Triển khai chương trình ″Hành trình văn hóa doanh nghiệp EVN NPC″ tại PC Ninh Bình
 
10/07/2018 16:44


       Diễn ra trong các ngày từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, chương trình đào tạo cho cán bộ chủ chốt  theo chương trình ″Hành trình văn hóa doanh nghiệp EVN NPC″ năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

Diễn ra đồng thời hai chương trình trong đợt triển khai lần này đó là: Chương trình ″Đào tạo về phong cách lãnh đạo EVN NPC cho cán bộ chủ chốt trong Công ty″ từ ngày 5 đến 6 tháng 7 năm 2018, thành phần là Ban giám đốc Công ty và Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc và Chương trình ″Huấn luyện nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo EVN NPC cho cán bộ chủ chốt Công ty″ được tổ chức  vào ngày 6 và 7 tháng 7 năm 2018, đối tượng và các Trưởng phòng và đội trưởng tại các đơn vị trực thuộc.

Đây cũng là một trong những chương trình nằm trong chuỗi các nội dung về ″Hành trình văn hóa doanh nghiệp EVN NPC″ năm 2018 được triển khai tại PC Ninh Bình đã được đăng ký với Tổng công ty về tiến độ và thời gian triển khai thực hiện. Chương trình được tổ chức theo phương thức hoàn toàn mới và hiện đại, tổ chức theo các nhóm thành viên để cùng bạn bạc đến các vấn đề được đề cập.

Nội dung của chương trình được đề cập đến các nội dung cơ bản đó là: Nền tảng về lãnh đạo và quản lý; Tổng quan về phong cách lãnh đạo; Một số kỹ năng quản lý và lãnh đạo hiệu quả; Chương trình gắn kết nhân viên; Kỹ năng làm việc và lãnh đạo nhóm; Phong cách lãnh đạo EVN NPC; Kế hoạch hành động phát triển hiệu quả lãnh đạo của cá nhân…và từ đó các học viên có thể định nghĩa một cách chung nhất về lãnh đạo như sau: ″Lãnh đạo là nâng tầm nhìn của con người lên một mức cao hơn, đưa việc thực hiện đạt tới một chuẩn mực cao hơn, và phát triển tính cách con người vượt qua những giới hạn thông thường″.

Chương trình cũng đã đưa các thành viên đến với các mục tiêu phát triển văn hóa lãnh đạo EVN NPC hết sức cụ thể và thực tế đó là:

Thứ nhất: Xây dựng đội ngũ lãnh đạo của EVN NPC có phong cách văn hóa doanh nhân, có năng lực, trình độ và làm việc chuyên nghiệp, khẳng định giá trị vượt trội của đội ngũ cán bộ EVN NPC trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiến tới hình thành đội ngũ lãnh đạo có năng lực, trình độ ngan tầm với các nước trong khu vực

Thứ hai: Phát huy tốt nhất năng lực, nhiệt huyết của đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong toàn Tổng công ty để tạo ra sức mạnh cộng hưởng nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo và quản lý, tổ chức hướng đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Thứ ba: Văn hóa lãnh đạo EVN NPC với bản sắc và phong cách riêng sẽ góp phần phát triển giá trị con người, khơi nguồn sáng tạo, truyền cảm hứng đổi mới đến toàn thể đội ngũ CBCNV qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng và không ngừng gia tăng sự hài long của khách hàng.

Chương trình đã đưa lãnh đạo các cấp tại PC Ninh Bình đến với những nội dung hết sức quan trọng về phẩm chất của người lãnh đạo EVN NPC trong thời đại mới. Phẩm chất và năng lực là các nội dung quan trọng không thể tách rời mà ở đó sự trung thực, trách nhiệm và tự tin là yếu tố tiên quyết để đi đến thành công đối với người lãnh đạo. Sự đam mê, tính kỷ luật và việc dám làm, dám chịu trách nhiệm sẽ đưa người quản lý, lãnh đạo EVN NPC luôn tích cực xây dựng, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Một số hình ảnh của chương trình
                           Tin bài, ảnh: Vũ Thủy - Tổ chức và Nhân sự

 

 

 

34060 lượt xem.
Các tin khác :
"Văn hóa công việc" tại Điện lực Hoa Lư (16/03)
Diện mạo mới từ nền tảng Văn hóa doanh nghiệp
tại Điện lực Yên Mô (11/03)
Văn hóa doanh nghiệp tạo ra nét chuyên nghiệp riêng với người công nhân điện nơi mảnh đất Cố đô Hoa Lư (24/02)
PC Ninh Bình với Hành trình văn hóa
"Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình" (30/09)
PC Ninh Bình tổ chức gặp mặt báo chí thông cáo về công tác cấp điện và văn hóa doanh nghiệp (VHDN) các tháng đầu năm 2019 (04/09)
Đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cán bộ quản lý (23/07)
Bản cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động năm 2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (05/04)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình thực hiện chào cờ đầu tuần tại tất cả các đơn vị (03/04)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình ký cam kết thi đua thực thi VHDN và văn hóa an toàn lao động năm 2018 (03/04)
Bộ quy tắc ứng xử của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (23/03)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục