Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2018
tại Xí nghiệp cơ điện
 
09/01/2018 10:23

         Hội nghị người lao động năm 2018 được diễn ra sáng ngày 06/12/2018 tại Xí nghiệp cơ điện với sự tham dự của Lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV Xí nghiệp. 

 

Từ quý III và quý IV, Xí nghiệp cơ điện tiếp tục thực hiện lao động sản xuất theo mô hình khoán, Xí nghiệp đã thi công hoàn thành 05 công trình Sửa chữa lớn Lưới điện hạ thế nông thôn, phối hợp cùng các Điện lực thực hiện cấp điện ổn định cho các buổi Lễ lớn, các cuộc họp và Hội nghị đảm bảo an ninh chính trị cho địa phương; phối hợp cùng Điện lực Nho quan, Gia viễn sửa chữa khắc phục lưới điện sau bảo để cung cấp điện ổn định trở lại cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão…

 

 

Đ/c Đinh Quang Thuần – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

Với kết quả đạt được trong năm 2017, Hội nghị đã tập trung vào các nội dung chính sau :

          - Tổng kết những kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018: Hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn bạc và đề ra những phương hướng, biện pháp để triển khai thực hiện;

- Lấy ý kiến tín nhiệm đối với chức danh Trưởng, Phó đơn vị năm 2017;

- Bầu đoàn Đại biểu đi dự Hội nghị NLĐ Công ty ĐLNB năm 2018;

- Đóng góp ý kiến vào các nội dung sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định, Nội Quy, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty: Hội nghị hoàn toàn nhất trí với các Nội dung, các tài liệu của Hội nghị Người lao động năm 2018 của Công ty.

Hội nghị cũng đưa ra Nghị quyết với những nội dung chính sau :

Một là: Toàn Xí nghiệp nâng cao hiệu quả năng suất lao động bình quân so với năm 2017 từ 10% - 15%  trong năm 2018 với chủ đề: "Tăng năng xuất lao động để đảm bảo thu nhập cho người lao động".

Hai là: Đối với cấp quản lý:

          - Triển khai thực hiện tốt các lệnh sản xuất của Giám đốc công ty giao phục vụ công tác SXKD điện trong toàn công ty ;

- Tổ chức tốt các phương án tổ chức thi công ngoài hiện trường, phân công công việc hợp lý để phát huy thế mạnh sở trường của từng người lao động;

- Bám sát hiện trường để lập kế hoạch thực hiện các công việc trên lưới đảm bảo năng suất, khối lượng thi công;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khối lượng công việc theo từng ngày để kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh;

- Rà soát và cấp kịp thời các trang thiết bị, dụng cụ thi công, dụng cụ an toàn để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người lao động làm việc;

Ba là:  Đối với người lao động:

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh.

- Tuân thủ giờ làm việc trong ngày, lấy thời gian bắt đầu làm việc trong phiếu công tác và giời gian kết thúc công việc để chấm công hàng ngày.

- Đội trưởng sản xuất cần tạo sự đột phá trong việc phân chia tổ, nhóm để giao khoán việc lấy kết quả hoàn thành công việc để đánh giá năng suất lao động.

- Nâng cao năng lực làm việc, nhiệt huyết của từng người lao động để tạo sức mạnh tập thể hoàn thành công việc được giao. Cá nhân người lao động cần nâng cao ý thức chập hành công việc được giao. Phương châm hành động của người thợ công trường là: Bàn bạc để thấu hiểu, nhìn nhau để làm việc.

Hội nghị đã kết thúc thành công, cùng nhau hướng tới một năm mới với những thành công mới.

                                                                   Thanh Nga - Xí nghiệp cơ điện

 

 

305 lượt xem.
Các tin khác :
Thông báo số 2706/TB-PCNB ngày 06/12/2018 của công ty Điện lực Ninh Bình về việc tuyển dụng lao động (06/12)
Tất cả CBCNV tại Điện lực trực thuộc PC Ninh Bình đã tham gia lớp đào tạo về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng (14/11)
PC Ninh Bình cử công nhân tham dự khóa đào tạo sửa chữa lưới điện đang vận hành (live-line) tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (01/11)
Ngày hội ″Lan tỏa văn hóa″ tại PC Ninh Bình (19/10)
PC Ninh Bình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho Hội viên hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (10/10)
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠO RA CON NGƯỜI MỚI, SỨC SỐNG MỚI (11/09)
Tập huấn quy trình kinh doanh tại PC Ninh Bình (14/08)
Công điện số 178/CĐ-EVN NPC ngày 13/8/2018 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 4 (bão Benbica) (13/08)
PC Ninh Bình nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết khối DNTW tại tỉnh Ninh Bình (06/08)
Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo PC Ninh Bình triển khai ứng phó với cơn bão số 3 (19/07)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục