PC NINH BÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 25/2018/TT-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN
 
25/10/2018 13:51

      Ngày 12/9/2018, Bộ công thương đã ban hành thông tư số 25/2018/TT- BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT- BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện, qua đây quyền lợi khách hàng được đảm bảo một cách rõ nét.


          Để thực hiện giá bạn điện theo đúng quy định của Bộ Công Thương, ngày 24/10/2018 các phòng chức năng tại Công ty Điện lực Ninh Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập để huấn nội dung này đối với các đơn vị trực thuộc. Tại buổi tập huấn, Lãnh đạo các Điện lực và CBCNV đã có những trao đổi cụ thể về những điểm sửa đổi, bổ sung trong Thông tư số  25/2018/TT- BCT có hiệu lực từ ngày 26/10/2018 đối với Thông tư số 16/2014/TT- BCT của Bộ công thương.

          Theo đó những thay đổi về giá bán điện được quy định như sau:

1.  Đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý. Phần điện năng cho mục đích sinh hoạt chỉ áp dụng cho trường hợp kê khai được số hộ sử dụng điện sinh hoạt, không áp dụng cho trường hợp không kê khai được số hộ.

2. Đối với các khách hàng mua buôn bán lẻ điện tại chợ, Thông tư hướng dẫn việc xác định đối tượng sử dụng điện áp dụng giá bán buôn cho chợ và mức trừ lùi giá bán buôn điện cho chợ.

3. Hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình).

          Bên cạnh đó, hướng dẫn áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng đối với trường hợp bên mua điện thực hiện kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế.

          Cùng với đó, Công ty Điện lực Ninh Bình yêu cầu các Điện lực thực hiện rà soát toàn bộ các khách hàng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư thực hiện áp lại giá, đồng thời yêu cầu các chủ hộ có sinh viên, người lao động thuê phải cam kết thực hiện thu tiền theo đúng giá quy định. Đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người thuê nhà trong thời gian tới.

                                                                          Hồng Giang - Phòng kinh doanh

 

34839 lượt xem.
Các tin khác :
Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (21/11)
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương về việc sủa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (21/11)
Bản tin EVN số 15, tuần 2 tháng 7/2018 (17/07)
Bản tin EVN số 13, tuần 4 tháng 6 (28/06)
Bản tin EVN số 12, tuần 3 tháng 6 (28/06)
Bản tin EVN số 11, tuần 2 tháng 6 (28/06)
Bản tin EVN số 10, tuần 1, tháng 6/2018 (11/06)
Bản tin EVN số 9 tuần 5, tháng 5/2018 (01/06)
Bản tin EVN số 8, tuần 4 tháng 5/2018 (01/06)
Công điện khẩn số 5657/EVN- KD ngày 30/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai giá bán điện năm 2017 (01/12)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục