Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019
 
06/03/2019 16:08

Lớp học diễn ra từ sáng ngày 5/3/2019 tại Khách sạn Hoàng Sơn - Thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của 355 học viên là Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình.


   Ban Giám đốc Công ty, đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình, đại diện Ban chỉ huy quân sự thành phố Ninh Bình cũng tham gia khai giảng lớp học với sự tham gia giảng dạy của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Ninh Bình và Thành phố Ninh Bình

Nội dung lớp học nhằm trang bị cho cho đối tượng 4 một số kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam nhằm vận dụng trong tổ chức, thực hiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Các chuyên đề đã được lực chọn giảng dạy tại lớp học gồm có:  

Thứ nhất: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh;

Thứ hai: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;

Thứ ba: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc;

Thứ tư: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;

Thứ năm: Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

Thứ sáu: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;

Thứ bảy: Nội dung cơ bản của Các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.

Phương pháp của lớp học được lập kế hoạch cụ thể: Lên lớp tập trung, thảo luận ở tổ, Viết thu hoạch cá nhân và chấm điểm từng cá nhân.

                                         Tin bài: Vũ Hồng Giang - Trần Văn Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 lượt xem.
Các tin khác :
Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng qua Zalo
tại Điện lực Nho Quan (26/06)
Nâng cấp lưới điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện kịp thời
tại Điện lực Kim Sơn (25/06)
Điện lực Gia Viễn đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi năm 2019 (11/06)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức thi nâng bậc 6 tháng đầu năm 2019 (10/06)
PC Ninh Bình phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian ứng dụng công nghệ triển khai công tác thu hộ tiền điện (07/06)
PC Ninh Bình hướng tới chuyên nghiệp, trách nhiệm, kịp thời (07/06)
Điện lực Tam Điệp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho các đợt nắng nóng cao điểm (31/05)
Điện lực Thành phố Ninh Bình sẵn sàng cấp điện phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp năm 2019 trên địa bàn Thành phố (31/05)
PC Ninh Bình tổ chức gặp mặt "Công nhân lao động giỏi" cấp Tổng công ty năm 2019 (21/05)
Bản tin EVN số 16 tháng 5/2019 (21/05)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục