Kịp thời cấp điện phục vụ nhân dân mùa nắng nóng, Hotline PC Ninh Bình đấu nối các TBA mới bằng phương pháp Platform
 
17/04/2020 14:08

               Theo kế hoạch, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình sẽ đưa hơn 100 trạm biến áp (TBA) mới vào vận hành trước mùa nắng nóng năm 2020 để phục vụ cấp điện ổn định cho nhân dân trong toàn tỉnh Ninh Bình.

­­