Tổ công tác giám sát Tổng công ty làm việc tại PC Ninh Bình
 
25/05/2017 08:44

 

 

 

       

       Sáng ngày 24/5/2017, Tổ công tác thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả SXKD - NSLĐ năm 2016-2020 Tổng công ty làm việc tại PC Ninh Bình

          Đồng chí Hồ Mạnh Tuấn, Phó tổng Giám đốc EVN NPC, Trưởng đoàn cùng các thành viên tổ công tác thuộc các ban: Văn phòng, Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính kế toán, Vật tư, Quản lý đấu thầu, Kinh doanh, công nghệ thông tin, kiểm soát nội bộ, KTGSMBĐ làm việc với Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án của PC Ninh Bình.  

  

Đ/c Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVN NPC 

Trưởng đoàn công tác chỉ đạo Hội nghị   

                Đồng chí Trần Đăng Sơn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty  - Trưởng ban chỉ đạo Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã báo cáo tổ công tác về việc thực hiện đề án tại PC Ninh Bình. Theo đó, Công ty Điện lực Ninh Bình đã xây dựng các đề án báo cáo Tổng công ty phê duyệt triển khai gồm: Đề án Trạm không người trực và trung tâm điều khiển xa; Chương trình công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa 2016-2020; Đề án: Giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 2016-2020; Đề án: Tổ chức sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh chính và dịch vụ (sửa chữa, thí nghiệm đo lường, tư vấn, cơ khí); Đề án: Tăng cường công tác Quản trị nội Công ty; Đề án Tái cơ cấu các công ty có vốn đầu tư của EVN NPC.

          Cùng với đó, Công ty đang triển khai theo các đề án Tổng công ty xây dựng gồm: Đề án: Tách bạch chi phí phân phối và chi phí bán lẻ; Đề án: Xây dựng khu vực công ích và chi phí dịch vụ công ích của EVNNPC; Đề án: Phát triển CNTT phục vụ SXKD giai đoạn 2016-2020; Đề án: Thuê dịch vụ quản lý sửa chữa và bán điện khu vực nông thôn

          Sau khi tiếp nhận các ý kiến có tính chất xây dựng của các thành viên tại Hội nghị, Đồng chí Hồ Mạnh Tuấn, Phó tổng Giám đốc EVN NPC, Trưởng đoàn công tác có ý kiến kết luận như sau:

          1. Về cách thức xây dựng: Đề án phải sát với thực tế của Công ty trên sơ cở thuận lợi và khó khăn có tính đến năm 2020

          2. Đề án phải được quán triệt và phổ biến đến từng người lao động

          3. Xây dựng đề án phải trên cơ sở chiến lược phát triển của tỉnh Ninh Bình, song hành cùng tỉnh trong việc quy hoạch phát triển du lịch và nông thôn

          4. Khai thác toàn bộ giá trị quản trị doanh nghiệp của Công ty. Các đề án phải tạo được nét đột phá trong việc tinh gọn bộ máy: Chu trình gọn, tiên tiến, hiện đại.

          5. Ưu tiên giải quyết các dịch vụ không tiền, ít tiền và mang tính hiệu quả làm trước.

          6. Đặc biệt quan tâm đến một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017: Lấy độ hài lòng của khách hàng làm đích để điều chỉnh các hoạt động SXKD khác; Có phương án cụ thể đối với việc thu tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đến mức tối ưu; Gắn công tác quản lý vận hành với quản lý kỹ thuật.

 

 

 

 

   Tin và ảnh: Vũ Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242 lượt xem.
Các tin khác :
Điện lực Yên Khánh: Sẵn sàng cho mùa mưa bão (19/04)
Thống nhất 10 mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành năm 2018 tại PC Ninh Bình (30/03)
Đoàn thanh niên PC Ninh Bình
xung kích trong công tác giảm tổn thất điện năng (19/03)
Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu nộp tiền điện
tại Điện lực Hoa Lư (19/03)
Công tác Y tế tại Công ty Điện lực Ninh Bình (12/03)
Đồng hành cùng chương trình "Tết sum vầy" 2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (07/02)
Tập trung tối đa các biện pháp giảm thiểu sự cố lưới điện tại PC Ninh Bình (31/01)
Tổ chức sinh nhật cho CBCNV khối các phòng chức năng tại PC Ninh Bình (31/01)
Sẵn sàng cung ứng điện phục vụ sản xuất Đông - Xuân năm 2018 tại Điện lực Nho Quan (25/01)
Chủ đề "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" được khẳng định tại Hội nghị người lao động (18/01)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục