Sẵn sàng cung ứng điện phục vụ sản xuất Đông - Xuân năm 2018 tại Điện lực Nho Quan
 
25/01/2018 10:39

             Để đảm bảo cấp điện phục vụ bơm nước vụ Đông - Xuân năm 2018, Điện lực Nho Quan đã chủ động phối hợp với Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện Nho Quan lập kế hoạch để triển khai một cách tốt nhất.

        Theo kế hoạch, vụ Đông - Xuân năm 2018 toàn huyện Nho Quan gieo trồng trên 12.000 ha cây trồng, trong đó lúa trên 7.500 ha, còn lại là hoa màu…. Điện lực đã cùng Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi kiểm tra toàn bộ các TBA cấp điện cho các trạm bơm tưới để thống nhất phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho tất cả các trạm bơm trên địa bàn huyện, đặc biệt quan tâm các trạm bơm đầu mối để đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đổ ải và tưới dưỡng cho cây trồng . Cùng với đó là việc tiến hành kiểm tra đảm bảo chất lượng điện áp tại các trạm bơm.

      Điện lực cũng chỉ đạo các đội sản xuất  thường xuyên kiểm tra, sửa chữa lưới điện; bám sát lịch làm việc của các trạm bơm, lịch thời vụ của địa phương để lập và thực hiện phương án cung ứng điện an toàn, đảm bảo chất lượng, liên tục (24/24h). Trong thời gian lấy nước, các đội sản xuất sẽ duy trì trực vận hành lưới điện đảm bảo cấp điện áp cho các trạm bơm hoạt động.  Không thực hiện cắt điện sửa chữa đối với khu vực lưới điện cấp điện cho các trạm bơm trong  đợt lấy nước. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng xử lý nhanh khi có sự cố  sảy ra. Đến nay, toàn bộ 20 trạm biến áp cấp điện cho 37 trạm bơm nước trên địa bàn huyện đã được Điện lực hoàn tất kiểm tra, lập biên bản đảm bảo điện, phân rõ trách nhiệm của đơn vị liên quan trong việc thực hiện đảm bảo điện bơm nước vụ Đông Xuân. 

Với sự chủ động trong công tác vận hành lưới điện, cùng sự chủ động của các trạm bơm, chắc chắn rằng việc lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2018 sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. 

                                                Lê Nhương - Điện lực Nho Quan

 

333 lượt xem.
Các tin khác :
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục