Thống nhất 10 mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành năm 2018 tại PC Ninh Bình
 
30/03/2018 14:19

         Nội dung quan trọng này được khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành (QLKT-VH) năm 2017và phương hướng nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2018.
 
       Năm 2017, với những nỗ lực của toàn thể CBCNV tại tất cả các đơn vị, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã vận hành lưới điện cơ bản ổn định, linh hoạt, tối ưu và sửa chữa đã phối kết hợp các công việc trên lưới để giảm thời gian mất điện, cải thiện đáng kể các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện. Tính chung toàn Công ty tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI là 862,24 phút; tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI là 11,69 lần/khách hàng; tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI là 0 lần/khách hàng và tất cả các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đạt so với kế hoạch giao.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
      Cùng với đó, việc huấn luyện ATVSLĐ-PCCN, khám sức khoẻ cho CBCNV được thực hiện định kỳ theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng, phân loại và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ người lao động; Vai trò hoạt động của các cán bộ chuyên trách an toàn và mạng lưới ATVSV được nâng cao để tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật lao động, nhất là các công việc thực hiện trên lưới.
Bước sang 2018 với những nhiệm vụ rất cụ thể để hướng tới chương trình "Nhận diện thương hiệu" với nội dung "Khách hàng là trung tâm", Công ty đã thống nhất 10 mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác QLKT-VH năm 2018 và bổ sung thêm 2 nhiệm vụ:
 
    1. Xây dựng kế hoạch giảm thiểu sự cố 2018. Có ngay các biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu sự cố đối với các đường dây sự cố từ 5 lần / tháng trở lên.
 
   2. Xây dựng quy hoạch mạch vòng trung thế toàn tỉnh Ninh Bình, đáp ứng tiêu chí n-1. Đảm bảo phát triển lưới điện được đồng bộ, đáp ứng được các yêu cầu về quy hoạch đến năm 2025 tầm nhìn 2035.
 
    3. Xây dựng và triển khai thực hiện định hướng cơ bản về thiết kế trong Công ty phù hợp với đặc thù lưới điện tỉnh Ninh Bình.
 
   4. Rà soát, đầu tư lắp đặt các Recloser kết nối cho phù hợp, hiệu quả. Áp dụng công nghệ thông tin vào việc thu thập số liệu và điều khiển xa các Recloser đường dây.
 

Đồng chí Đinh Quang Thuần – Phó Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị
 
   5. Kiểm tra rà soát lại toàn bộ các vị trí lắp đặt tụ bù trên lưới đảm bảo hoạt động hiệu quả, tối ưu. Lập phương án sửa chữa cải tạo các bộ tụ bù vận hành lâu ngày đã bị hư hỏng, chất lượng kém.
   6. Xây dựng kế hoạch, định hướng lộ trình để xóa lưới 10 kV.
   7. Xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa an toàn lao động.
   8. Hoàn thiện các biển báo an toàn, biển cảnh báo, chỉ dẫn…
   9. Triển khai đề án sửa chữa hotline, trang bị sử dụng sào hotline, các dụng cụ phương tiện an toàn hotline khác. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cho công tác làm hotline.
  10. Hoàn thiện đề cương, ngân hàng câu hỏi phục vụ cho việc ôn tập, thi nâng bậc thực hiện ổn định lâu dài trong Công ty. Đầu tư xây dựng trường thực hành đáp ứng được các yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho công nhân sửa chữa vận hành; phục vụ cho công tác kiểm tra, sát hạch thi tay nghề, nâng bậc.
  11. Thực hiện đúng các chỉ đạo của EVN và EVN NPC về tiêu chuẩn thiết bị, vật tư; Rà soát bổ sung thêm các tiêu chuẩn đối với phần thiết bị chưa có để từ đó kiểm soát chặt chẽ chất lượng thiết bị, vật tư đưa vào lưới điện của Công ty.
  12. Tổng hợp, xây dựng lộ trình nhằm kiểm soát và thực hiện tốt tổn thất của toàn công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
Các mục tiêu rất cụ thể trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2017, Hội nghị đã biểu quyết cao và cùng năm hướng tới năm 2018 với những khí thế mới.
                                                 
Tin bài: Vũ Thủy - Huy Hoàng
 
 

 

 
246 lượt xem.
Các tin khác :
Tám giải pháp quan trọng được khẳng định tại Hội nghị người lao động năm 2019 của PC Ninh Bình (17/01)
Tám giải pháp quan trọng được khẳng định tại Hội nghị người lao động năm 2019 của PC Ninh Bình (17/01)
Thông báo số 2706/TB-PCNB ngày 06/12/2018 của công ty Điện lực Ninh Bình về việc tuyển dụng lao động (06/12)
Tất cả CBCNV tại Điện lực trực thuộc PC Ninh Bình đã tham gia lớp đào tạo về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng (14/11)
PC Ninh Bình cử công nhân tham dự khóa đào tạo sửa chữa lưới điện đang vận hành (live-line) tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (01/11)
Ngày hội ″Lan tỏa văn hóa″ tại PC Ninh Bình (19/10)
PC Ninh Bình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho Hội viên hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (10/10)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠO RA CON NGƯỜI MỚI, SỨC SỐNG MỚI (11/09)
Tập huấn quy trình kinh doanh tại PC Ninh Bình (14/08)
Công điện số 178/CĐ-EVN NPC ngày 13/8/2018 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 4 (bão Benbica) (13/08)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục