Chủ đề "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" được khẳng định tại Hội nghị người lao động
 
18/01/2018 17:36

            Sáng ngày 16/01/2018, Công ty TNHH Bình tiến hành tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2018; Tổng kết công tác SXKD năm 2017phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

       Hội nghị diễn ra với sự tham gia của Lãnh đạo Tỉnh Ninh Bình cùng Liên đoàn lao động tỉnh và các Sở ban ngành, Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các Ban chuyên môn của Tổng công ty, Lãnh đạo các Công ty Điện lực bạn và hơn 600 CBCNV Công ty Điện lực Ninh Bình. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2017, đề ra chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động và bầu Ban thanh tra nhân dân tại Công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, Ban lãnh đạo Công ty đề ra mục tiêu, các giải pháp triển khai ngay từ hội nghị người lao động đầu năm và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành trong Tỉnh, thống nhất cao của Ban Giám đốc và sự đoàn kết nhất trí của toàn CBCNV Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện tốt việc cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dân và các nhiệm vụ chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế của Tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hồng Quảng – Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đánh giá cao những kết quả Công ty đạt được trong năm 2017 và đóng góp không biết mệt mỏi của Công ty đối với tỉnh nhà: "Trong những năm qua, việc cấp điện nói chung tại tỉnh Ninh Bình đã cung cấp ổn định, chất lượng điện năng phục vụ cho 5 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp được đảm bảo. Việc cung ứng điện cho nông nghiệp, sinh hoạt và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh là rất đầy đủ. Song song với đó, Công ty Điện lực Ninh Bình cũng đã tập trung cải tạo hệ thống lưới điện của các xã nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình... Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá rất cao thành tích của Công ty Điện lực Ninh Bình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các xã thuộc ngành điện lực quản lý đã được đầu tư rất nhiều để đạt chuẩn nông thôn mới. Góp phần rất tích cực vào công cuộc toàn dân xây dựng nông thôn mới của tỉnh."

Đồng chí Trần Hồng Quảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình

Cũng tại Hội nghị, phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, Ông Hồ Mạnh Tuấn – Phó tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty. Sau nhiều năm, Công ty đã được Tổng công ty khen thưởng Giải Ba về việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD trong năm 2017. Đồng chí cũng thẳng thắn phân tích những mặt hạn chế mà Công ty cần khắc phục trong năm 2018.

Đồng chí Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và Tổng công ty, Ông Trần Đăng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã gửi lời cảm ơn sâu sắc về các ý kiến chỉ đạo. Đồng chí kêu gọi toàn thể CBCNV tong toàn Công ty: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, không tự thỏa mãn với những thành tích đã đạt được mà phải cố gắng hơn nữa, nố lực hơn nữa trong năm 2018 với quyết tâm cao độ nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao với các chỉ tiêu phấn đấu của năm 2018 như sau:

1. Sản lượng điện thương phẩm đạt ≥ 2.130 triệu kWh.

2. Tỷ lệ tổn thất toàn Công ty đạt ≤ 4,05%,  phấn đấu thực hiện 4%.

3. Giá bán điện bình quân đạt ≥ 1.577 đ/kWh.

4. Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: Giảm 10% với kế hoạch giao.

5. Chỉ tiêu suất sự cố 110kV: Đạt kế hoạch giao.

6. Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 7 ngày.

7. Điểm hài lòng của khách hàng: ≥ 8,3 điểm.

Đồng chí Trần Đăng Sơn – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

Để đạt được những kết quả đó, đồng chí cũng yêu cầu toàn thể CBCNV cùng quyết tâm với các giải pháp cụ thể sau:

1. Tăng cường hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, cán bộ quản lý tập trung nâng cao trình độ nhằm duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, kỷ luật, kỷ cương, an toàn lao động.

          2. Tăng cường khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin trong SXKD.

          3. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và phấn đấu mức độ hài lòng của khách hàng. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, chất lượng cung cấp dịch vụ điện năng, các thủ tục cung cấp điện; Hoàn thiện chương trình khách hàng là trung tâm nhằm đổi mới toàn diện, chuyên nghiệp hệ thống kinh doanh.

          4. Thực hiện tốt việc quản trị doanh nghiệp: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính,hiện đại hóa công tác quản lý thông qua việc trang bị các công cụ và các chương trình phần mềm phục vụ quản lý điều hành các mặt hoạt động.

Thỏa ước LĐTT được ký kết tại Hội nghị

      Hội nghị cũng đã bầu được thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động và bầu Ban thanh tra nhân dân tại Công ty để cùng hướng đến năm 2018 với những thành công mới.

 

                                                              Vũ Thủy - Tổ chức và Nhân sự

 

   

                        

                        

                         

356 lượt xem.
Các tin khác :
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục