Điện Lực Kim Sơn hướng tới sự hài lòng của khách hàng
 
10/02/2020 17:00

Bằng những nỗ lực đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác kinh doanh, dịch vụ bảo đảm khách hàng sử dụng điện với phương châm: “Dễ tiếp cận - Dễ tham gia - Dễ giám sát”. Cùng với đó là việc nâng cao năng suất lao động, tăng độ chính xác và minh bạch thông tin tới khách hàng.