Điện lực Yên Khánh: Sẵn sàng cho mùa mưa bão Điển hình tiết kiệm năng lượng
Trước tình hình biến đổi khác thường của thời tiết trong những năm gần đây, ngay từ những tháng đầu năm 2018, Điện lực Yên Khánh đã chủ động triển khai kiểm tra toàn diện lưới điện trên địa bàn Huyện Yên Khánh để chủ động trước mùa mưa lũ. Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.

 

 
 

 

 
 

Danh Mục