Văn Bản Pháp Quy
Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào?
Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào?
2017-08-30 14:17
-45
Công văn số 316/UBND - VP5 ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường thực hiện thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thu hộ
Công văn số 316/UBND - VP5 ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường thực hiện thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thu hộ
2017-06-15 16:59
-121
Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương "Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng"
Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương "Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng"
2017-03-01 14:43
-227
Các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng khi triển khai hóa đơn tiền điện điện tử
Các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng khi triển khai hóa đơn tiền điện điện tử
2016-10-03 09:58
-376
Thông tư số : 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ công thương về việc : " Quy định hệ thống điện phân phối "
Thông tư số : 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ công thương về việc : " Quy định hệ thống điện phân phối "
2016-01-11 09:13
-642
Thông tư số: 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ công thương về việc : " Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện "
Thông tư số: 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ công thương về việc : " Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện "
2016-01-11 09:07
-642
Thực hiện chỉ thị số:4800/CT-EVN ngày 13/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và công văn số: 4737/EVN NPC- KDĐN ngày 17/11/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc Triển khai các hoạt động trong Tháng " Tri ân khách hàng"
Thực hiện chỉ thị số:4800/CT-EVN ngày 13/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và công văn số: 4737/EVN NPC- KDĐN ngày 17/11/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc Triển khai các hoạt động trong tháng " Tri ân khách hàng"
2015-12-04 15:49
-680
Quyết định số 1148/QĐ- TĐC ngày 29/07/2015 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quyết định
" Ban hành quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng"

Quyết định số 1148/QĐ- TĐC ngày 29/07/2015 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quyết định " Ban hành quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng"
2015-08-31 08:05
-775
Quyết định số: 3192/QĐ- BCT ngày 03/04/2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Quyết định số: 3192/QĐ- BCT ngày 03/04/2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
2015-06-26 16:44
-841
Thông báo kể từ ngày 01/05/2015 trở đi, Công ty Điện lực Ninh Bình chính thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán điện
Thông báo kể từ ngày 01/05/2015 trở đi, Công ty Điện lực Ninh Bình chính thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán điện
2015-04-10 07:55
-918
1234
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục