PC Ninh Bình đảm bảo cấp điện phục vụ Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023 Công đoàn Công ty Điện lực Ninh Bình tích cực hưởng ứng phong trào “10 nghìn sáng kiến”
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị lập phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Festival. ể hưởng ứng phong trào thi đua “2.700 sáng kiến” của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng như góp phần tham gia chương trình “10.000 sáng kiến” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Ninh Bình đã đóng góp 126 sáng kiến, đạt 150% kế hoạch EVNNPC giao
Điện lực Hoa Lư, Công ty Điện lực Ninh Bình đẩy mạnh chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Ninh Bình đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện năm 2022
Trong thời gian qua, Điện lực Hoa Lư - Công ty Điện lực Ninh Bình đã sớm bắt nhịp, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để khách hàng “dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát”. Hoạt động này đã góp phần đáng kể vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra trong năm 2023. Trong bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2020 - 2025 gặp nhiều thách thức do tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu;
Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” PC Ninh Bình thực hành tiết kiệm điện triệt để tại nơi làm việc
Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 325/KH- CĐĐVN ngày 23/06/2023 về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây là phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022. Thời tiết nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên phạm vi toàn quốc, trong đó có tỉnh Ninh Bình, dẫn tới nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao. Phụ tải toàn hệ thống điện Ninh Bình ngày 19/5/2023 vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục mới 8,6 triệu kWh/ngày, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 3,67% so với cùng kỳ tháng 5/2022;