PC Ninh Bình thực hiện kiểm toán quyết toán các dự án hoàn thành
 
01/04/2019 15:53

        Với thực tế nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn tỉnh, hàng năm Công ty luôn quan tâm, tập trung nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện nhằm tăng chất lượng lưới điện, giảm tổn thất điện năng và cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định.

Tập thể phòng Tài chính kế toán

Công tác lập kế hoạch cho các dự án được đầu tư, cải tạo trong năm được tuân thủ theo quy định của Nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và về quản lý đầu tư xây dựng… Đảm bảo các chỉ tiêu cũng như nhiệm vụ hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng. Việc tập hợp hồ sơ, tài liệu, số liệu của công trình ngay từ khai bắt đầu triển khai công trình đảm bảo chất lượng cũng như thời gian quyết toán công trình hoàn thành.

Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Trên cơ sở đó tất cả các dự án khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Nên ngay từ đầu năm, căn cứ kế hoạch quyết toán dự án hoàn thành cấp trên giao và trên cơ sở tình hình thực hiện thực tế, Công ty đã triển khai công tác kiểm toán quyết toán các dự án hoàn thành ngay sau khi nghiệm thu hoàn thành theo từng hạng mục công trình độc lập, đảm bảo tiến độ và hoàn thành kế hoạch đặt ra. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, thực hiện tổng hợp giá trị quyết toán công trình và báo cáo toàn bộ quyết toán dự án hoàn thành.

Công tác kiểm toán quyết toán

                       Kim Thị Khuy - Phòng Tài chính kế toán

180 lượt xem.
Các tin khác :
Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện tại Điện lực Yên Khánh hướng đến những thành công mới trong năm 2020 (27/02)
Tập huấn treo, tháo công tơ trên lưới hạ áp đang mang điện tại Điện lực Tam Điệp (27/02)
Mẫu hóa đơn điện tử mới thuận tiện cho mọi khách hàng (26/02)
Văn hóa doanh nghiệp tạo ra nét chuyên nghiệp riêng với người công nhân điện nơi mảnh đất Cố đô Hoa Lư (24/02)
Điện lực Thành phố Ninh Bình duy trì công tác vệ sinh, phát quang hành lang an toàn lưới điện (20/02)
Đoàn viên thanh niên PC Ninh Bình với "Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt" tại tỉnh Ninh Bình (17/02)
PC Ninh Bình nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện từ lưới điện thông minh (17/02)
PC Ninh Bình triển khai các giải pháp điều chỉnh phụ tải (DR) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (13/02)
Điện Lực Kim Sơn hướng tới sự hài lòng của khách hàng (10/02)
PC Ninh Bình đảm bảo điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh do virus nCoV (07/02)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục