Tập huấn quy trình kinh doanh tại PC Ninh Bình
 
14/08/2018 10:54

             Ngày 10/8/2018, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã  tổ chức  tập huấn Quy trình kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho đội ngũ CBCNV làm công tác kinh doanh của Công ty và các Điện lực trực thuộc.

Được biểu quyết ngay từ đầu năm tại Hội nghị người lao động năm 2018 trong đó đặc biệt trú trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và phấn đấu mức độ hài lòng của khách hàng. Triển khai chương trình nhận diện thương hiệu đối với các Điện lực trực thuộc, xây dựng thương hiệu mang phong cách EVNNPC nhằm góp phần nâng cao vị thế thương hiệu, xây dựng hình ảnh mới của Công ty với phong cách kinh doanh và phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại và dịch vụ khách hàng ngày càng nâng tầm vượt trội.

 

 

Để cụ thể hóa mục tiêu đó, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã  tổ chức  tập huấn Quy trình kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành năm 2017 cho đội ngũ CBCNV làm công tác kinh doanh của Công ty và các Điện lực trực thuộc. Đây là dịp để người lao động nâng cao hơn nữa kiến thức liên quan chuyên môn nghiệp vụ, cũng như rèn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng để phục vụ công tác kinh doanh bán điện ngày càng tốt hơn.

Tại buổi tập huấn, đại diện phòng Kinh doanh Công ty đã hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định mới thuộc Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với một số nội dung chính: Bộ Quy trình kinh doanh điện với mục tiêu đẩy mạnh phân cấp cho các Điện lực, tạo sự minh bạch, đơn giản thủ tục cho khách hàng. Đồng thời giải đáp các ý kiến thắc mắc, kiến nghị, khó khăn trong công tác của CBCNV tham dự buổi tập huấn.

Tất cả cùng hướng tới hoàn thiện chương trình khách hàng là trung tâm  nhằm đổi mới toàn diện, chuyên nghiệp hệ thống kinh doanh; Nâng tầm dịch vụ khách hàng lên tầm cao mới tạo ra thương hiệu và giá trị niềm tin của khách hàng; Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống kinh doanh, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động hiệu quả trên tinh thần phát triển kinh doanh bền vững dựa trên những giá trị niềm tin của khách hàng.

                                                                                    Hồng Giang - Kinh doanh

182 lượt xem.
Các tin khác :
Tám giải pháp quan trọng được khẳng định tại Hội nghị người lao động năm 2019 của PC Ninh Bình (17/01)
Tám giải pháp quan trọng được khẳng định tại Hội nghị người lao động năm 2019 của PC Ninh Bình (17/01)
Thông báo số 2706/TB-PCNB ngày 06/12/2018 của công ty Điện lực Ninh Bình về việc tuyển dụng lao động (06/12)
Tất cả CBCNV tại Điện lực trực thuộc PC Ninh Bình đã tham gia lớp đào tạo về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng (14/11)
PC Ninh Bình cử công nhân tham dự khóa đào tạo sửa chữa lưới điện đang vận hành (live-line) tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (01/11)
Ngày hội ″Lan tỏa văn hóa″ tại PC Ninh Bình (19/10)
PC Ninh Bình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho Hội viên hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (10/10)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠO RA CON NGƯỜI MỚI, SỨC SỐNG MỚI (11/09)
Công điện số 178/CĐ-EVN NPC ngày 13/8/2018 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 4 (bão Benbica) (13/08)
PC Ninh Bình nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết khối DNTW tại tỉnh Ninh Bình (06/08)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục