Công văn số 316/UBND - VP5 ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường thực hiện thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thu hộ
 
15/06/2017 16:57

Xem nội dung chi tiết tại đây

529 lượt xem.
Các tin khác :
Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (21/11)
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương về việc sủa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (21/11)
PC NINH BÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 25/2018/TT-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN (25/10)
Bản tin EVN NPC số 02 tháng 10/2018 (25/10)
Bản tin EVN số 29, tuần 3 tháng 10/2018 (18/10)
Bản tin EVN số 28, tuần 2 tháng 10/2018 (15/10)
Bản tin EVN số 27, tuần 1 tháng 10/2018 (04/10)
Bản tin EVN số 26, tuần 4 tháng 9/2018 (02/10)
Bản tin EVN số 25, tuần 3 tháng 9/2018 (24/09)
Bản tin EVN số 24, tuần 2 tháng 9/2018 (24/09)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục