PC Ninh Bình áp dụng nhiều tiện ích từ dịch vụ điện cấp 4 đến với khách hàng sử dụng điện
 
16/10/2019 16:06

Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân ngày một tốt hơn, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình luôn xác định công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) là khâu then chốt, quyết định sự phát triển bền vững của Công ty trong chặng đường hướng tới "Chuyên nghiệp - Hiệu quả". 

Ngay từ năm 2017, công tác kinh doanh điện năng bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ bằng việc chuyển đổi tư duy từ “cung cấp điện thuần túy” sang “cung cấp các dịch vụ về điện” với phương châm “khách hàng làm trung tâm”. Đến nay, Công ty đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 vào công tác KD&DVKH, qua đó mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 (tương đương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) - mức độ cao nhất đã được cung cấp tới khách hàng. Điển hình là Công ty đã cung cấp các dịch vụ điện tại Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh http://www.ninhbinh.gov.vn; http://cskh.npc.com.vn/ nhằm đưa dịch vụ điện đến với khách hàng ngày càng thuận lợi và minh bạch.