PC Ninh Bình thực hiện kiểm toán quyết toán các dự án hoàn thành
 
01/04/2019 15:53

        Với thực tế nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn tỉnh, hàng năm Công ty luôn quan tâm, tập trung nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện nhằm tăng chất lượng lưới điện, giảm tổn thất điện năng và cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định.

Tập thể phòng Tài chính kế toán

Công tác lập kế hoạch cho các dự án được đầu tư, cải tạo trong năm được tuân thủ theo quy định của Nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và về quản lý đầu tư xây dựng… Đảm bảo các chỉ tiêu cũng như nhiệm vụ hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng. Việc tập hợp hồ sơ, tài liệu, số liệu của công trình ngay từ khai bắt đầu triển khai công trình đảm bảo chất lượng cũng như thời gian quyết toán công trình hoàn thành.

Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Trên cơ sở đó tất cả các dự án khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Nên ngay từ đầu năm, căn cứ kế hoạch quyết toán dự án hoàn thành cấp trên giao và trên cơ sở tình hình thực hiện thực tế, Công ty đã triển khai công tác kiểm toán quyết toán các dự án hoàn thành ngay sau khi nghiệm thu hoàn thành theo từng hạng mục công trình độc lập, đảm bảo tiến độ và hoàn thành kế hoạch đặt ra. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, thực hiện tổng hợp giá trị quyết toán công trình và báo cáo toàn bộ quyết toán dự án hoàn thành.

Công tác kiểm toán quyết toán

                       Kim Thị Khuy - Phòng Tài chính kế toán

53 lượt xem.
Các tin khác :
Bản tin EVN số 14 tuần 2 tháng 04/2019 (11/04)
Bản tin EVN số 13 tuần 1 tháng 04/2019 (11/04)
Bản tin EVN số 11 tuần 3 tháng 03/2019 (11/04)
Bản tin EVN số 09 tuần 1 tháng 03/2019 (11/04)
Bản tin EVN số 09 tháng 02/2019 (11/04)
Bản tin EVN số 08 tháng 01/2019 (11/04)
Tuyên truyền về tiết kiệm điện, an toàn điện và các dịch vụ về điện của Đoàn thanh niên PC Ninh Bình (25/03)
Tăng cường công tác kiểm tra áp giá bán điện tại PC Ninh Bình (21/03)
PC Ninh Bình đạt giải Nhì toàn đoàn tại Hội thao các Công ty Điện lực khu vực phía Nam thuộc EVNNPC lần thứ VI (18/03)
PC Ninh Bình: Tổng kết công tác kỹ thuật, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (15/03)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục