Thống nhất 10 mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành năm 2018 tại PC Ninh Bình
 
30/03/2018 14:19

         Nội dung quan trọng này được khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành (QLKT-VH) năm 2017và phương hướng nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2018.
 
       Năm 2017, với những nỗ lực của toàn thể CBCNV tại tất cả các đơn vị, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã vận hành lưới điện cơ bản ổn định, linh hoạt, tối ưu và sửa chữa đã phối kết hợp các công việc trên lưới để giảm thời gian mất điện, cải thiện đáng kể các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện. Tính chung toàn Công ty tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI là 862,24 phút; tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI là 11,69 lần/khách hàng; tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI là 0 lần/khách hàng và tất cả các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đạt so với kế hoạch giao.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
      Cùng với đó, việc huấn luyện ATVSLĐ-PCCN, khám sức khoẻ cho CBCNV được thực hiện định kỳ theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng, phân loại và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ người lao động; Vai trò hoạt động của các cán bộ chuyên trách an toàn và mạng lưới ATVSV được nâng cao để tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật lao động, nhất là các công việc thực hiện trên lưới.
Bước sang 2018 với những nhiệm vụ rất cụ thể để hướng tới chương trình "Nhận diện thương hiệu" với nội dung "Khách hàng là trung tâm", Công ty đã thống nhất 10 mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác QLKT-VH năm 2018 và bổ sung thêm 2 nhiệm vụ:
 
    1. Xây dựng kế hoạch giảm thiểu sự cố 2018. Có ngay các biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu sự cố đối với các đường dây sự cố từ 5 lần / tháng trở lên.
 
   2. Xây dựng quy hoạch mạch vòng trung thế toàn tỉnh Ninh Bình, đáp ứng tiêu chí n-1. Đảm bảo phát triển lưới điện được đồng bộ, đáp ứng được các yêu cầu về quy hoạch đến năm 2025 tầm nhìn 2035.
 
    3. Xây dựng và triển khai thực hiện định hướng cơ bản về thiết kế trong Công ty phù hợp với đặc thù lưới điện tỉnh Ninh Bình.
 
   4. Rà soát, đầu tư lắp đặt các Recloser kết nối cho phù hợp, hiệu quả. Áp dụng công nghệ thông tin vào việc thu thập số liệu và điều khiển xa các Recloser đường dây.
 

Đồng chí Đinh Quang Thuần – Phó Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị
 
   5. Kiểm tra rà soát lại toàn bộ các vị trí lắp đặt tụ bù trên lưới đảm bảo hoạt động hiệu quả, tối ưu. Lập phương án sửa chữa cải tạo các bộ tụ bù vận hành lâu ngày đã bị hư hỏng, chất lượng kém.
   6. Xây dựng kế hoạch, định hướng lộ trình để xóa lưới 10 kV.
   7. Xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa an toàn lao động.
   8. Hoàn thiện các biển báo an toàn, biển cảnh báo, chỉ dẫn…
   9. Triển khai đề án sửa chữa hotline, trang bị sử dụng sào hotline, các dụng cụ phương tiện an toàn hotline khác. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cho công tác làm hotline.
  10. Hoàn thiện đề cương, ngân hàng câu hỏi phục vụ cho việc ôn tập, thi nâng bậc thực hiện ổn định lâu dài trong Công ty. Đầu tư xây dựng trường thực hành đáp ứng được các yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho công nhân sửa chữa vận hành; phục vụ cho công tác kiểm tra, sát hạch thi tay nghề, nâng bậc.
  11. Thực hiện đúng các chỉ đạo của EVN và EVN NPC về tiêu chuẩn thiết bị, vật tư; Rà soát bổ sung thêm các tiêu chuẩn đối với phần thiết bị chưa có để từ đó kiểm soát chặt chẽ chất lượng thiết bị, vật tư đưa vào lưới điện của Công ty.
  12. Tổng hợp, xây dựng lộ trình nhằm kiểm soát và thực hiện tốt tổn thất của toàn công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
Các mục tiêu rất cụ thể trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2017, Hội nghị đã biểu quyết cao và cùng năm hướng tới năm 2018 với những khí thế mới.
                                                 
Tin bài: Vũ Thủy - Huy Hoàng
 
 

 

 
320 lượt xem.
Các tin khác :
Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng qua Zalo
tại Điện lực Nho Quan (26/06)
Nâng cấp lưới điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện kịp thời
tại Điện lực Kim Sơn (25/06)
Điện lực Gia Viễn đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi năm 2019 (11/06)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức thi nâng bậc 6 tháng đầu năm 2019 (10/06)
PC Ninh Bình phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian ứng dụng công nghệ triển khai công tác thu hộ tiền điện (07/06)
PC Ninh Bình hướng tới chuyên nghiệp, trách nhiệm, kịp thời (07/06)
Điện lực Tam Điệp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho các đợt nắng nóng cao điểm (31/05)
Điện lực Thành phố Ninh Bình sẵn sàng cấp điện phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp năm 2019 trên địa bàn Thành phố (31/05)
PC Ninh Bình tổ chức gặp mặt "Công nhân lao động giỏi" cấp Tổng công ty năm 2019 (21/05)
Bản tin EVN số 16 tháng 5/2019 (21/05)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục