Thể thao văn hóa
Hội thao kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình (16/5/1992 - 16/5/2017)
Diễn ra trong ngày 05/05/2017, Hội thao đã để lại những hình ảnh đẹp và tinh thần đoàn kết của CBCNV Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình.
2017-05-12 16:22
-285
Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình tổ chức Hội thao CBCNVC – LĐ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Công ty (16/05/1992 - 16/05/2015)
Ngày 15/5/2015, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình tổ chức Hội thao CBCNVC – LĐ nhân kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Công ty (16/05/1992 - 16/05/2015) với các nội dung thi đấu: Cầu lông và bóng bàn.
2015-05-22 14:31
-1006
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục