PC Ninh Bình thực hiện kiểm toán quyết toán các dự án hoàn thành
 
01/04/2019 15:53

        Với thực tế nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn tỉnh, hàng năm Công ty luôn quan tâm, tập trung nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện nhằm tăng chất lượng lưới điện, giảm tổn thất điện năng và cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định.

Tập thể phòng Tài chính kế toán

Công tác lập kế hoạch cho các dự án được đầu tư, cải tạo trong năm được tuân thủ theo quy định của Nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và về quản lý đầu tư xây dựng… Đảm bảo các chỉ tiêu cũng như nhiệm vụ hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng. Việc tập hợp hồ sơ, tài liệu, số liệu của công trình ngay từ khai bắt đầu triển khai công trình đảm bảo chất lượng cũng như thời gian quyết toán công trình hoàn thành.

Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Trên cơ sở đó tất cả các dự án khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Nên ngay từ đầu năm, căn cứ kế hoạch quyết toán dự án hoàn thành cấp trên giao và trên cơ sở tình hình thực hiện thực tế, Công ty đã triển khai công tác kiểm toán quyết toán các dự án hoàn thành ngay sau khi nghiệm thu hoàn thành theo từng hạng mục công trình độc lập, đảm bảo tiến độ và hoàn thành kế hoạch đặt ra. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, thực hiện tổng hợp giá trị quyết toán công trình và báo cáo toàn bộ quyết toán dự án hoàn thành.

Công tác kiểm toán quyết toán

                       Kim Thị Khuy - Phòng Tài chính kế toán

92 lượt xem.
Các tin khác :
Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng qua Zalo
tại Điện lực Nho Quan (26/06)
Nâng cấp lưới điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện kịp thời
tại Điện lực Kim Sơn (25/06)
Điện lực Gia Viễn đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi năm 2019 (11/06)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức thi nâng bậc 6 tháng đầu năm 2019 (10/06)
PC Ninh Bình phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian ứng dụng công nghệ triển khai công tác thu hộ tiền điện (07/06)
PC Ninh Bình hướng tới chuyên nghiệp, trách nhiệm, kịp thời (07/06)
Điện lực Tam Điệp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho các đợt nắng nóng cao điểm (31/05)
Điện lực Thành phố Ninh Bình sẵn sàng cấp điện phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp năm 2019 trên địa bàn Thành phố (31/05)
PC Ninh Bình tổ chức gặp mặt "Công nhân lao động giỏi" cấp Tổng công ty năm 2019 (21/05)
Bản tin EVN số 16 tháng 5/2019 (21/05)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục