PC Ninh Bình đảm bảo cung cấp điện tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 Công đoàn PC Ninh Bình chăm lo đời sống cho người lao động
Chương trình diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022 tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn là một trong nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn. Nhận thức rõ điều này, trong những năm qua, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động, Công đoàn PC Ninh Bình đã chủ động triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Danh Mục