Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
25 năm đổi mới và phát triển
 
12/05/2017 16:31


 

       Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh Ninh Bình và của ngành, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã từng bước vươn lên, phát triển toàn diện, mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một đơn vị đại diện cho ngành đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước và của địa phương. Trong không khí vui tươi nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty (16/5/1992 – 16/5/2017), các thế hệ CBCNVC-LĐ trong Công ty bồi hồi nhớ lại những chặng đường của một thời gian khó và cả những thành công đã dành được, để qua đó, không bằng lòng với hiện tại, mà phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển.  

Giai đoạn 1992 – 1996   

 

 Thành lập ngày 16 tháng 05 năm 1992

 

    Có thể nói, giai đoạn này được coi là khó khăn, gian khổ nhất. Trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình vừa mới được tái lập (ngày 01/04/1992) từ tỉnh Hà Nam Ninh, hệ thống lưới điện được tiếp nhận lại từ Sở Điện lực Hà Nam Ninh, thời gian đầu cơ sở vật chất của Sở Điện lực Ninh Bình mới có được 2 Chi nhánh điện, 9 Trạm trung gian 35/10kV với tổng công suất 34.400kVA; 10 Trạm hạ thế gồm: 6 trạm ở khu vực Thị xã Ninh Bình và 4 trạm tại khu vực huyện Tam Điệp. Các đường dây dẫn quá cũ nát, chắp nối nhiều đoạn đã không chịu nổi khi mang tải, pha trên chập pha dưới, sự cố thuờng xuyên xảy ra, có khi kéo dài hàng tuần mới khắc phục được. Vì thế tổng sản lượng điện thương phẩm năm 1992 đạt 52 triệu kWh, tổn thất điện năng lên đến 32%.

        Trong khi đó đội ngũ Cán bộ, công nhân kỹ thuật, quản lý vận hành và kinh doanh bán điện chỉ có 105 người, phần lớn là lực lượng lao động phổ thông chưa được đào tạo kỹ thuật cơ bản. Với địa bàn quản lý khó khăn do điều kiện địa lý, kinh tế tập trung vào nông nghiệp là chủ yếu, nghèo nàn và lạc hậu về khoa học kỹ thuật... Toàn thể cán bộ công nhân viên Sở Điện lực Ninh Bình đoàn kết phấn đấu, hăng hái nhiệt tình đem hết sức mình để tập trung vào cải tạo, nâng cấp toàn bộ hệ thống lưới điện từ khu vực Thị xã Ninh Bình đến các huyện Tam Điệp, Nho Quan và Kim Sơn phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng và phục vụ ánh sáng sinh hoạt cho các cơ quan của tỉnh, của thị xã, phục vụ chiếu sáng cho các bệnh viện, trường học và nhân dân ở những khu vực nội thị…
Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, hệ thống lưới điện đã về với các vùng từ miền núi huyện Nho Quan, vùng chiêm trũng của huyện Gia Viễn, vùng núi đồi của Tam Điệp đến vùng biển của Huyện Kim Sơn, rồi qua huyện Yên Khánh, Yên Mô. Chỉ trong vòng gần 3 năm, Sở Điện lực Ninh Bình đã cấp điện đến 95% các địa phương trong tỉnh để cho nhân dân có điện sản xuất và sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống văn hoá xã hội.
 

  Giai đoạn 1996 – 2003

       Năm 1995, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam được thành lập, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của ngành Điện Việt Nam, Sở điện lực Ninh Bình đổi tên thành Điện lực Ninh Bình, là một trong 26 Điện lực hạch toán kinh tế phụ thuộc Công ty Điện lực I. Từ đây, Điện lực Ninh Bình không còn chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện và trở thành đơn vị quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện. Từ năm 1996 đến 2003, Điện lực Ninh Bình đã phát triển xây dựng hệ thống lưới điện đến 100% số xã trong toàn tỉnh, đưa tỷ lệ số hộ dân được dùng lưới điện quốc gia đến 96%, cung cấp điện điện ổn định an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thành phần kinh tế và đời sống dân sinh trong tỉnh.
       Thời điểm này Công ty đặc biệt coi trọng công tác quản lý kỹ thuật và kinh doanh điện năng. Từ đó, đến cuối năm 2001, điện thương phẩm toàn tỉnh Ninh Bình đạt 190 triệu kWh (tăng 6 lần so với ngày mới thành lập); Tổn thất điện năng chỉ còn 7,6%. Bên cạnh đó, Công ty đã nâng khối lượng quản lý lên tầm cao mới với 8 Chi nhánh điện trực thuộc tại các huyện thị trong toàn tỉnh; đầu tư xây dựng và vận hành mới 3 trạm 110kV, 16 Trạm trung gian 35/10kV, 707 Trạm phân phối với tổng dung lượng 177.590 kVA, 1.350 km đường dây cao hạ thế và 400 CBCNV làm công tác quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện.
        Đánh dấu những kết quả đã đạt, năm 2001, Điện lực Ninh Bình vinh dự và tự hào được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 cho tập thể Cán bộ công nhân viên đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam và sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình. Đó là những mốc son chói lọi, là niềm tự hào của các thế hệ trong suốt chặng đường dài xây dựng sự nghiệp điện khí hoá quê hương Ninh Bình
 

   Giai đoạn 2003 - 2010

     Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/3/2003, Điện lực Ninh Bình chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình chuyển mô hình mới trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Chuyển từ đơn vị hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập theo Luật Doanh nghiệp, Công ty đã sớm khắc phục những tồn tại, mạnh dạn đổi mới trong các hoạt động quản lý, sắp xếp nhân lực, quản lý kỹ thuật, kinh doanh bán điện phục vụ các đối tượng khách hàng. Sự đổi mới mạnh mẽ đến từ mô hình quản lý này đã tạo nên một động lực quan trọng để đơn vị phát huy tối đa mọi nguồn lực, năng động và quyết liệt hơn.

        Từ tháng 7/2003, chính thức bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh với mô hình mới Công ty đã tạo được thế chủ động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện năng đến cấp điện áp 110kV, cấp điện an toàn ổn định cho sản xuất, các hoạt động kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng và đời sống dân sinh, đóng góp tích cực có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình và hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước. Đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm xuất sự cố; Giảm tổn thất điện năng xuống dưới 6%; Giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; Phương án diễn tập xử lý sự cố; Phương án phòng chống bão lụt; Phương án phòng chống cháy nổ...được xây dựng và thực hiện thường xuyên đã nâng cao khả năng ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra và giảm thiểu thời gian mất điện khi hệ thống có sự cố.

        Với những thành quả đạt được trong giai đoạn này, năm 2007, Công ty vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2 cho tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Ninh Bình với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước và tỉnh nhà.  

  Giai đoạn 2010 – 2017


      Năm 2010, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo điều lệ số 1388/QĐ-EVN NPC ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Tổng công ty. Giai đoạn này đánh dấu những bước phát triển mang tính đột biến trên các lĩnh vực: Sản xuất phát triển, Công ty cũng dành sự ưu tiên quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo quản lý; ưu tiên hàng đầu là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV; hoàn thiện một bước hệ thống các quy chế về cán bộ, tiền lương, tài chính, đào tạo, tuyển dụng, thi đua khen thưởng, quy chế phối hợp, đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bộ máy điều hành từ Công ty xuống các Điện lực được củng cố, hoàn thiện; đội ngũ cán bộ quản lý, ngoài yếu tố chuyên môn, nghiệp vụ, hiện cũng đã được trẻ hóa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; các đơn vị thành viên đều có trụ sở làm việc khang trang, cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc được trang bị khá đầy đủ, phục vụ sản xuất và công tác, giúp cho người lao động có được môi trường phấn đấu lành mạnh, đoàn kết và thân thiện. Cũng nhờ vậy mà hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể từng bước đi vào nền nếp hơn, tính đồng thuận cao hơn. Công đoàn và Đoàn Thanh niên thực sự hỗ trợ cho chuyên môn thúc đẩy được nhiều phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia được nhiều các hoạt động xã hội với địa phương như chăm sóc, phụng dưỡng người có công với cách mạng; các hoạt động từ thiện, nhân đạo vì cộng đồng,… được chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương đánh giá cao.
  


\

 Công ty đón Huân chương lao động hạng Nhất

         Đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành điện về những đóng góp tại quê hương Ninh Bình trong việc song hành cùng tỉnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt việc cấp điện ổn định cho nhân dân và các khu công nghiệp, năm 2012 Công ty vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất cho tập thể Cán bộ công nhân viên với những nỗ lực đạt được.

      Đến nay lưới điện trong toàn Công ty quản lý bao bao gồm: Lưới điện 110kV bao gồm: 4 tuyến (10 lộ) đường dây 110kV; 13 trạm (21MBA) với tổng công suất 617,5MVA và 176,38 km đường dây 110kV. Lưới điện 35 kV bao gồm: 2 MBA 35/22 kV/2 trạm với công suất 8.000kVA; 35 MBA 35/10kV/17 trạm trung gian với công suất 126.250 kVA; 267 MBA 35/0,4kV/233 trạm phân phối với công suất 146.381,5 kVA; Quản lý 318,878 km đường dây 35kV. Lưới điện 22 kV gồm: 1.206 MBA 22/0,4 kV/1164 trạm với công suất 338.599 kVA và 636,216 km đường dây 22kV. Lưới điện 10 kV gồm: 873 MBA 10/0,4 kV/841 trạm với công suất 198.977 kVA và 517,984 km đường dây. Lưới điện 0,4 kV: 3.059.089 km đường dây. Số lượng khách hàng: Trên 320.000 khách hàng. Tổn thất điện năng đạt 4,1%; Sản lượng điện thương phẩm: 2.090 triệu kWh; Giá bán điện bình quân: 1.511,2 đ/kWh; Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 9 ngày; Điểm hài lòng của khách hàng: 8 điểm.  

 

 Trụ sở Công ty

           Nhìn lại chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy một điều, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, trong mưa bom, bão đạn hay những nhọc nhằn, khó khăn của cơ chế thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt, các thế hệ CBCNVC Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình hôm nay vẫn mang trong lòng một bầu nhiệt huyết, tất cả vì dòng điện quê hương. Sự phát triển của tỉnh Ninh Bình trong công cuộc CNH, HĐH đều có sự đóng góp hết sức quan trọng của ngành Điện nói chung và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình nói riêng. 

 

 

 Vũ Thủy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

400 lượt xem.
Các tin khác :
Điện lực Yên Khánh: Sẵn sàng cho mùa mưa bão (19/04)
Thống nhất 10 mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành năm 2018 tại PC Ninh Bình (30/03)
Đoàn thanh niên PC Ninh Bình
xung kích trong công tác giảm tổn thất điện năng (19/03)
Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu nộp tiền điện
tại Điện lực Hoa Lư (19/03)
Công tác Y tế tại Công ty Điện lực Ninh Bình (12/03)
Đồng hành cùng chương trình "Tết sum vầy" 2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (07/02)
Tập trung tối đa các biện pháp giảm thiểu sự cố lưới điện tại PC Ninh Bình (31/01)
Tổ chức sinh nhật cho CBCNV khối các phòng chức năng tại PC Ninh Bình (31/01)
Sẵn sàng cung ứng điện phục vụ sản xuất Đông - Xuân năm 2018 tại Điện lực Nho Quan (25/01)
Chủ đề "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" được khẳng định tại Hội nghị người lao động (18/01)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục