổng hợp KV 3

Số cơ quan

0229.2216.205

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Số di động

0947.676.371

Đội quản lý tổng hợp KV 1

Số cơ quan

0229.2216.204

Ông: Nguyễn Văn Tám

Số di động

0971.990.888

Đội quản lý tổng hợp KV 2

Số cơ quan

0229.6540.116

Ông: Đinh Văn Quynh

Số di động

0965.013.888

ĐIỆN LỰC YÊN KHÁNH

Giám đốc

Số di động

0918.292.526

Ông: Dương Duy Kiệm

Phó Giám Đốc

Số di động

0966.682.368

Ông: Mai Văn Bẩy

Phó Giám Đốc

Số di động

0908.888.909

Ông: Nguyễn Văn Dương

Tổ vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2460.789

Đội quản lý KD DV 1

Số cơ quan

0229.2217.233

Ông: Đinh Văn Hữu

Số di động

0984.865.777

Đội quản lý VH 1

Số cơ quan

0229.2217.204

Ông: Bùi Trung Dũng

Số di động

0919.947.048

Đội quản lý VH 1

Số cơ quan

0229.2217.205

Ông: Bùi Trung Dũng

Số di động

0919.947.048

Đội quản lý VH 2

Số cơ quan

0229.2217.206

Ông: Đoàn Văn Chiến

Số di động

0919.597.186

Đội quản lý KD DV 2

Số cơ quan

0229.3596.162

Ông: Trương Quang Thụy

Số di động

0944.570.666

ĐIỆN LỰC YÊN MÔ

Giám đốc 

Số di động

0913.333.689

Ông: Nguyễn Đại Dương

Phó Giám đốc 

Số di động

0963.833.555

Ông: Đào Quang Huy

Phó Giám đốc 

Số di động

0966.266.226

Ông: Bùi Thế Anh 

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.3571.777

Đội KDDV1

Số cơ quan

0229.2218.204

Ông: Đỗ Xuân Lộc

Số di động

0963.835.982

Đội QLVH 1

Số cơ quan

0229.2489.333

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Số di động

0982.281.212

Đội QLVH 2

Số cơ quan

0229.22218.205

Ông: Chu Văn Ân

Số di động

0962.800.299

Đội KDDV2

Số cơ quan

0229.22218.200

Ông: Đỗ Văn Hoạt

Số di động

0982.144.147

 

 

 

DANH BẠ

 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Trụ sở Công ty: Km 02 - Quốc lộ 1A - Phường Đông Thành

Thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 02292.210.209; Fax: 02293.622.711;

Website: http://pcninhbinh.npc.com.vn

E-mail: cskhpcninhbinh@gmail.com;

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền bắc:
SĐT: 19006769
Website: cskh.npc.com.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc 

Số cơ quan

2.292.210.888

Ông: Trần Đăng Sơn   

Số di động

0963.638.868

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2210.555

Ông: Phạm Văn Đức

Số di động

0966.252.888

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2210.688

Ông: Đinh Quang Thuần

Số di động

0963.737.377

Phó Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2216.200

Ông: Nguyễn Hồng Vân

Số di động

0969.633.399
0913.370.071

PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng

 Số cơ quan

 02292.210.215

Ông: Trần Văn Tuyến

Số di động 

0963.234.555

Phó phòng

Số di động

0963.773.999

Bà: Trần Thị Bích Hằng

Phó phòng

Số di động 

0968.576.135 

Ông: Quách Việt Dũng

Phó phòng

Số di động 

0963.378.999

Ông: Chu Ngọc Cảnh

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Trưởng phòng

Số cơ quan

0229.2210.227

Ông: Vũ Hữu Hân

Số di động

0966.868.858

PHÒNG KỸ THUẬT

Trưởng phòng

Số cơ quan

0229.2229.666

Ông: Mai Xuân Trường

Số di động

0962.011.112

Phó phòng

Số di động

0339.842.868

Ông: Nguyễn Huy Hoàng

Phó phòng

Số di động

0989.483.858

Ông: Đồng Quý Cường

PHÒNG AN TOÀN

Trưởng phòng

Số cơ quan

0229.2210.231

Ông: Nguyễn Xuân Lân

Số di động

0973.256.709

PHÒNG KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Trưởng phòng

Số cơ quan

0229.2460.777

Ông: Lê Văn Toàn

Số di động

0975.984.297

Phó Phòng

Số di động

0963.368.555

Ông: Vũ Quang Hà

Phó Phòng

Số di động

0966.357.888

Ông: Kim Văn Sáng

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Giám đốc

Số cơ quan

0229.2210.243

Ông: Nguyễn Văn Lộc

Số di động

0962.005.678 

Phó Giám Đốc

Số di động

0966.575.868

Ông: Phạm Hữu Minh

Phó Giám Đốc

Số di động

0963.357.555

Ông: Vũ Ngọc Thủy

Bộ phận vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2471.718

Đội quản lý cao thế

Số cơ quan

0229.2471.718

Ông: Nguyễn Việt Khoa

Số di động

0963.235.333
0916.622.979

Đội QLKV 1

Số cơ quan

0229.2210.741

Ông: Trần Đức Hiến

Số di động

0963.373.999

Đội QLKV 2

Số di động

0913.018.505

Ông: Bùi Trọng Thịnh

Đội KDDV

Số cơ quan

0229.2210.247

Ông: Lê Danh Hoàn

Số di động

0969.795.473

ĐIỆN LỰC TAM ĐIỆP

Giám Đốc

Số di động

0963.347.888

Ông: Nguyễn Xuân Toàn

Phó Giám Đốc

Số di động

 

Ông: 

Phó Giám Đốc

Số di động

0963.206.678

Ông: Nguyễn Minh Khôi

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.6506.888

Đội quản lý Trung Sơn

Số cơ quan

0229.2212.579

Ông: Ngô Tiến Thành

Số di động

0963.115.333

Đội quản lý Chợ Chiều

Số cơ quan

0229.2212.205

Ông: Hồ Văn Sinh

Số di động

0968.116.268

Đội quản lý Đồng Giao

Số cơ quan

0229.2212.204

Ông: Lê Thế Trung

Số di động

0904.340.153

ĐIỆN LỰC HOA LƯ

Giám đốc

Số cơ quan

0229.2214.200

Ông: Trần Trung Hiếu

Số di động

0963.738.388

Phó Giám Đốc

Số di động

0966.232.999

Ông: Lê Văn Nhương

Số di động

0966.232.999

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2214.200

Đội quản lý Khu vực 1

Số cơ quan

0229.2474.490

Ông: Nguyễn Văn Phương

Số di động

0966.858.666

Đội quản lý Khu vực 2

Số cơ quan

0229.2214.205

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Số di động

0966.616.588

ĐIỆN LỰC GIA VIỄN

Giám đốc

Số di động

0963.232.686 

Ông: Hoàng Văn Ngọc

 

Phó Giám Đốc

Số di động

0963.556.777

Ông: Bùi Duy Đức

 

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2221.212

Đội quản lý Khu vực 3

Số cơ quan

0229.2213.205

Ông: Trần Cao Thắng

Số di động

0968.018.666

Đội quản lý TG KVI

Số cơ quan

0229.2210.204

Ông: Vũ Anh Tuấn

Số di động

0917.345.126

Đội QLKV2

Số cơ quan

0229.2473.500

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Số di động

0966.763.888

ĐIỆN LỰC KIM SƠN

Giám Đốc

Số cơ quan

0229.2215.200

Ông: Ngô Nam Phong

Số di động

0963.089.999

Phó Giám Đốc

Số di động

0968.345.789

Ông: Hoàng Anh

 

 Phó Giám Đốc

Số di động

0966.123.777

Ông: Ngô Sỹ Luật

 

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2215.202

Đội Quản lý tổng hợp khu vực 1

Số cơ quan

0229.2215.205

Ông: Đỗ Văn Vị

Số di động

0972.023.669

Đội Quản lý tổng hợp khu vực 2

Số cơ quan

0229.2491.009

Ông: Trần Văn Hưng

Số di động

0968.176.289

Đội Quản lý tổng hợp khu vực 3

Số cơ quan

0229.2215.206

Ông: Trần Thanh Việt

Số di động

0977.676.679

ĐIỆN LỰC NHO QUAN

Giám Đốc

Số di động

0962221369

Ông: Phạm Quốc Khánh

Phó Giám Đốc

 Số di động

 

0908.029.886

Ông: Lê Minh Công

 

 

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.3866.888

Đội quản lý tổng hợp KV 3

Số cơ quan

0229.2216.205

Ông: Phạm Mạnh Hùng

Số di động

0947.676.371

Đội quản lý tổng hợp KV 1

Số cơ quan

0229.2216.204

Ông: Nguyễn Văn Tám

Số di động

0971.990.888

Đội quản lý tổng hợp KV 2

Số cơ quan

0229.6540.116

Ông: Đinh Văn Quynh

Số di động

0965.013.888

ĐIỆN LỰC YÊN KHÁNH

Giám đốc

Số di động

0918.292.526

Ông: Dương Duy Kiệm

Phó Giám Đốc

Số di động

0966.682.368

Ông: Mai Văn Bẩy

Phó Giám Đốc

Số di động

0908.888.909

Ông: Nguyễn Văn Dương

Tổ vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.2460.789

Đội quản lý KD DV 1

Số cơ quan

0229.2217.233

Ông: Đinh Văn Hữu

Số di động

0984.865.777

Đội quản lý VH 1

Số cơ quan

0229.2217.204

Ông: Bùi Trung Dũng

Số di động

0919.947.048

Đội quản lý VH 1

Số cơ quan

0229.2217.205

Ông: Bùi Trung Dũng

Số di động

0919.947.048

Đội quản lý VH 2

Số cơ quan

0229.2217.206

Ông: Đoàn Văn Chiến

Số di động

0919.597.186

Đội quản lý KD DV 2

Số cơ quan

0229.3596.162

Ông: Trương Quang Thụy

Số di động

0944.570.666

ĐIỆN LỰC YÊN MÔ

Giám đốc 

Số di động

0913.333.689

Ông: Nguyễn Đại Dương

Phó Giám đốc 

Số di động

0963.833.555

Ông: Đào Quang Huy

Phó Giám đốc 

Số di động

0966.266.226

Ông: Bùi Thế Anh 

Tổ Vận hành (Sửa chữa điện)

Số cơ quan

0229.3571.777

Đội KDDV1

Số cơ quan

0229.2218.204

Ông: Đỗ Xuân Lộc

Số di động

0963.835.982

Đội QLVH 1

Số cơ quan

0229.2489.333

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Số di động

0982.281.212

Đội QLVH 2

Số cơ quan

0229.22218.205

Ông: Chu Văn Ân

Số di động

0962.800.299

Đội KDDV2

Số cơ quan

0229.22218.200

Ông: Đỗ Văn Hoạt

Số di động

0982.144.147

 

 

 

 

BẢNG GIÁ BÁN ỆN CHBẢbanNG GIÁ BBẢN N ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ 

NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtÁN ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiết

 

BẢNG GIÁ BÁN ỆN CHBẢbanNG GIÁ BBẢN N ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ 

NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtÁN ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiết