PC Ninh Bình nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết khối DNTW tại tỉnh Ninh Bình
 
06/08/2018 08:14

      Tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của khối doanh nghiệp trung ương (DNTW) tại Ninh Bình, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.

      Khối Doanh nghiệp trung ương tại tỉnh Ninh Bình bao gồm 10 đơn vị: Viễn thông Ninh Bình; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình; Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình; Công ty CP cơ khí lắp máy LILAMA; Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình; Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Trung bộ MICO; Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; Công ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình và Chi nhánh Viettel Ninh Bình. Khối trưởng năm 2018 là đơn vị Viễn thông Ninh Bình.

Đồng chí Dương Thị Thanh, Phó ban TĐKT sở nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Khối doanh nghiệp Trung ương tại tỉnh có sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Uỷ Ban nhân dân và các Sở, Ban, Ngành trong Tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Các đơn vị trong Khối với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các thành viên trong khối đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD của Khối tạo được tiếng nói, thương hiệu riêng tại tỉnh Ninh Bình. Sự chăm lo của Cấp uỷ Đảng, của chính quyền tại các đơn vị thành viên đến đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, người lao động đã tạo nên sự yên tâm, phấn khởi hăng say lao động sản xuất của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Khối.

Và trao cờ thi đua xuất sắc cho PC Ninh Bình

Với những nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Ban lãnh đạo của từng đơn vị thành viên đã tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, tranh thủ sự tạo điều kiện giúp đỡ của Uỷ ban nhân dân, của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và căn cứ vào tình hình đặc điểm cụ thể của đơn vị để đề ra nhiều giải pháp cho từng kỳ kinh doanh nhằm khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc đề ra giải pháp; Ban lãnh đạo tại các đơn vị thành viên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đi đôi với đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện giải pháp ở từng khâu, từng bộ phận của đơn vị.

Kết quả đạt được của Khối doanh nghiệp Trung ương tại Ninh Bình đã chứng minh được vai trò lãnh đạo của Đảng trong các Doanh nghiệp, chứng minh được vai trò đầu tầu của các doanh nghiệp Trung ương trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Kết quả của Khối góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế chung của tỉnh Ninh Bình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho một phần không nhỏ lao động của Tỉnh. Sự đóng góp (thuế, phí) của Khối đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiều năm qua, đại diện Sở nội vụ tỉnh Ninh Bình đã trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Công ty Điện lực Ninh Bình và Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị: Viễn thông Ninh Bình, Công ty CP cơ khí lắp máy LILAMA và Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Trung bộ MICO.

                                                                     Tin, bài: Vũ Thủy

 

 

 

125 lượt xem.
Các tin khác :
Tất cả CBCNV tại Điện lực trực thuộc PC Ninh Bình đã tham gia lớp đào tạo về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng (14/11)
PC Ninh Bình cử công nhân tham dự khóa đào tạo sửa chữa lưới điện đang vận hành (live-line) tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (01/11)
Ngày hội ″Lan tỏa văn hóa″ tại PC Ninh Bình (19/10)
PC Ninh Bình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho Hội viên hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (10/10)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠO RA CON NGƯỜI MỚI, SỨC SỐNG MỚI (11/09)
Tập huấn quy trình kinh doanh tại PC Ninh Bình (14/08)
Công điện số 178/CĐ-EVN NPC ngày 13/8/2018 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 4 (bão Benbica) (13/08)
Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo PC Ninh Bình triển khai ứng phó với cơn bão số 3 (19/07)
Công nhân Xí nghiệp cơ điện - PC Ninh Bình: ″Phơi mình dưới nắng nóng 45 độ C″ (12/07)
Bản tin EVN số 14, tuần 1 tháng 7 (05/07)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục