Văn hóa Doanh Nghiệp
PC Ninh Bình với Hành trình văn hóa
"Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình"

PC Ninh Bình với Hành trình văn hóa "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình"
2019-09-30 10:51
-189
Đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cán bộ quản lý
Đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cán bộ quản lý
2019-07-24 09:52
-257
Triển khai chương trình ″Hành trình văn hóa doanh nghiệp EVN NPC″ tại PC Ninh Bình
Diễn ra trong các ngày từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, chương trình đào tạo cho cán bộ chủ chốt theo chương trình ″Hành trình văn hóa doanh nghiệp EVN NPC″ năm 2018 đã thành công tốt đẹp.
2018-07-10 16:44
-636
Bản cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động năm 2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
Bản cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động năm 2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
2018-04-05 08:31
-732
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình thực hiện chào cờ đầu tuần tại tất cả các đơn vị
Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy Ninh Bình về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu của tháng, Công ty Điện lực Ninh Bình triển khai sâu rộng đến tất cả các đơn vị.
2018-04-03 10:19
-734
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình ký cam kết thi đua thực thi VHDN và văn hóa an toàn lao động năm 2018
Ngày 02/04/2018, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã tổ chức ký cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động năm 2018 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch công đoàn với Trưởng các đơn vị trực thuộc.
2018-04-03 09:38
-734
Bộ quy tắc ứng xử của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
Bộ quy tắc ứng xử của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
2018-04-03 08:37
-734
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục