Tập trung tối đa các biện pháp giảm thiểu sự cố lưới điện tại PC Ninh Bình
 
31/01/2018 16:50


        Để giảm thiểu sự cố trên lưới điện trong năm 2018, một số giải pháp đã được kịp thời đặt ra, trong đó đặc biệt tập trung vào một số nội dung: Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành; kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị đưa vào lưới điện và công tác đầu tư xây dựng.

 

            Năm 2017, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đối với khu vực tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hưởng lớn từ trận lũ lịch sử và nhiều cơn bão lớn làm ảnh hưởng đến việc cung ứng điện, gây thiệt hại và hư hỏng cho lưới điện. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật được Tổng công ty giao. Cụ thể điện thương phẩm đạt 2.004 triệu kWh tăng 4,96% so với năm 2016, cao hơn 0,21% so với kế hoạch giao; tổn thất điện năng đạt 4,06% giảm 0,08% so với năm 2016 và giảm 0,01% so với kế hoạch giao và đặc biệt độ hài lòng khách hàng đạt 8,01/10 điểm tăng 0,58 điểm so với năm 2016. 

 

 

Thiết bị cảnh báo sự cố đường dây trung thế

            Hướng tới năm 2018, Công ty đã xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tổng Công ty giao, trong đó có các chỉ tiêu về độ tin cậy trong cung cấp điện, suất sự cố lưới điện 110 kV. Cụ thể hóa nhiệm vụ này, Công ty đã đề ra phương hướng triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp về: công tác quản lý kỹ thuật và vận hành (QLKT -VH), kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị, kiểm soát chất lượng công trình trước khi đưa vào lưới điện và các giải pháp về đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện.

            Công tác QLKT-VH được coi là nhóm giải pháp quan trọng và được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị được giao nhiệm vụ QLKT-VH phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra định kỳ, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất ngày đêm đường dây và trạm biến áp; theo dõi cập nhật thường xuyên, chính xác tình hình vận hành của các máy biến áp phân phối bằng hệ thống đo xa; thường xuyên kiểm tra, phát quang hành lang cây xanh đảm bảo khoảng cách an toàn quy định. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trách nhiệm của đội ngũ làm công tác QLKT-VH; thực hiện nghiêm quy định về trực ca tại các TBA 110kV, trực sửa chữa điện tại các tổ đội. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện tính toán, xây dựng chế độ vận hành kết dây cơ bản để đảm bảo các TBA 110kV, trạm trung gian 35/10(22)kV, các đường dây trung thế vận hành ở chế độ mang tải tối ưu, linh hoạt trong việc chuyển đổi phương thức khi có sự cố.  

Máy cắt tự đóng lặp lại - Recloser

            Bên cạnh đó, Công ty làm việc với các khách hàng có TBA chuyên dùng, yêu cầu thực hiện việc thí nghiệm định kỳ thiết bị theo Điều 93 tại Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, định kỳ kiểm tra kỹ thuật các đường dây và TBA của khách hàng, hướng dẫn và yêu cầu khách hàng khắc phục, sửa chữa những tồn tại nếu có, kiên quyết tách thiết bị của khách hàng ra khỏi lưới khi có nguy cơ sự cố.

            Với các giải pháp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, tin tưởng rằng Công ty Điện lực Ninh Bình sẽ cung cấp điện an toàn, ổn định, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; phục vụ tốt đời sống, sản xuất sinh hoạt cho nhân dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2018.

                                                                                       Đồng Quý Cường - P. Kỹ thuật

581 lượt xem.
Các tin khác :
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục