HĐ tiết kiệm - an toàn điện
PC Ninh Bình tổ chức huấn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2020
Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức bồi huấn AT-VSLĐ, huấn luyện nâng cao kỹ năng an toàn lao động năm 2020 và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Công ty Điện lực Ninh Bình. Ngày 22/9/2020 Công ty Điện lực Ninh Bình đã tổ chức lớp bồi huấn huấn luyện AT-VSLĐ cho các đồng chí là cán bộ an toàn chuyên trách, cán bộ an toàn bán chuyên trách và an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị trực thuộc.
2020-09-24 07:22
-2
PC Ninh Bình: Tuyệt đối an toàn trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện
Công tác KTGSMBĐ không những đảm bảo việc thực hiện đúng hợp đồng giữa bên bán và bên mua điện mà cùng với đó là việc theo dõi, kiểm tra tổn thất các lộ đường dây và TBA mà ở đó việc trực tiếp tiếp xúc với đường dây, các thiết bị đo đếm là công việc thường xuyên. Do đó, việc đảm bảo an toàn trong khi thực hiện công việc đối với đội ngũ nhân viên làm công việc này là hết sức quan trọng.
2020-08-06 10:44
-51
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức tập huấn PCCC&CNCH năm 2020
Ngày 10/6/2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn PCCC&CNCH năm 2020 cho 61 đồng chí là thành viên của Đội PCCC cơ sở tại các đơn vị trực thuộc.
2020-06-10 15:27
-108
Điện lực Thành phố Ninh Bình triển khai các hoạt động hướng đến tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
Đảm bảo an toàn lao động cả về con người, trang thiết bị, lưới điện... là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành điện nói chung và Điện lực Thành phố Ninh Bình nói riêng
2020-05-07 09:40
-142
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, trọng tâm là huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động. Thay đổi tư duy, hiệu quả trong quản lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện…Đó là những nhiệm vụ trọng tâm về công tác an toàn tại PC Ninh Bình.
2020-05-04 09:29
-145
Điện lực Thành phố Ninh Bình duy trì công tác vệ sinh, phát quang hành lang an toàn lưới điện
Trong những ngày cuối tháng 2/2020, để tiếp tục duy trì tốt công tác cấp điện an toàn, ổn định, Điện lưc Thành phố Ninh Bình đã tăng cường công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện. Đây là công việc thường xuyên của các đơn vị quản lý để đảm bảo lưới điện vận hàn‌h an toàn, ngăn ngừa các sự cố điện do cây va quệt gây ra.
2020-04-15 09:19
-164
ĐIỆN LỰC TAM ĐIỆP ĐẢM BẢO HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN SẴN SÀNG CHO MÙA MƯA BÃO SẮP TỚI
Đảm bảo ổn định lưới điện ,đặc biệt là khi mùa mưa bão 2019 sắp đến gần, Điện lực Tam Điệp đã triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn lưới điện trên địa bàn thành phố.
2020-04-15 09:17
-164
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2020
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2020
2020-03-28 08:55
-182
Công nghệ sửa chữa điện nóng (Hotline), nét đột biến mang đến sự hài lòng cho khách hàng tại PC Ninh Bình
Những năm qua ngành điện nói chung và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã có nhiều thay đổi tích cực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cùng với xu hướng phát triển ngày càng hiện đại hóa là việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và kinh doanh điện năng.
2019-12-03 15:50
-298
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức tập huấn PCCC&CNCH năm 2019
Triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCCC&CNCH năm 2019 và nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về công tác PCCC&CNCH của CBCNV trong toàn Công ty. Diễn ra từ ngày 27/8/2019 đến 28/8/2019, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Ninh Bình để tổ chức lớp tập huấn PCCC&CNCH năm 2019 cho 220 đồng chí là thành viên của Đội PCCC cơ sở tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Giảng viên lớp tập huấn là các cán bộ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Ninh Bình và Phòng an toàn Công ty.
2019-08-28 16:45
-395
1234
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục