LCD_OMS
Minimize
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 81
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Hoa Lư
1 5h0 : 15/09/20176h0 : 15/09/2017Khác : xử lý tiếp xúc phát nhiệtMC373xã Ninh khang, ninh mỹ, ninh hòa, trường yên : Thành phố Ninh Bình,Phường Đông Thành,Phường Bích Đào,Phường Ninh Khánh,Xã Gia Tân,Huyện Hoa Lư,Thị trấn Thiên Tôn,Xã Ninh Giang,Xã Trường Yên,Xã Ninh Khang,Xã Ninh Mỹ,Xã Ninh Hòa,Xã Ninh Xuân,Xã Ninh Hải,Xã Ninh Thắng,Xã Ninh Vân14607PNHL00Điện Lực Hoa Lư
2 7h30 : 15/09/201711h0 : 15/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây cáp vặn xoắn và phụ kiện kèmĐông Trang (180 kVA)xóm giữa : TỈNH NINH BÌNH,Xã Trường Yên,Xã Ninh Vân,Xã Ninh An442PNHL00Điện Lực Hoa Lư
3 7h0 : 15/09/20179h0 : 15/09/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Thay dây cáp vặn xoắn và phụ kiện kèmLộ 1---Xuân Áng 3 (100kVA)xuân áng : Xã Trường Yên,Xã Ninh Xuân94PNHL00Điện Lực Hoa Lư
4 7h30 : 14/09/201711h0 : 14/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây cáp vặn xoắn và phụ kiện kèmThịnh Hội 2 (Đông Hội) (180 KVA)thịnh hội : Xã Ninh Vân,Xã Ninh An219PNHL00Điện Lực Hoa Lư
5 7h0 : 14/09/201718h0 : 14/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây cáp vặn xoắn và phụ kiện kèmHồng Phong 2 Quá tải (180 kVA)quán vinh : Xã Ninh Giang,Xã Ninh Hòa178PNHL00Điện Lực Hoa Lư
6 14h0 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây cáp vặn xoắn và phụ kiện kèmCQT Đông Tân 2 (180kVA)đông tân : Xã Yên Bình,Xã Ninh Vân,Xã Ninh An328PNHL00Điện Lực Hoa Lư
7 7h0 : 14/09/20178h0 : 14/09/2017Khác : thay SIChi Phong (100 kVA)chi phong : Xã Trường Yên87PNHL00Điện Lực Hoa Lư
8 9h20 : 13/09/201710h20 : 13/09/2017Khác : thay SIPhong Hoà 2 (180 kVA)phong hòa : Xã Ninh Mỹ627PNHL00Điện Lực Hoa Lư
9 8h10 : 13/09/20179h10 : 13/09/2017Khác : thay SIPhong Hoà (320 kVA)XÃ Ninh Mỹ : Thị trấn Thiên Tôn,Xã Ninh Mỹ,Xã Ninh Hòa,Xã Ninh Vân677PNHL00Điện Lực Hoa Lư
10 7h0 : 13/09/20178h0 : 13/09/2017Khác : thay SIThiên Tôn 1 (320 kVA)thị trấn thiên tôn : Thị trấn Thiên Tôn303PNHL00Điện Lực Hoa Lư
11 7h0 : 13/09/201718h0 : 13/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thay dây cáp vặn xoắnThắng Thành (320kVA)thắng Thành : Xã Trường Yên769PNHL00Điện Lực Hoa Lư
12 7h0 : 13/09/20178h0 : 13/09/2017Khác : thay SIMinh Hoa (180 kVA)minh hoa : Xã Trường Yên399PNHL00Điện Lực Hoa Lư
13 7h0 : 12/09/201718h0 : 12/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Thay dây cáp vặn xoắn và phụ kiện kèmLàng Nghề 2 (180kVA)xuân vũ : Xã Ninh Vân34PNHL00Điện Lực Hoa Lư
14 15h0 : 12/09/201718h0 : 12/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Thay dây cáp vặn xoắn và phụ kiện kèmLàng nghề Ninh vân(180KVA)xuân vũ : Xã Ninh Vân47PNHL00Điện Lực Hoa Lư
Điện Lực Kim Sơn
15 7h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 1---Mỹ Hải 2Xóm Mỹ Hợp, An Hải : Xã Văn Hải,Xã Kim Mỹ211PNKS00Điện Lực Kim Sơn
16 7h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 1---Thượng Kiệm IIXóm 1, 2 Thượng Kiệm : Xã Thượng Kiệm212PNKS00Điện Lực Kim Sơn
17 7h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 1---Chính TâmXóm 1,2,3,4,5 : Xã Chính Tâm315PNKS00Điện Lực Kim Sơn
18 7h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 1---CQT và XBT chợ Cồn ThoiXóm 9 Cồn Thoi, khối 9 Bình Minh : Thị trấn Phát Diệm,Thị trấn Bình Minh,Xã Kim Mỹ,Xã Cồn Thoi419PNKS00Điện Lực Kim Sơn
19 7h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộTân Thành IXóm 4, 6 xã Tân Thành : Xã Tân Thành,Xã Yên Lộc545PNKS00Điện Lực Kim Sơn
20 7h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 1---Hùng Tiến 3Xóm 4 Như Hòa, xóm 3 Ân Hòa : Xã Hùng Tiến89PNKS00Điện Lực Kim Sơn
21 7h0 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 1---Hùng Tiến 3Xóm 4 Như Hòa, xóm 3 Ân Hòa : Xã Hùng Tiến89PNKS00Điện Lực Kim Sơn
22 7h0 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 1---CQT và XBT chợ Cồn ThoiXóm 9 Cồn Thoi, khối 9 Bình Minh : Thị trấn Phát Diệm,Thị trấn Bình Minh,Xã Kim Mỹ,Xã Cồn Thoi419PNKS00Điện Lực Kim Sơn
23 7h0 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 1---Chính TâmXóm 1,2,3,4,5 : Xã Chính Tâm315PNKS00Điện Lực Kim Sơn
24 0h0 : 14/09/20172h30 : 14/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Đấu nối TBA THượng Kiệm 5, Quang Thiện 6, Tân Thành 6 vào lưới điện.Lộ 472E23.4Xã Yên Mật, Lưu Phương, Đồng Hướng, Kim Chính, Quang Thiện Huyện Kim Sơn : Thị trấn Phát Diệm,Xã Yên Mật,Xã Quang Thiện,Xã Đồng Hướng,Xã Kim Chính,Xã Thượng Kiệm,Xã Lưu Phương,Xã Tân Thành,Xã Yên Lộc,Xã Yên Nhân9299PNKS00Điện Lực Kim Sơn
25 7h0 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 1---Mỹ Hải 2Xóm Mỹ Hợp, An Hải : Xã Văn Hải,Xã Kim Mỹ211PNKS00Điện Lực Kim Sơn
26 7h0 : 13/09/201717h0 : 13/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Chuyển lưới dự án kfw chuyển thùng công tơ và đấu nối dây về hộLộ 2---Hùng Tiến 3Xóm 9, xóm 10 Hùng Tiến : Thị trấn Phát Diệm,Xã Ân Hòa,Xã Hùng Tiến,Xã Như Hòa144PNKS00Điện Lực Kim Sơn
27 7h0 : 13/09/201717h0 : 13/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dự án lắp đặt dây dẫn và phụ kiệnLộ 2---Hùng Tiến IXóm 2,3,4,5,11,12,14 Hùng Tiến : Xã Hùng Tiến247PNKS00Điện Lực Kim Sơn
28 7h30 : 13/09/201711h30 : 13/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaĐông HảiXóm Đông Hải xã Văn Hải : Xã Lưu Phương,Xã Văn Hải364PNKS00Điện Lực Kim Sơn
29 7h0 : 12/09/201717h0 : 12/09/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dự án kFw lắp đặt dây và phụ kiệnLộ 1---Hùng Tiến IXóm 2,3,4,5,11,12,14 Hùng Tiến : Thị trấn Phát Diệm,Xã Hùng Tiến558PNKS00Điện Lực Kim Sơn
Điện lực Thành Phố Ninh Bình
30 6h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 2---Ninh Nhất 1Xã Ninh Nhất : Xã Ninh Nhất254PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
31 6h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 2---Ninh Nhất 2Xã Ninh Nhất : Xã Ninh Nhất82PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
32 6h0 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 2---Ninh Nhất 1Xã Ninh Nhất : Xã Ninh Nhất254PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
33 6h0 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 2---Ninh Nhất 2Xã Ninh Nhất : Xã Ninh Nhất82PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
34 6h0 : 13/09/201717h0 : 13/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 2---Ninh Nhất 1Xã Ninh Nhất : Xã Ninh Nhất254PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
35 6h0 : 13/09/201717h0 : 13/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 2---Ninh Nhất 2Xã Ninh Nhất : Xã Ninh Nhất82PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
36 6h0 : 12/09/201717h0 : 12/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 1---Ninh Nhất 2Xã Ninh Nhất : Xã Ninh Nhất131PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
37 6h0 : 11/09/201717h0 : 11/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 1---Ninh Nhất 1Xã Ninh Nhất : Xã Ninh Nhất113PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
Điện lực Nho Quan
38 5h0 : 17/09/20175h30 : 17/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thao tác căt CD 1-4 TLxuất tuyến 471Thi Trấn Nho Quan , Đồng Phong : Thị trấn Nho Quan,Xã Đồng Phong3565PNNQ00Điện lực Nho Quan
39 5h0 : 17/09/20179h0 : 17/09/2017Phát triển khách hàng công cộng : Đấu nối TBA Hồng Lai cột 28.13.28.15 lộ 471 E232cầu dao PĐ Măy Thăng Long lộ 471-E23.2Khách hàng từ sau CD 1-4 Thăng long : Thị trấn Nho Quan,Xã Đồng Phong1041PNNQ00Điện lực Nho Quan
40 9h0 : 17/09/20179h30 : 17/09/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : "- Thao tác đóng CD 1-4 Thăng Long sau khi thi công đấu nối TBA Hồng Laixong."xuất tuyến 471Thi Trấn Nho Quan , Đồng Phong : Thị trấn Nho Quan,Xã Đồng Phong3565PNNQ00Điện lực Nho Quan
41 5h0 : 17/09/20179h0 : 17/09/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : "Xây dựng TBA Hồng Lai tại khoảng cột 28.13-28.15 lộ 471-E23.2PA: 20/07/2017-PCNB"cầu dao PĐ Măy Thăng Long lộ 471-E23.2Khách hàng từ sau CD 1-4 Thăng long : Thị trấn Nho Quan,Xã Đồng Phong1041PNNQ00Điện lực Nho Quan
42 13h30 : 16/09/201717h30 : 16/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Nâng công suất MBA Kiến phongTBA Kiến Phong (B Gia Tường)kiến phong : Xã Gia Tường410PNNQ00Điện lực Nho Quan
43 7h30 : 16/09/201711h30 : 16/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Nâng công suất MBA Thay tủ TBA Gia lâm 1TBA Gia Lâm 1thôn 1 : Xã Gia Lâm315PNNQ00Điện lực Nho Quan
44 5h30 : 16/09/20177h0 : 16/09/2017Phát triển khách hàng công cộng : Đấu nối TBA Thạch Bình 6- 7xuất tuyến 974Khách hàng lộ 974 Lạc vân : Huyện Nho Quan,Xã Thạch Bình,Xã Phú Sơn,Xã Lạc Vân,Xã Đồng Phong,Xã Văn Phú4461PNNQ00Điện lực Nho Quan
45 7h30 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ, chỉnh trang lưới điệnTBA Hội Tiến 1Thôn Hội Tiến 1, Ngã Ba Anh Trỗi. : Xã Quỳnh Lưu460PNNQ00Điện lực Nho Quan
46 7h30 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Thôn Lảithôn lải : Xã Thạch Bình307PNNQ00Điện lực Nho Quan
47 15h30 : 14/09/201716h15 : 14/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thời gian đấu nối lèo cột 95 lộ 373xuất tuyến 373khách hàng lộ 373 E232 : Huyện Nho Quan,TỈNH NINH BÌNH,Huyện Nho Quan,Thị trấn Nho Quan,Xã Xích Thổ,Xã Thạch Bình,Xã Cúc Phương,Xã Phú Sơn,Xã Lạc Vân,Xã Đồng Phong,Xã Lạng Phong,Xã Văn Phong,Xã Sơn Lai,Xã Sơn Thành,Xã Văn Phú,Xã Phú Lộc,Xã Kỳ Phú,Xã Quỳnh Lưu,Xã Sơn Hà,Xã Phú Long,Xã Quảng Lạc13963PNNQ00Điện lực Nho Quan
48 16h15 : 14/09/201716h45 : 14/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Chuyển lưới về kêt dây cơ bảnxuất tuyến 373khách hàng lộ 373 E232 : Huyện Nho Quan,TỈNH NINH BÌNH,Huyện Nho Quan,Thị trấn Nho Quan,Xã Xích Thổ,Xã Thạch Bình,Xã Cúc Phương,Xã Phú Sơn,Xã Lạc Vân,Xã Đồng Phong,Xã Lạng Phong,Xã Văn Phong,Xã Sơn Lai,Xã Sơn Thành,Xã Văn Phú,Xã Phú Lộc,Xã Kỳ Phú,Xã Quỳnh Lưu,Xã Sơn Hà,Xã Phú Long,Xã Quảng Lạc13963PNNQ00Điện lực Nho Quan
49 7h30 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ, chỉnh trang lưới điệnTBA Hội Tiến 1Thôn Hội Tiến 1, Ngã Ba Anh Trỗi. : Xã Quỳnh Lưu460PNNQ00Điện lực Nho Quan
50 7h30 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Thay công tơ định kỳ : hay công tơ định kỳTBA Thôn Lảithôn lải : Xã Thạch Bình307PNNQ00Điện lực Nho Quan
51 5h0 : 14/09/20177h0 : 14/09/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : ĐẤu nối TBA Hội tiến 3 Sòng Xanh 3 Tách lèo cột 95 Đấu nối TBA Bách Hoàn Tách lèo cột 95 lộ 373 E232xuất tuyến 373khách hngaf lộ 373 E232 : Huyện Nho Quan,Thị trấn Nho Quan,Xã Xích Thổ,Xã Thạch Bình,Xã Cúc Phương,Xã Phú Sơn,Xã Lạc Vân,Xã Đồng Phong,Xã Lạng Phong,Xã Văn Phong,Xã Sơn Lai,Xã Sơn Thành,Xã Văn Phú,Xã Phú Lộc,Xã Kỳ Phú,Xã Quỳnh Lưu,Xã Sơn Hà,Xã Phú Long,Xã Quảng Lạc,Huyện Nho Quan,TỈNH NINH BÌNH13963PNNQ00Điện lực Nho Quan
52 13h30 : 14/09/201716h30 : 14/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : san tải về TBA Sòng Xanh 3TBA Sòng XanhThôn Xanh, Xuân Quế. : Xã Phú Lộc,Xã Quỳnh Lưu253PNNQ00Điện lực Nho Quan
53 13h30 : 14/09/201716h30 : 14/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : San tải từ TBA Hội tiến 2 Cho TBA Sòng Xanh 3TBA Hội Tiến 2thôn sòng xanh : Xã Quỳnh Lưu307PNNQ00Điện lực Nho Quan
54 7h30 : 14/09/201710h30 : 14/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : THi công san tải Hội tiến 1 cho TBA Hội tiến 3TBA Hội Tiến 1Thôn Hội Tiến 1, Ngã Ba Anh Trỗi. : Xã Quỳnh Lưu460PNNQ00Điện lực Nho Quan
55 7h0 : 14/09/20177h20 : 14/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Chuyển nguồn lộ 371 E23.5 cho lộ 373 E232xuất tuyến 373khách hàng lộ 373 E232 : Huyện Nho Quan,TỈNH NINH BÌNH,Huyện Nho Quan,Thị trấn Nho Quan,Xã Xích Thổ,Xã Thạch Bình,Xã Cúc Phương,Xã Phú Sơn,Xã Lạc Vân,Xã Đồng Phong,Xã Lạng Phong,Xã Văn Phong,Xã Sơn Lai,Xã Sơn Thành,Xã Văn Phú,Xã Phú Lộc,Xã Kỳ Phú,Xã Quỳnh Lưu,Xã Sơn Hà,Xã Phú Long,Xã Quảng Lạc13963PNNQ00Điện lực Nho Quan
56 7h30 : 13/09/201717h0 : 13/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Thôn Lảithôn lải : Xã Thạch Bình307PNNQ00Điện lực Nho Quan
57 7h30 : 12/09/201717h0 : 12/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Thôn Lảithôn lải : Xã Thạch Bình307PNNQ00Điện lực Nho Quan
Điện Lực Tam Điệp
58 16h30 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Chuyển nguồn cho ĐL Nho Quan.Lộ - 371TRung Sơn, Yên Sơn ,Yên Bình : Phường Bắc Sơn,Phường Trung Sơn,Xã Yên Sơn,Xã Yên Bình,Phường Tân Bình,Xã Quang Sơn,Xã Đông Sơn7117PNTD00Điện Lực Tam Điệp
59 6h30 : 14/09/20177h0 : 14/09/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Chuyển nguồn cho ĐL Nho Quan.Lộ - 371TRung Sơn, Yên Sơn ,Yên Bình : Phường Bắc Sơn,Phường Trung Sơn,Xã Yên Sơn,Xã Yên Bình,Phường Tân Bình,Xã Quang Sơn,Xã Đông Sơn7117PNTD00Điện Lực Tam Điệp
Điện Lực Yên Khánh
60 7h0 : 16/09/201711h0 : 16/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL lưới điện nông thôn sau tiếp nhậnKhánh Lợi 1xóm: Tân 1, Tân 2 - Khánh Lợi : Xã Khánh Lợi,Xã Khánh Cường392PNYK00Điện Lực Yên Khánh
61 7h0 : 16/09/201718h0 : 16/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL lưới điện nông thôn sau tiếp nhậnLÔ 1---Xóm Đồngxóm Đồng : Xã Khánh Lợi180PNYK00Điện Lực Yên Khánh
62 7h0 : 16/09/20179h0 : 16/09/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Dau noi TBA cong cong moiDAO PHAN DAO NHANH KHANH CONGkhu vực xã Khánh Công : Xã Khánh Công1374PNYK00Điện Lực Yên Khánh
63 7h0 : 15/09/201718h0 : 15/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL lưới điện nông thôn sau tiếp nhậnKhánh Lợi 1xóm: Tân 1, Tân 2 - Khánh Lợi : Xã Khánh Lợi,Xã Khánh Cường392PNYK00Điện Lực Yên Khánh
64 7h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay cột chương trình nông thôn mớiLÔ 2---Khánh Công 4xóm 15 : Xã Khánh Công82PNYK00Điện Lực Yên Khánh
65 8h0 : 14/09/201716h0 : 14/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay cong to dinh kyLÔ 2---AS Bơm Khánh Hồngkhu vuc ubnd xa : Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Hồng73PNYK00Điện Lực Yên Khánh
66 7h0 : 14/09/201711h0 : 14/09/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay cột chương trình nông thôn mớiLÔ 3---Khánh Công 1xóm 8 : Xã Khánh Công60PNYK00Điện Lực Yên Khánh
67 5h0 : 14/09/20176h0 : 14/09/2017Khác : Tháo lèo để chuyển nguồn san tải các TBA công cộng.LO DUONG DAY 971Các xã: K.Nhạc, Khánh Thủy, K.Thành, K.Công và các TBA KH chuyên dùng phạm vi trên : Huyện Yên Khánh,Phường Ninh Phong,Huyện Yên Khánh,Thị trấn Yên Ninh,Xã Khánh Mậu,Xã Khánh Hội,Xã Khánh Công,Xã Khánh Thành,Xã Khánh Nhạc,Xã Khánh Thủy,Xã Hồi Ninh,Xã Ân Hòa8377PNYK00Điện Lực Yên Khánh
68 5h0 : 14/09/20176h30 : 14/09/2017Khác : Tháo lèo cột 89 lộ 972 TGK.Cường, đóng DCL 42-9 Khánh Mậu chuyển nguồn cấp cho các TBA công cộng.dao 42-9 khánh mậuXã Khánh Hội, khu Đồng Tiến (K.Nhạc) : Huyện Yên Khánh,Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Hội,Xã Khánh Nhạc1730PNYK00Điện Lực Yên Khánh
69 6h15 : 14/09/20176h30 : 14/09/2017Khác : Đóng CD 42-9 Khánh Mậu, chuyển nguồn cấp cho các TBA công cộng.LO DUONG DAY 972 TRUNG GIAN KHANH CUONGCác xã Khánh Cường ( 1 phần), Khánh Mậu : Huyện Yên Khánh,Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Cường,Xã Khánh Mậu,Xã Khánh Hội,Xã Khánh Nhạc3920PNYK00Điện Lực Yên Khánh
70 13h0 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay cột chương trình nông thôn mớiLÔ 2---Khánh Công 2xóm: 3, 4, 5 : Xã Khánh Công373PNYK00Điện Lực Yên Khánh
71 8h0 : 13/09/201716h0 : 13/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay cong to dinh kyLÔ 2---AS Bơm Khánh Hồngkhu vuc ubnd xa : Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Hồng73PNYK00Điện Lực Yên Khánh
72 8h0 : 12/09/201716h0 : 12/09/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳLÔ 2---AS Bơm Khánh Hồngkhu vuc ubnd xa : Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Hồng73PNYK00Điện Lực Yên Khánh
73 7h0 : 12/09/201718h0 : 12/09/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : SCL lộ 1 TBA Đại Thắng 2LÔ 1---Đại Thắng 2Xóm 4 thôn Đường 10 xã Khánh Cư : Xã Khánh An,Xã Khánh Cư151PNYK00Điện Lực Yên Khánh
Điện Lực Yên Mô
74 4h30 : 17/09/20174h45 : 17/09/2017Khác : Cắt CD 3-3YBLộ 371E 23.5 Tam Điệpxã yên thịnh, xã yên phú, xã yên hòa, xã yên hưng, xã yên thái, xã yên đồng, : Xã Yên Bình,Thị trấn Yên Thịnh,Xã Khánh Thượng,Xã Khánh Thịnh,Xã Yên Hòa,Xã Yên Thắng,Xã Yên Hưng,Xã Yên Thành,Xã Yên Thái8486PNYM00Điện Lực Yên Mô
75 6h45 : 17/09/20177h0 : 17/09/2017Khác : Đóng CD 3-3YBLộ 371E 23.5 Tam Điệpxã yên thịnh, xã yên phú, xã yên hòa, xã yên hưng, xã yên thái, xã yên đồng, : Xã Yên Bình,Thị trấn Yên Thịnh,Xã Khánh Thượng,Xã Khánh Thịnh,Xã Yên Hòa,Xã Yên Thắng,Xã Yên Hưng,Xã Yên Thành,Xã Yên Thái8486PNYM00Điện Lực Yên Mô
76 4h45 : 17/09/20176h45 : 17/09/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Dựng cột, đấu nối TBA Trung Hòa 2DCL 3-3 Yên BìnhYên Hòa, Yên Thịnh, Yên Hưng, Yên Thắng, Yên Thành : Thị trấn Yên Thịnh,Xã Khánh Thượng,Xã Khánh Thịnh,Xã Yên Hòa,Xã Yên Thắng,Xã Yên Hưng,Xã Yên Thành,Xã Yên Thái8480PNYM00Điện Lực Yên Mô
77 7h0 : 16/09/201717h0 : 16/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 1 theo dự án KFW2lo1-HB2---TBA Hoàng bắc 2Hoàng Bắc 2 : Xã Yên Phong283PNYM00Điện Lực Yên Mô
78 7h0 : 15/09/201717h0 : 15/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 2 theo dự án KFW2Lộ 2---TBA Hoàng BắcHoàng Bắc : Xã Yên Phong,Xã Yên Mỹ197PNYM00Điện Lực Yên Mô
79 7h0 : 14/09/201717h0 : 14/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 1 theo dự án KFW2Lộ 1---TBA Hoàng BắcHoàng bắc : Xã Yên Phong81PNYM00Điện Lực Yên Mô
80 7h0 : 13/09/201717h0 : 13/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 3 theo dự án KFW2Lộ 3---TBA Thọ Bìnhthọ bình : Xã Yên Phong229PNYM00Điện Lực Yên Mô
81 7h0 : 12/09/201717h0 : 12/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 3 theo dự án KFW2Lộ 3---TBA Thọ Bìnhthọ bình : Xã Yên Phong229PNYM00Điện Lực Yên Mô
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục