Điện lực Thành phố Ninh Bình duy trì công tác vệ sinh, phát quang hành lang an toàn lưới điện
 
20/02/2020 16:53

Trong những ngày cuối tháng 2/2020, để tiếp tục duy trì tốt công tác cấp điện an toàn, ổn định, Điện lưc Thành phố Ninh Bình đã tăng cường công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện. Đây là công việc thường xuyên của các đơn vị quản lý để đảm bảo lưới điện vận hàn‌h an toàn, ngăn ngừa các sự cố điện do cây va quệt gây ra.

Trong quá trình thực hiện công việc này, những người trực tiếp làm nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn do nguyên nhân khách quan. Do các hàng cây chủ yếu nằm  dưới hệ thống lưới điện dọc theo các tuyến phố và là cây lấy bóng mát cho các hộ gia đình nên khi thực hiện công việc phát quang hành lang lưới điện, chặt tỉa các cành cây vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện, anh em CBCNV điện lực đều phải kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ công việc của ngành điện. Lãnh đạo Điện lực cùng anh em cán bộ công nhân viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ dân phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn hanh lang lưới điện được Công ty Điện lực Ninh Bình giao.  

Trước khi hực hiện công việc, Điện lực đã có kế hoạch chi tiết và báo cáo UBND Thành phố biết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty quản lý môi trường Đô thị và UBND các Phường, xã để cùng phối hợp thực hiện công việc vệ sinh, thu dọn hiện trường sau khi phát quang mang lại cảnh quan, môi trường sạch đẹp cho các tuyến phố.

Định kỳ Điện lực cử công nhân kiểm tra để phát hiện kịp thời các công trình xây dựng có khả năng vi phạm hành lang an toàn lưới điện trung áp và có biện pháp ngăn chặn, tư vấn, hướng dẫn kịp thời để có biện pháp thi công đảm bảo an toàn không vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

 

                                                                       Hồng Hải - Điện lực TP Ninh Bình

79 lượt xem.
Các tin khác :
PC Ninh Bình cách ly tránh lây nhiễm chéo Covid -19 đối với toàn bộ cán bộ Trung tâm điều khiển xa từ 17h00 ngày 31/03/2020 (03/04)
Điện lực Nho Quan đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 (01/04)
Đoàn viên thanh niên Điện lực Tam Điệp tự chế đồ phòng hộ chống dịch COVID-19 (01/04)
Bản tin EVN số 45 tháng 3/2020 (31/03)
Bản tin EVN số 11 năm 2020 (27/03)
Bản tin EVN số 44, tháng 3/2020 (26/03)
Bản tin EVN số 43, tháng 3/2020 (26/03)
Hotline PC Ninh Bình tiếp tục những hành trình với việc sửa chữa lưới điện đang mang điện bằng phương pháp Platform (25/03)
Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (23/03)
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
Dấu ấn một nhiệm kỳ (17/03)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục