ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

1. Đối tượng :

Tất cả các khách hàng chưa có điện sử dụng hoặc đang sử dụng chung công tơ với chủ hợp đồng khác.

2. Thủ tục chuẩn bị :

* Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt, hồ sơ gồm có:
- Giấy đề nghị mua điện.
Và một trong các giấy tờ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) có liên quan đến địa điểm mua điện, như:
- Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú có thời hạn từ 01 năm trở lên;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà hoặc HĐMBĐ mua bán nhà;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng);
- Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của chính quyền địa phương. Nếu hợp đồng thuê nhà không có xác nhận của chính quyền địa phương thì cần có thêm giấy đăng ký tạm trú của người thuê nhà trong thời gian thuê nhà...
Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì có xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị mua điện.
* Đối với khách hàng đang sử dụng điện chung với công tơ của khách hàng khác, có nhu cầu tách mới (ký HĐMBĐ trực tiếp với các đơn vị Điện lực), ngoài các giấy tờ quy định nêu trên, hồ sơ còn có thêm:
- Sổ hộ khẩu của hộ cần tách mới;
- Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách mới về việc đã hoặc sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ :

Không quá 07 ngày làm việc tính từ ngày khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện mua điện theo qui định và thực hiện xong các thỏa thuận với Công ty Điện lực (nếu có).

4. Đăng ký :

Đề nghị khách hàng điền đầy đủ thông tin sau đây.

Lưu ý :

Nhân viên ngành điện sẽ đến tại địa chỉ đăng ký (nơi sử dụng điện) để hoàn tất hồ sơ và tiến hành khảo sát. Đề nghị khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như đã nêu ở trên.

Tên khách hàng :

Số CMND : Nơi cấp : Ngày cấp :

Nơi đang ở: Số nhà : Đường phố/thôn xóm :

Phường xã : Quận huyện :

Hướng dẫn tìm nhà :

Điện thoại : Email :

Đề nghị mua điện :

Công suất đăng ký sử dụngkW

Tình trạng sử dụng điện hiện tại :

Nếu nơi sử dụng điện không phải nơi đang ở, vui lòng điền thêm thông tin dưới đây

Nơi sử dụng điện: Số nhà : Đường phố/thôn xóm:

Phường xã : Quận huyện :

http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/